NTT DATA Business Solutions

Hatékonyságfejlesztés mint hozzáadott érték

A vállalat mint üzleti folyamatok rendszere

Üzleti folyamati hatékonyságfejlesztés

Üzleti folyamati hatékonyságfejlesztés

A vállalatokat meghatározó folyamatok optimális működtetése és hatékonyságuk folyamatos ellenőrzése az üzleti siker alapját képezi. Tanácsadói csapatunk, két évtizedes nemzetközi folyamatmenedzsment szakértelemmel és az ARIS Platform kizárólagos magyarországi képviselete birtokában áll ügyfelei rendelkezésére. Projekttapasztalataink nyomán igyekszünk mindig újabb megoldásokat kínálni azzal a céllal, hogy a vállalat folyamati rendszere a lehető legjobban szolgálhassa az üzleti stratégia megvalósítását.

Az átlátható és ellenőrizhető üzleti folyamat a sikeres vállalati működés elemi sarokköve.

Hogyan fejleszthető legjobban az üzleti folyamati hatékonyság?

A kérdést két megközelítésben tehetjük fel: egyrészt a már működtetett folyamatok teljesítménymérésére alapozott fenntartható fejlesztés, illetve az új folyamatok úgynevezett “hozzáadott érték” koncepcióra épülő kialakítása, valamint ezek teljesítménymérésére alapozott fenntartható kialakítása céljával. Sokéves, a folyamatmenedzsment területén szerzett szakértelmünk és projekttapasztalataink alapján ajánljuk tanácsadói szaktudásunkat a fenti feladatok megvalósításához.

Cégünk a Software AG kizárólagos képviseleti joga által piacvezető folyamatmenedzsment szoftverpalettával és az ehhez tartozó módszertannal dolgozik.
A szolgáltatás során a speciálisan a folyamatok feldolgozására kialakított ARIS Platform termékcsaládot alkalmazzuk

 • a folyamatok modellezéséhez,
 • a folyamatköltségek meghatározásának támogatásához,
 • a folyamatteljesítmény méréséhez szükséges mutatószámok kialakításához és az adatgyűjtéshez, illetve
 • a monitoring felületekhez.

A fejlesztéseket az alábbi módszertanok szerint hajtjuk végre

 • folyamatok kiválasztása, lehatárolása, modellezése: ARIS BPM
 • folyamatteljesítmények elemzése, veszteségpotenciálok feltárása: ARIS BPM, LEAN eszközök
 • kulcsteljesítmény-mutatók meghatározásához és egységes beszámolási struktúrájuk kialakításához: ARIS BSC
 • a változtatások bevezetéséhez, és fenntartásához illetve a folyamatos fejlesztéshez: ARIS Governance, PDCA-, és Kaizen megoldások

Az alkalmazott eszközök és módszertanok iparágtól függetlenül eredményesen alkalmazhatók ott, ahol a működési hatékonyság, azaz a folyamati teljesítmények fejlesztése valós igényként jelenik meg.

Az eljárás rövid leírása

Szolgáltatásunkat “on the job training” jelleggel ajánljuk, ami az indítástól az első mért eredmények feldolgozásáig tart.

A tréning alatt a kijelölt szereplőkkel közösen az alábbiak szerint dolgozunk együtt:

 • a vizsgált folyamati terület kiválasztása, üzleti szegmens mátrix és folyamatportfolió elkészítésével
 • a folyamatterület definitív lehatárolása, a folyamatteljesítménnyel szembeni célok és elvárások meghatározása, a terület üzleti szcenárióinak beazonosítása
 • a releváns üzleti szcenárió modellezése áttekintő és részletező szintig (az áttekintő szint mutatja meg a teljes folyamat (E2E) lefutásának szakaszait, a részletező szint pedig a szakaszok felbontását adja tevékenység – munkakör mélységben)
 • a célok és elvárások függvényében a folyamat elemzése, problémaleltár összeállítása
 • intézkedések kidolgozása, végrehajtásuk elrendelése a lényegi problémák megszüntetésére, szükség esetén célfolyamat-modell kialakítása
 • a folyamatteljesítmény méréséhez szükséges monitoring tervek (logikai-, és fizikai) elkészítése a bevezetés tervezése és végrehajtása
 • az első mérések végrehajtása, kiértékelése, a szükséges javító intézkedések kidolgozása, a végre hajtás elrendelése

Miért egyedi a szolgáltatás?

 • Mert a fejlesztési munka során kiképezzük a felhasználókat a módszertan és a célirányos eszközhasználat saját működtetésére.

Kiknek ajánljuk megoldásunkat?

 • Elsősorban az adott folyamati terület eredményességéért felelős felsővezetőknek és a folyamat működtetéséért felelős operatív vezetőknek,
 • valamint a vállalati működés szabályzásáért, dokumentálásáért felelős vezetőknek és munkatársaknak.

A tanácsadói megoldások igénybevételénél valójában mindenkit az érdekel igazán, hogy befektetése megtérül-e – s jogos a kérdés, hogy tudunk-e hasznot realizálni a projekt végrehajtásával.

Az NTT DATA Business Solutions tanácsadói segítségével végzett üzleti folyamati hatékonyságfejlesztési projektek esetében a válaszunk: igen!
A projekt eredményeképpen megvalósul az adott üzleti folyamat transzparenciája, mely:

 • átláthatóvá teszi a feladatokat és azok kapcsolódásait az érintettek számára;
 • biztosítja a folyamatlefutás nyomon követhetőségét;
 • egyértelműsíti a szervezeti felelősségeket;
 • emeli a folyamat dokumentáltságát, egyértelműsíti a változáskezelést;
 • új működési kultúra kialakulását teszi lehetővé a rendszeres teljesítményértékelés (monitoring, PDCA) és a folyamatos javítás működtetése által.

A projekt közvetlen pénzben kifejezhető eredményt kínál, mert a beazonosított veszteségek megszüntetésére kidolgozott intézkedések bevezetésével, méréssel és számítással alátámasztott szükségszerű költségcsökkentést és bevételnövekedést eredményez.

Ismertetők

image
Fact Sheet
Üzleti folyamati hatékonyságfejlesztés

A vállalatokat meghatározó folyamatok optimális működtetése és hatékonyságuk folyamatos ellenőrzése az üzleti siker alapját képezi.

Letöltés most

Kapcsolódó oldalak

Mi különböztet meg bennünket versenytársainktól?

Keressen minket még ma!

Szeretne további információt kapni üzleti folyamati hatékonyságfejlesztés témakörben? Szakértőink részletesebb útmutatására van szüksége vagy részt kíván venni workshopunkon?

Lépjen velünk kapcsolatba, örömmel segítünk Önnek!

Select a Country
MagyarországMagyar