Iparág: Transportation and Logistics
Kategória: Managed Cloud

Grupa Raben

Zrozumieliśmy, że aby korzystać z mocy obliczeniowej nie potrzebujemy serwerów zlokalizowanych u siebie, dlatego w ramach strategii rozwoju Grupy Raben przyjęliśmy, iż jednym z kluczowych celów jest podniesienie bezpieczeństwa obszaru teleinformatyki, a także dostosowywanie systemów IT organizacji do ciągłego rozwoju firmy.

Sławomir Pawlak, Dyrektor ds. Informatyki i Telekomunikacji w Grupie Raben

Grupa Raben to operator logistyczny, który dostosowuje oferowane usługi do potrzeb klientów, zachowując jednocześnie wysoką jakość serwisu. O potencjale organizacji świadczą liczby: ponad 8000 doświadczonych pracowników, 800 000 metrów kwadratowych zróżnicowanej powierzchni magazynowej, kilkadziesiąt terminali w Europie, ok. 5500 nowoczesnych środków transportu do dyspozycji. Poszczególne spółki Grupy są liderami w swoich obszarach działania. Raben Polska realizuje usługi logistyki kontraktowej oraz zapewnia krajowy i międzynarodowy transport drogowy. Raben Transport oferuje przewozy ładunków całopojazdowych (FTL). Fresh Logistics to kompleksowa obsługa logistyczna produktów wymagających temperatury kontrolowanej (od +2°C do +6°C), z kolei Raben Sea & Air działa w obszarze spedycji morskiej i lotniczej.

 • Branża: logistyka, transport, spedycja
 • Marki: Raben, Fresh Logistics, Raben Sea & Air
 • Wielkość firmy: około 8000 pracowników
 • Główna siedziba: Gądki koło Poznania

Wartości i korzyści

Najważniejsze korzyści

 • podniesienie bezpieczeństwa obszaru teleinformatyki
 • zapewnienie nieprzerwanego dostępu do danych
 • przygotowanie systemów IT organizacji na przyszły rozwój
 • wyeliminowanie ryzyk przestojów spowodowanych awariami IT
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów
 • skoncentrowanie się na kluczowych obszarach działalności firmy
 • wzrost wydajności i efektywności
 • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologiczne

Grupa Raben oferuje usługi logistyczne, specjalizując się w dystrybucji. Firma działa na terenie 10 państw: Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier, zatrudniając ponad 8 000 pracowników, dysponując 800 tys. m powierzchni magazynowej oraz około 5500 środkami transportu. W obiektach Grupy Raben przechowuje się wiele kategorii towarów m.in.: żywność, artykuły przemysłowe, sprzęt RTV/AGD, a także towary niebezpieczne, czy wymagające warunków chłodniczych. Grupa Raben przewozi też wyroby wymagające specjalistycznej obsługi, jak również towary o dużej wartości. Dodatkowo wiele przesyłek wymaga kompletacji, czyli złożenia większego produktu z kilku podstawowych elementów.

Silna grupa

Skala działalności firmy logistycznej jest ogromna. Codziennie Raben w Polsce dostarcza ok. 20 tys. przesyłek. Ze wszystkich magazynów Grupy dziennie wyjeżdża 4000 tirów i tyle samo do nich przyjeżdża. A przecież każde takie zdarzenie musi być odnotowane w systemie informatycznym, gdyż pracownicy firmy logistycznej, a często i klienci, do wypełniania swoich zadań muszą mieć pewne i aktualne informacje.

System informatyczny do zarządzania transportem i magazynami to aplikacje krytyczne dla Grupy Raben. Korzysta z nich około 4 tys. pracowników. Rozwiązania IT są jak krwiobieg firmy, bez nich nasza działalność na tak szeroką skalę nie byłaby możliwa” – informuje Sławomir Pawlak, Dyrektor ds. Informatyki i Telekomunikacji w Grupie Raben. I właśnie te najważniejsze systemy informatyczne Grupa Raben oddała pod opiekę NTT DATA Business Solutions. Firma outsourcingowa przejęła całkowitą odpowiedzialność za administrację systemami operacyjnymi AIX i Linux oraz dostarczenie, utrzymanie i monitorowanie wysoko dostępnej platformy obliczeniowej potrzebnej do funkcjonowania najbardziej newralgicznych aplikacji logistycznych tej Grupy.

