NTT DATA Business Solutions
SAP Logo
SAP Solution Manager

Dosiahnite úspech vďaka SAP Solution Manager

Kokpit vašich systémov SAP

A Lifecycle is ongoing and supported by us

Riadenie životného cyklu aplikácií so SAP Solution Manager

SAP Solution Manager umožňuje centralizované riadenie životného cyklu aplikácií (ALM). Jeho procesy, nástroje a funkcie špecifické pre ALM pomáhajú podporovať celý životný cyklus každej aplikácie – od vývoja až po prevádzku. Zistite viac o benefitoch SAP Solution Manager a optimalizujte tak svoje riešenia SAP.

Prehľad služieb SAP Solution Manager

Vaše benefity

Zistite, ako viete profitovať z každej z našich služieb:

SAP prevádzka a monitoring

 • Zlepšite výkonnosť a alokáciu zdrojov vo vašom systémovom prostredí
 • Znížte prestoje v podniku spôsobené problémami súvisiacimi s technických systémami
 • Využite bezplatnú licenciu na databázu SAP HANA, ktorá je k dispozícii spolu so SAP Solution Manager (od verzie 7.2)

SAP IT Service Management (ITSM)

 • Využite preddefinované a štandardizované procesy ITSM v SAP Solution Manager
 • Eliminujte úsilie a výdavky vynakladané na správu IT prostredníctvom hladkej integrácie mnohých procesov
 • Zlepšite vykazovanie a transparentnosť vašich procesov IT

SAP Test Management

 • Zvýšte transparentnosť kvality softvéru a vyhnite sa rizikám
 • Aktívne sa podieľajte na procesoch kontroly kvality vášho softvéru
 • Využite osvedčené postupy pre riadenie testovania a kontrolu kvality pomocou preddefinovaných riešení SAP

SAP Business Process Management

 • Zlepšite architektúru vašich interných IT pomocou našich služieb
 • Využite SAP Solution Manager na vykonávanie opakujúcich sa úloh a monitorovanie infraštruktúry IT
 • Vykonávajte úlohy vo vašom systéme SAP efektívnejšie s našou pomocou

SAP Change Control Management

 • Majte pod kontrolou riadenie zmien softvéru a konfigurácií, zabezpečte nepretržité zlepšovanie kvality a eliminujte riziká
 • Znížte čas a náklady na správu IT prostredníctvom hladkej integrácie rôznych procesov
 • Optimalizujte funkčnosť výkazníctva a zvýšte transparentnosť celej vašej infraštruktúry IT

SAP Solution Manager at Bank für Sozialwirtschaft

Spoločnosť Bank für Sozialwirtschaft AG je príkladom toho, že v spoločnosti, kde sa práca so systémami SAP osvedčila, sa riešenia SAP pre automatizáciu testov pomocou CBTA môžu použiť na rýchle vytváranie robustných a užitočných testovacích scenárov. To jednak oslobodzuje zamestnancov od opakovaných úloh pri testovaní a zároveň tým podniku pridáva na skutočnej hodnote.

Robert Töpper IT Manažment, Bank für Sozialwirtschaft AG

Špecializované riešenia Application Lifecycle Management

Ponúkame vám podporu vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s poradenstvom a vývojom SAP Solution Manager.

Bezproblémovo prevádzkujte svoje IT s riešeniami založenými na SAP Solution Manager

SAP Focused Run

Monitorujte a spravujte svoju rozsiahlu infraštruktúru IT pomocou samostatného riešenia určeného pre databázu SAP HANA založeného na nástrojoch SAP Solution Manager.

Vybudujte si agilné prostredie SAP

Riadenie vývoja softvéru

Realizujte implementačné projekty vo vašom SAP prostredí agilným a efektívnym spôsobom pomocou SAP Solution Manager.

Urobte si snímku výsledkov v SAP Solution Manager

Indivizualizované náhľady

Vytvárajte individualizované dashboardy v priebehu niekoľkých minút a zefektívnite tak procesy vo všetkých vašich oddeleniach.

Objavte ďalšie zaujímavé témy

Prečítajte si náš globálny blog

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete získať podrobnejšie rady od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na jeden z našich seminárov týkajúcich sa riešenia SAP Solution Manager? Kontaktujte nás ešte dnes – radi vám pomôžeme.