Indústria: Telecommunications
Categoria: Enterprise Resource Planning (ERP)

Telenor Srbsko a Černá Hora | migrace na SAP S/4HANA během jednoho roku

Případová studie migrace na SAP S/4HANA - zákazník Telenor Srbsko a Černá Hora
Watch on Případová studie migrace na SAP S/4HANA - zákazník Telenor Srbsko a Černá Hora

Proč NTT DATA Business Solutions

 • Schopnost realizovat komplexní projekt migrace ERP ve velmi krátkém čase a bez překročení rozpočtu
 • Zkušený tým konzultantů s globálním know-how
 • Iterativní řízení dodávky projektu díky metodologii SAP Activate

Telenor Srbsko a Černá Hora jsou významnými telekomunikačními společnostmi v Balkánském regionu. S téměř 3 miliony zákazníků v Srbsku a 400 000 zákazníky v Černé Hoře jsou tyto společnosti důležitými hráči na obou trzích. Do roku 2018 byly tyto společnosti součástí norské TELCO skupiny. Po akvizici ukončené v roce 2018 se Telenor Srbsko a Černá Hora stali součástí skupiny PPF.

Změna vlastníka přinesla pro pobočky Telenoru v Srbsku a Černé Hoře i nutnost nahradit ERP systém, který jim byl původně dodáván ze strany norského Telenoru. Od své bývalé mateřské skupiny navíc dostali velmi krátkou časovou lhůtu na změnu systému.

Cílem řešení bylo pokrýt všechny obvyklé funkce ERP, jako je účetnictví, nákup, správa zásob, prodej služeb, účetnictví dlouhodobého majetku a správa nemovitostí. A to prostřednictvím nejnovější generace inteligentního integrovaného ERP systému: SAP S/4HANA. To vše ve dvou zemích najednou. A vše muselo být plně funkční za jeden rok.

Přínosy a výzvy:

Výzva

 • Krátká časová lhůta na změnu systému – jeden rok
 • Komplexita daná povahou TELCO byznysu se specifickými procesy a stovkami tisíc majektů
 • Změna ERP systému ve dvou zemích najednou (s odlišnou legislativou)

Přínos pro zákazníka

 • Přechod na novou generaci ERP systému
 • Lepší škálovatelnost a připravenost na další rozvoj
 • Robustnější řešení s lokální podporou
 • Narovnání stávajících procesů na úroveň best practice díky metodice Fit & Gap
 • Lepší integrace na úrovni IT systémů v rámci TELCO skupiny PFF
 • Snížení nákladů na údržbu systému (Maintnance Fee)
 • Díky využití datových center NTT DATA Business Solutions mohl Telenor začít implementaci, aniž by měl na své straně finálně připravený hardware a datová centra

Použité řešení:

 • SAP S/4HANA
 • Rozsah pokrytých procesů: Procure to pay, Inventory for commercial goods and CAPEX, property management, fixed assets, receivable to cash, cash management, record to report, VAT, CIT, roaming financial clearing

Nahradit původní ERP. Do jednoho roku a ve dvou zemích najednou.

Telenor se na NTT DATA Business Solutions obrátil v létě 2018 a od první chvíle bylo zjevné, že v projektu bude čas hrát kritickou roli. Bylo zásadní dodržet časový rámec do konce září 2019. Záměrem projektu bylo nejen účinně nahradit stávající funkcionality, ale také získat robustnější řešení s lokální podporou, které pomůže nové akvizici PPF zaintegrovat se do nové TELCO skupiny. Komplexita úkolu také vycházela z povahy TELCO byznysu, kde se operuje s typickými TELCO procesy a stovkami tisíc majetků.