Outsourcing IT

Zrozumieliśmy, że aby korzystać z mocy obliczeniowej nie potrzebujemy serwerów zlokalizowanych u siebie, dlatego w ramach strategii rozwoju Grupy Raben przyjęliśmy, iż jednym z kluczowych celów jest podniesienie bezpieczeństwa obszaru teleinformatyki, a także dostosowywanie systemów IT organizacji do ciągłego rozwoju firmy” – informuje Sławomir Pawlak. Grupa Raben rozpoczęła poszukiwanie zewnętrznego dostawcy usług, wiarygodnego i mogącego zagwarantować parametr kluczowy dla funkcjonowania firmy – dostępność rozwiązań IT koniecznych do zrealizowania założonych celów. Według Sławomira Pawlaka jedynie firma specjalizująca się w outsourcingu IT jest w stanie spełnić wysokie wymagania odnośnie usług. Procedury outsourcera gwarantują, że żaden projekt nie jest realizowany „na skróty”, a kompetencje inżynierów, nowoczesne technologie i zabezpieczenia zewnętrznego data center nie są możliwe do osiągnięcia we własnej firmowej serwerowni.

Dla firmy outsourcingowej zagwarantowanie nieprzerwane j dostępności systemów informatycznych to core business. NTT DATA Business Solutions dysponuje zespołem konsultantów nieustannie podnoszących swoje kompetencje. Dla nas oznacza to pewność w realizowaniu podstawowej działalności” – zauważa Sławomir Pawlak.

Raben Group otevírá nové depo v Bulharsku - Raben Group

Wiarygodny partner dla Raben

Grupa Raben rozpatrywała oferty czterech firm. Jako usługodawcę wybrano NTT DATA Business Solutions. „Do NTT DATA Business Solutions przekonała nas ich wiarygodność, czyli bogate doświadczenie, rzetelne referencje, dobre nastawienie do klienta, cena usługi, a także umowa z jasno i precyzyjnie określonymi warunkami współpracy” – wylicza Sławomir Pawlak. Firmy podpisały umowę obejmującą usługi w modelu Infrastructure as a Service (IaaS). W umowie o współpracy zostały precyzyjnie zapisane parametry usługi, a także gwarancja dostępności systemów informatycznych firmy logistycznej. Systemy Grupy Raben zostały przeniesione do data center NTT DATA Business Solutions w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Projekt wymagał od Grupy Raben przede wszystkim opracowania procedur uwzględniających możliwe przypadki awarii, a także re-konfiguracji zasobów oraz określenia, które systemy będą przeniesione, a które zostają, a także połączenia biur i magazynów z data center NTT DATA Business Solutions. Po tych pracach bieżącą administracją nad systemami wspomagającymi zarządzanie Grupy Raben zajęli się pracownicy NTT DATA Business Solutions. Nie oznaczało to likwidacji działu IT i serwerowni w firmie logistycznej, ale zmianę zadań pracowników. Dzięki współpracy z NTT DATA Business Solutions Grupa Raben wydzieliła na zewnątrz infrastrukturę informatyczną, co pozwala na wykorzystanie własnych pracowników do zagospodarowania i optymalizacji innych obszarów oraz zarządzania rozwojem aplikacji, a także monitoringiem usług.

Moc na żądanie

Outsourcing IT gwarantuje pełną elastyczność usług, ich dostępność na żądanie i koszty uzależnione od faktycznego wykorzystania. Dzięki wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań technologicznych możliwe jest dopasowanie parametrów do aktualnych potrzeb. Wymagania Grupy Raben dotyczące dostępności mocy obliczeniowej charakteryzują się „sezonowością”. W okresach o największym natężeniu ruchu logistycznego, potrzeby mogą znacznie przekraczać wymagania w stosunku do okresów spoza szczytu. W związku z tym, elastyczność modelu IaaS jest najkorzystniejszym kosztowo rozwiązaniem.

Grupa Raben kupuje od nas określone parametry np. moc procesorów, czy wielkość pamięci. Taki model jest bardzo elastyczny, umożliwia łatwe uzupełnienie zasobów, ale także zmniejszenie opłat, kiedy okazuje się, że obciążenie infrastruktury przez aplikacje jest niższe, od zakładanego” – wyjaśnia Wojciech Darłowski, Dyrektor Outsourcingu i Usług IT w NTT DATA Business Solutions. Współpraca Grupy Raben z NTT DATA Business Solutions stale się rozwija, pojawiają się nowe obszary działania. Firma logistyczna zyskała w NTT DATA Business Solutions wiarygodne go partnera , który swoim doświadczeniem wspiera jej rozwój.

W wyniku projektu zrealizowaliśmy zapisy strategii. Zapewniliśmy nieprzerwaną dostępność kluczowych systemów IT oraz uzyskaliśmy gotowość do reagowania na szybki rozwój Grupy. Dziś, aby zwiększyć parametry systemów IT nie musimy ogłaszać przetargu, wybierać dostawców, przeprowadzać testów. Wystarczy kontakt z NTT DATA Business Solutions i natychmiast zyskujemy wyższą moc. W realiach rynkowych to oszczędność kilku miesięcy” – twierdzi Sławomir Pawlak.

Planujesz projekt SAP? Napisz do nas.

Similar posts

Az NTT DATA Business Solutions-ről

25
ország
30
év tapasztalata
6000
ügyfél világszerte