Naši zákazníci

Vybrané filtry:
warehouse
SPP – Distribúcia Slovensko

Riešenie od NTT DATA Business Solutions zjednotilo dáta a procesy v IS SAP a implementovaťsme nový modul SAP OOPP, ktorý zjednoduší prehľad o nárokoch osobných ochranných pracovných pomôcok a hygienických prostriedkov pre zamestnancov.

Johns Manville Slovakia

Riešenie od NTT DATA Business Solutions urýchlilo a uľahčilo aktualizácie systému. Zároveň, jednotný systém pre všetky závody umožnil správu systému iba jedným centrálnym IT tímom.

Hydro Extrusion Slovakia

Vďaka zavedeniu systému S/4 HANA 1609 a FIORI spoločnosťou NTT DATA Business Solutions sa v Hydro podarilo zjednotiť viaceré systémy a zamedziť tým možnej strate, alebo poškodeniu dát.

Digitálne katalógy pre NAFTA, a.s.

Riešenie Digitálne katalógy zabezpečilo prehľadné evidovanie nákupných požiadaviek a následne aj kompletného nákupného procesu vrátane schvaľovania požiadaviek v ERP systéme. A to všetko tak, aby zamestnanci ušetrili pri spracovávaní dát čo najviac času.

Jednotná evidencia zmlúv pre NAFTA, a.s.

Riešenie JEZ pomáha svojim užívateľom centralizovane evidovať všetky realizované dodávateľské a odberateľské zmluvy na jednom mieste, pričom všetky zmluvy sú evidované počas celého svojho životného cyklu. Jednou z najväčších výhod pre zákazníka je najmä prehľadnosť všetkých zmlúv v jednom systéme.

Správa kmeňových záznamov materiálov pre NAFTA, a.s.

Vďaka riešeniu KZM získate lepšiu kontrolu nad informačným tokom vo firme. Pomôže vám jednoduchšie a prehľadnejšie spravovať zakladanie kmeňových záznamov materiálov a optimalizovať údaje.