Na základě předběžné analýzy, kterou NTT DATA Business Solutions zpracovala, bylo doporučeno zvolit řešení ERP nové generace SAP S/4HANA. Tato volba kromě dodání potřebných funkcionalit, vylepšení robustnosti a výkonu systému sladila Telenor s novou mateřskou skupinou PPF. Navíc tato platforma skýtá velmi dobrou škálovatelnost pro budoucí vylepšení a představuje vynikající odrazový můstek pro další akceleraci a evoluci byznysu PPF TELCO skupiny. Kromě přínosů v oblasti výkonu a schopností systému bude Telenor v Srbsku a Černé Hoře těžit i z úspory v porovnání s předchozím řešením. Například náklady na údržbu systému poklesnou velmi výrazně. Díky podpoře lokalizace pro místní legislativu, kterou SAP poskytuje, bylo možné projekt realizovat pro dvě země současně bez zásadního nárůstu pracnosti.


Síla best practice

 

Na projektu pro Telenor byla naplno využita tzv. metodika Fit & Gap, která zásadně navyšuje efektivitu práce pro obě strany. Při realizaci Fit & Gap analýzy se vychází z prověřené best practice pro obor podnikání zákazníka. Výchozím bodem jsou vzorové a praxí validované procesy, jejichž modelování je podloženo expertízou, kterou tým konzultantů NTT DATA Business Solutions získal při práci na stovkách implementací a migrací systémů ERP metodikou garantovanou společností SAP. Ze seznamu čítajícího tisíce vzorových procesů best practice byly vybrány ty relevantní pro Telenor. Zásadní výhodou také je, že procesy jsou představovány již od počátku v „živém“ prostředí. Diskuse neprobíhá teoreticky nad plány, ale vše se demonstruje “na živo” v systému.

Inkrementální vývoj

 

Realizace díla byla u Telenoru dodávána v jednotlivých iteracích. Jedním z klíčových prvků pro úspěšnou realizaci tohoto projektu bylo neustále zapojení týmu Telenoru do všech fází činností. Už během prvního měsíce projektu dostal tým Telenoru k dispozici tzv. „sandbox“, který mu umožnil okamžitě zahájit testovaní na základních elementech nového ERP a kalibraci jednotlivých procesů.

 

Projekt by pro Srbsko i Černou Horu dodán v plánovaném rozsahu i stanoveném termínu. Fáze realizace byla úspěšně  provedena během 7 měsíců. 

Upgradem na ERP nové generace SAP S/4HANA získal Telenor robustnější řešení s intuitivnější obsluhou, které kromě lepšího výkonu přináší i podporu pro lokální legislativu, a je připraveno na další rozvoj a růst byznysu klienta. Díky precizně odpracované analýze a metody Fit & Gap bylo během celého projektu možné velmi efektivně řídit jeho pracnost. Každý jednotlivý Gap měl jasně stanovenou náročnost realizace, a tedy i transparentní cenu, která pomohla Telenoru účinně prioritizovat svou investici. Skrze dodávky vývoje v jednotlivých iteracích bylo zajištěno plynulé předávání zpětné vazby a neustálé zapojení zákazníka, který se tak aktivně podílel na designu řešení. Plynulá součinnost NTT DATA Business Solutions a Telenoru usnadnila „knowledge transfer“. Díky průběžnému zapojení zákazníka do testování řešení vznikla úspora na potřebě tréninků a manuálů.

 

Děkujeme Telenoru za svěřenou důvěru.

Projekt byl dodán včas, ve stanoveném rozpočtu a bez problémů. Při projektech migrace ERP se obvykle stává, že v post-produkci nastanou určité komplikace. My jsme na žádnou takovou komplikaci nenarazili.

Saša Lekovic CTIO, Telenor Srbsko & Telenor Černá Hora

 
Stáhněte si podrobnou case study o migraci Telenoru na SAP S/4HANA

Nastává čas pro novou generaci systémů řízení podnikových zdrojů. Přečtěte si publikaci NTT DATA Business Solutions na téma inovace ERP systému – včetně případové studie: Skupina PFF, Telenor Srbsko a Černá Hora.

Publikace ke stažení

Sobre NTT DATA Business Solutions

25
países
30
anos de experiência
6000
clientes em todo o mundo