Jednolity Plik Kontrolny z NTT DATA Business Solutions

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) od 1 lipca 2016 ujednolicona zostanie metoda przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego. Ustandaryzowana zostanie forma elektroniczna przekazywanych danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Przedsiębiorcy klasyfikowani jako duże przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, objęci będą od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ww ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie.

Od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zgodnie z informacją przedstawioną 9 marca 2016 przez Ministerstwo Finansów polskich podatników obowiązywać będzie 7 struktur raportowania:

  • Księgi rachunkowe – JPK_KR
  • Wyciąg bankowy – JPK_WB
  • Magazyn – JPK_MAG
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • Faktury VAT – JPK_FA
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • Ewidencja przychodów – JPK_EWP

NTT DATA Business Solutions wspiera klientów w implementacji rozwiązania SAP, oferuje także audyt systemu SAP tak aby najlepiej przygotować się do zmian.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy.

NTT DATA Business Solutions Polska
NTT DATA Business Solutions Polska

NTT DATA Business Solutions, jako część NTT DATA i globalny partner SAP, koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach IT, tworząc wartość dla klientów na całym świecie. Jednym z atutów NTT DATA Business Solutions jest umiejętność łączenia globalnych zasobów wiedzy ze znajomością specyfiki lokalnych rynków. Nasi blogerzy potwierdzają, że świetnie orientują się w wyzwaniach i szansach, przed jakimi stają nasi klienci w poszczególnych krajach.

Contact Us
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas