NTT DATA Business Solutions

Csúcson a digitális ipari forradalom

Átfogó digitális megoldáscsomagot és stratégiát kínálunk

Digitális megoldáscsomag
Digitális vállalati megoldások

Mi is a digitalizáció, azaz a digitális vállalati megoldások?

A digitalizáció és a mobilitás mára nélkülözhetetlen kulcstényezővé vált a vállalatok életében. A hagyományos, „analóg” vállalati stratégiát felváltja a „digitális” stratégia és üzleti modell, a digitális jövőkép. Hiszen mi a cél? A villámgyorsan változó technológiai követelményekhez igazodva kiszolgálni a saját ügyfelektől jövő új elvárásokat – a „digitális rohamot”, s egyben beépíteni azt a saját vállalati rendszerekbe is.

A digitalizáció horizontálisan és vertikálisan is hat a vállalati értékláncra. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a vállalatoknak belső, vertikális szinten jobban kell integrálniuk folyamataikat és adatkezelési tevékenységüket, a termékfejlesztéstől és beszerzéstől a gyártáson át a szállítási logisztikáig. Másrészt szükség van az értékláncon belüli horizontális hálózatépítésre a főbb beszállítókkal, a vevőkkel és más partnerekkel. Ehhez integrált, digitális megoldásokat kell létrehozni, ilyen funkciókkal kell bővíteni a termékportfóliót és innovatív, adatalapú szolgáltatásokat kell bevezetni. Optimalizált folyamatok által aztán az adatokat mérni, elemezni kell, megteremtve ezáltal a teljes adatbiztonságot. Az adatelemzés lehetővé teszi a hatékony termékfejlesztést, az ügyfelek igényeire szabott ajánlatadást, az „ügyfélút” sikeres lekövetését, ezzel az optimális „ügyfélélmény” biztosítását. Átalakul az IT-szolgáltatások rendszere is. Sokan felismerték már az on-demand IT – a szolgáltatásként igénybe vehető, használat alapú IT – alkalmazásának előnyeit, s az élen járóknál már az olyan korszerű vállalati megoldások okos, rendszerszintű bevezetése és használata, mint a social IT, a Big Data, és a felhő alapú technológiák, sem ritka.

Software AG logo

Az NTT DATA Business Solutions Kft. a Software AG kizárólagos hazai partnere

Az üzleti területek hatékony működést és gyors válaszadást várnak az informatikától, legyen szó akár változáskezelésről vagy az innováció támogatásáról.
Software AG kizárólagos hazai partnereként, átfogó digitális megoldáscsomagot és stratégiát kínálunk.

Mi is a Digitális Üzleti Platform?

Üzleti, vagy technológiai kérdés? A válaszunk: mindkettő.
Egy új technológia, módszertan és végrehajtási modell egyben, mely világosan átgondolt üzleti döntés alapján, integrált eszközrendszerrel támogatja a vállalatokat az átfogó, digitális transzformáció végrehajtásában. Termékek és megoldások egymást jól kiegészítő rendszere. Integrált, rugalmas egység, mely kiegészül a testreszabott, vállalaton belüli, saját innovációk eredményeivel – ami az átalakulási folyamatot ezért belülről, rugalmasan és biztosan működtetni tudja.

A folyamatok felügyelet alatt tartása az alapja a hatékony vállalati működés alacsony költségekkel és a lehető legkevesebb kockázattal történő biztosításának.

A digitális üzleti platform elemei

ARIS Platform

Üzleti igények definiálása: mely keretében megfogalmazzuk az jövőbeni igényeket a vállalati folyamatokat, a szervezetet, az alkalmazási infrastruktúrát és térképet illetően, majd a folyamatok felvétele és tervezése történik, az ARIS Platform segítségével.

Adatgyűjtés, -elemzés és -menedzsment

Biztosítjuk a szükséges adatgyűjtést, -elemzést és –menedzsmentet, a magas fokú adatbiztonság és a gördülékeny adatátvitel megvalósítása mellett.

webMethods

A folyamatokat implementáljuk, s a megfelelő workflow mentén a működést webMethods rendszerintegrációs platformra helyezzük, elvégezve közben a szükséges digitális fejlesztéseket.

Folyamatok nyomon követése és mérése

A vállalati digitalizáció sikeres teljesülésének alapfeltétele a megvalósult folyamatok nyomon követése és mérése, melyhez olyan bevált eszközöket kínálunk, mint a ’webMethods Optimize’, a ’Terracotta’, a ’MashZone Nextgen’, Process Performance Manager vagy az ’ARIS GRC’ komponensek.

Valós idejű elemzések

Valós idejű elemzéseket nyújtunk az átláthatóság biztosítására, a gyorsabb és jobb döntések meghozatalára.

ARIS termék- és megoldáscsomag

Az ARIS termék- és megoldáscsomag folyamatmenedzsment módszertannal kínált további elemei:

 • üzleti folyamatmenedzsment; BPR; működésfejlesztés; folyamatszabályozás, folyamatintelligencia;
 • folyamat- és termékköltség-számítás, valós idejű monitoring;
 • vállalati architektúramenedzsment, alkalmazásfejlesztés;
 • munkafolyamat-automatizálás, workflow-rendszerek;
 • Model to Execution megoldások

webMethods BPMS

Az integrált ARIS BPM és webMethods implementációs platform határozottan felgyorsítja a folyamatok bevezetését és átalakítását, támogatva ezzel a szervezet azonnali, rugalmas és költséghatékony reagálási képességét. A webMethods middleware Platform az alkalmazásintegrációs és workflow eszközök egységét valósítja meg.

Integrált folyamatmenedzsment megoldás minden vállalati méretre és területre

Az NTT DATA Business Solutions Kft. a Software AG kizárólagos hazai partnereként kínálja a webMethods megoldást. A webMethods BPMS egységes szoftvermegoldás az üzleti folyamatok automatizálására és optimalizálására minden folyamattípus és szereplő vonatkozásában – a vállalati kereteken belül és túl. A megoldás a folyamatok ellenőrzését az üzleti céloknak veti alá és az IT fókuszát az új fejlesztések irányába tolja el. Megfelelő mértékben képes támogatni a vállalati igényeket – költséghatékonyan és gyorsan képes felruházni az üzleti oldalt a kellő eszközökkel.

A független BPMS platform automatizálja és átalakítja az üzleti folyamatokat, kombinálja a folyamatmenedzsmentet (BPM) és a szolgáltatásorientált architektúrát (SOA) a vállalat belső rendszere és a teljes partnerhálózat tekintetében egyaránt – ezért elengedhetetlen a folyamatfejlesztési projektek esetén.

Az üzleti terület és az IT egymással együttműködve tervezheti, szimulálhatja, tesztelheti és implementálhatja, majd valós időben ellenőrizheti is a folyamatokat – bármilyen típusú erőforrás-igény szerint, legyen az humán erőforrás, informatikai alkalmazás vagy dokumentum.

Folyamatoptimalizációs tudásunk és alkalmazott módszertanunk sikerét számos piacvezető nemzetközi nagyvállalat elismerése bizonyítja.

Tudjon meg többet!

Folyamattervezés és –automatizálás

Megkönnyítjük az együttműködést az üzlet és az IT számára az új folyamatok gyors és egyszerű kialakításával, lehetővé téve a folyamatok fejlesztését költség- és időkímélő módon.

Egységes, Eclipse-alapú tervező eszköz

Az egyszerű, Eclipse-alapú környezetet használva a fejlesztők gyorsan létrehozhatnak és módosíthatnak folyamatokat, miközben szorosan együttműködnek az üzleti elemzőkkel. Virtuálisan bárki használhatja az eszközt folyamatok gyors és egyszerű tervezéséhez, alkalmazva az egyszerű drag-and-drop elemeket és dokumentációt – minimálissá téve az eszköz kezeléséhez szükséges ismereteket.

Folyamatok modellezése

A folyamatok tervezés közben grafikusan leképezhetők, majd megoszthatók a többi kulcsszereplővel. Vizuálisan, uszodadiagram segítségével ábrázolható, hogy hogyan szervezzük és rendezzük a tevékenységeket. Mindez érthetővé teszi a folyamatokat és fejleszti az együttgondolkodást az IT és az üzlet között.

Bőséges szimulációs lehetőségek

Hatékonyabbá tehetjük folyamatainkat azzal, hogy különböző szcenáriók alapján szimuláljuk azok kimenetét, eredményét, azonosítva a lehetséges gyenge pontokat. A szimuláció elvégzéséhez megadhatunk különböző erőforrás-igényeket, a tevékenységek végrehajtási idejét és a költségeket. A rögzített adatok lehetnek historikus adatok vagy akár külső forrásból is származhatnak. Mert: tegyünk inkább néhány beállítást és finomhangolást a tervezési időszakban, mintsem a nem kívánt tények ismeretében kelljen újratervezni a folyamatot.

Erre lehetőséget biztosítanak a szimuláció futtatása során használható animációs teljesítményértékelő diagramok és a szimulációt követően a webMethods BPMS segítségével előállítható riportok.

Beépített üzleti-logika kezelés

Mivel az üzleti logika szerves részét képezi a mindennapi működésnek, ezért a webMethods BPMS-be beépítésre került egy robusztus, iparágvezető üzleti-logika kezelő megoldás a Fair Isaac-tól (Fico). Ezzel a megoldással mind az IT, mind pedig az üzleti kulcsszereplők képesek definiálni és módosítani a folyamatokat vezérlő üzleti szabályokat, logikát, legyen szó akár piaci, szabályozói vagy a működési dinamikából fakadó változásokról. E logika aztán az alkalmazástól függetlenül is felhasználható.

Humán-workflow menedzsment

Alap és haladó feladatirányítási algoritmusok rendelik hozzá az egyes folyamati lépéseket a különböző szerep- és felelősségi körökhöz, valamint különböző szervezeti egységekbe tartozó emberekhez. Üzleti és egyedi naptárak használatával találhatjuk meg a leghatékonyabb megoldást arra vonatkozóan, hogy éppen melyik kolléga érhető el a folyamat lépéseinek végrehajtásához. A feladatok végrehajtására vonatkozó értesítések észrevétlenül, tökéletesen integrálhatók a legtöbb népszerű levelező alkalmazásba. Amennyiben a feladat nem kerül elvégzésre bizonyos időn belül vagy valamely kolléga nem elérhető, úgy lehetőség van a feladatok eszkalálására vagy delegálására. A feladatstatisztikák segítségével nyomon követhetjük azt, hogy az egyes kollégák mennyiben járulnak hozzá a folyamatok hatékonyságához, az elvégzett munka egyértelműen látható és számonkérhető. Látható az elvégzendő feladatok rangsora is –  a vezetők hatékonyabban irányíthatják, szervezhetik a munkát.

Eseti, dinamikus workflow-k

Tekintet nélkül arra, hogy mennyire jól terveztük meg a folyamatunkat elkerülhetetlenül szembesülhetünk nem várt feladatokkal és aktivitásokkal. Amennyiben ilyen előfordul, úgy a feladatgazdák létrehozhatnak új, eseti feladatokat, melyek kezelése és nyomon követése hasonlóan történik, mint bármilyen más workflow esetében. Erről  a szereplők azonnal értesítést kapnak, s a feladatok idővel beépíthetők az automatizált folyamatokba.

Dokumentum- és sablontámogatás

A webMethods BPMS támogatja a hatékony vállalati sablonokat is és beépített dokumentummenedzsment funkcionalitással rendelkezik. Az előre definiált sablonok írása és olvasása alapértelmezett, azok küldése és fogadása magát a folyamatot is vezérelheti. A sztenderdizált információkkal idő takarítható meg, a duplikációk elkerülhetők. A dokumentumok teljes életciklusának nyomon követése, valamint azok verziókezelése is megoldott.

További hozzáadott értékek

Újrafelhasználható elemek metaadat könyvtára

A webMethods BPMS tartalmaz egy Üzleti Szolgáltatás Tárházat (Business Service Repository), így az egyszer már létrehozott elemek könnyedén megtalálhatók. Egyedi áttekintést nyújt a korábban rögzített metaadatokról, pl. folyamatok, szervizek, üzleti logikák. Új folyamatot építésekor a drag-and-drop technikát bőséges keresési funkció és a metaadatok grafikai navigációja segíti elő.

Vállalati integráció

A webMethods BPMS egy vállalatintegrációs platformra épül, mely magába foglal egy Vállalati Szervízbuszt (Enterprise Service Bus – ESB), egy nagysebességű üzenettovábbító gerinchálózatot és egy Business to Business (B2B) hozzáférést. A platform további részét képezik az elektronikus adatcsere támogatás (EDI) és az alkalmazásadapterek, amelyek a központi rendszer folyamatait és feladatait tartják kézben. Kínálunk továbbá SOA irányítási platformot és a CentraSite-ot – SOA és BPM üzleti szolgáltatás tárház – is.

Folyamatfejlesztés szabványok alapján

Mivel a webMethods BPMS egy szabványalapú megoldás, így a folyamatmodellek könnyen tárolhatók, megoszthatók, irányíthatók, elemezhetők és bevezethetők. Közel 50 féle szabványt támogat, mint például a SOAP, WSDL, UDDI, Web szervizek, XML és HTTP különböző verziói.

A webMethods BPMS használatának legfontosabb előnyei

 • Alacsonyabb költségszint az automatizált folyamatok által.
 • Értékközpontú folyamatok és szolgáltatások – jó ügyfélmegtartás.
 • Gyors reakcióidő – a rugalmas IT és folyamati rendszer által.
 • Folyamatbiztonság és következetesség, automatizált, ellenőrzött, mérhető, a követelményeket kielégítő folyamatok.
 • Átláthatóság és szervezeti egyetértés a folyamatok végrehajtása során. Az értékteremtő folyamatok megtekintése valós időben, az érintettek által.
 • A folyamatfejlesztés előtérbe kerülése – a megfelelő emberek kezében megfelelő információk és eszközök vannak , hogy proaktív és értéknövelő módon legyenek képesek változtatni a folyamatok mentén.

webMethods BPMS - integrált ARIS BPM és webMethods implementációs platform

Az ARIS folyamatmodellező eszköz segítségével a szervezetek pontosan feltérképezhetik, dokumentálhatják, mérhetik és elemezhetik a működést támogató, meglévő folyamatokat – ami a továbbfejlesztés és folyamatoptimalizálás előfeltétele.

Az ARIS-ban készült folyamatmodellek működő workfow-ként jelenhetnek meg a webMethods környezetben, s a két platform közötti integráció felgyorsítja a folyamatok bevezetését és átalakítását. Következésképpen a szervezetek azonnal, rugalmasan és költséghatékony módon válaszolhatnak a változásokra. A gyors reagáláshoz szükséges információkat az ARIS  PPM teljesítménymenedzsment megoldása biztosítja. A PPM és a Software AG Terracotta in-memory technológiája késleltetés nélküli, valós idejű hozzáférést biztosít a legfontosabb üzleti és folyamati adatokhoz, amihez a cég mobil eszközökön is elérhető monitoring felületeket kínál.  A folyamatok körüli együttműködést az ARIS Connect közösségi funkciókkal teszi hatékonyabbá.v

ESB / Enterprise Service Bus - webMethods alapokon

A webMethods integrációs szerver – a webmethods Broker és a különböző Adapter komponensekkel kiegészítve az alkalmazások és webszervizek SOA (szolgáltatás) alapú integrációjának alapköve.

A rendszer segítségével integrálhatjuk az eddig egymástól függetlenül működő, vagy egyedi módon összekapcsolt alkalmazásokat, mellyel átfogó módját kínáljuk a vállalati működés során keletkező hatalmas információmennyiség gördülékeny kezelésének. Az ESB szállítótól függetlenül minden technológiát kezelni képes, a standard alkalmazásoktól a testreszabott megoldásokon keresztül a lomha öröklött rendszerekig. Segítségével a vállalat IT eszközkészlete gyorsan, költséghatékonyan és rugalmasan állítható az üzleti célok szolgálatába.

webMethods Mobile Designer

A webMethods Mobile Designer segítségével a folyamatok is könnyen kiterjeszthetők különböző mobil eszközökre, mivel a mobil alkalmazások kódját csak egyszer kell megírni, azokat a megoldás portolja a különböző platformokra és eszközökre.

webMethods ApplinX

A piaci változásokra, igényekre történő gyors reagálásnak fontos előfeltétele a szolgáltatásközpontú megközelítés, a SOA környezet kialakítása. ARIS eszközeinkkel a szervezet arról is képet alkothat, hogy IT környezetében egy-egy rendszer milyen szolgáltatásokat nyújt, és ebből kiindulva egy middleware megoldással válthatja ki az egyedi interfészekre és adatkapcsolatokra épülő architektúrát. SOA környezetben minden rendszer egy ponton csatlakozik a middleware réteghez, amelyen keresztül elérhetővé teszi szolgáltatásait. A webMethods ApplinX eszközzel még a legacy rendszerek is kockázatmentesen, a kód megváltoztatása nélkül szolgáltatásképessé tehetők. A központi szolgáltatástárban kezelt szolgáltatások újrahasznosíthatók, így a fejlesztés felgyorsul, míg üzleti oldalon a szervezeti szinten megvalósuló, egyszeri adatbevitel is növeli a hatékonyságot.

Az átalakulási folyamat végén a sikeres ipari vállalatok olyan valóban digitális technológiát alkalmazó vállalkozásokká válnak, amelyek alapvetően továbbra is fizikai terméket hoznak létre, de ezt digitális interfészek és adatalapú, innovatív szolgáltatások egészítik ki. Ezek a vállalkozások a vevőkkel és beszállítókkal együttműködve digitális ipari ökoszisztémákat alkotnak.

Tekintse meg videónkat!

Think Ahead, Go Beyond – with Us
Watch on Think Ahead, Go Beyond – with Us

Hozzuk létre együtt a jövő digitális vállalatát

Megfelelő tapasztalattal és támogatással az SAP megoldások alkalmazása az üzleti siker építőköve.

Munkatársaink kiemelkedő SAP tanácsadási tapasztalatának köszönhetően valósulhat meg az ARIS folyamatmodellek és az SAP integrációja.

Ismertetők

image
Fact Sheet
webMethods - üzleti folyamatmenedzsment suite

Integrált folyamatmenedzsment megoldás minden vállalati méretre és területre a Software AG-tól.

Letöltés most
image
Fact Sheet
Üzleti folyamatmenedzsment

Az átlátható és ellenőrizhető üzleti folyamat a sikeres vállalati működés egyik elemi sarokköve.

Letöltés most

Kapcsolódó oldalak

Mi különböztet meg bennünket versenytársainktól?

Keressen minket még ma!

Szeretne további információt kapni webMethods – üzleti folyamatmenedzsment témakörben? Szakértőink részletesebb útmutatására van szüksége vagy részt kíván venni workshopunkon?

Lépjen velünk kapcsolatba, örömmel segítünk Önnek!

Kapcsolat
Kapcsolat

Kérdés esetén keressen minket!