NTT DATA Business Solutions

Inteligentní podnik je cesta k udržení konkurenceschopnosti

Připravte své podnikání na nové byznys výzvy a příležitosti

Vydejte se na cestu k inteligentnímu podnikání

Inteligentní podnik – více než jen trend

V neustále se měnícím světě musíte najít způsoby, jak se rychle vyrovnat s novými výzvami. Musíte se rychle přizpůsobit, reagovat a jednat. Není žádným překvapením, že neexistuje jediné řešení, které by dokázalo vyřešit každý problém. Existuje však jeden koncept, o který stojí za to usilovat – stát se inteligentním podnikem.

Toto je koncept nového myšlení a získávání dovedností a schopností, které umožňují rychle se přizpůsobit měnícímu se prostředí a zajistit udržitelný růst vašeho podnikání. Inteligentní podnik není žádný trend nebo módní slovo, je to konkrétní koncept. A přestože inteligentní podnik není o jedné konkrétní technologii nebo systému, je potřeba odpovídajícího technologického balíčku pro jeho fungování.

Neexistuje žádná stanovená cesta, jak se vaše společnost může stát inteligentním podnikem. Tato cesta je velmi individuální, protože závisí na vašich konkrétních požadavcích, systémech a procesech. Tato individualita však neznamená, že cesta k inteligentnímu podniku je drahá nebo složitá. Stejně jako funkce inteligentního podnikání – přizpůsobivost, flexibilita a agilita – bude vaše cesta stejná: iterativní a krok za krokem.

The world is volatile, uncertain, complex, and ambiguous and requires the intelligent enterprise.

Co ovlivňuje vaše podnikání a zvyšuje vaše obavy?

Dnešní prostředí a společnost představuje nové výzvy: rychle se měnící podmínky na trhu, noví konkurenti, inovativní start-upy a zvýšená očekávání zákazníků. Nemluvě o nové práci, nových způsobech myšlení a externích otřesech vysoce integrovaných sítí.

Vezměte si například zvýšené zaměření na to, jak lidé (zákazníci, zaměstnanci atd.) prožívají určitou situaci, produkt nebo službu. Středem pozornosti je nyní individualita každého člověka a jeho rostoucí očekávání. To je důvod, proč je dnešní ekonomika často vnímána jako ekonomika založená na zkušenostech.

Běžně používaný termín pro popis tohoto prostředí je svět VUCA: Volatile – Uncertain – Complex – Ambiguous (Nestálý – Nejistý – Komplexní – Nejednoznačný)

Businesses need to change the way they think and act and become intelligent. Speed is essential.

Položte si správné otázky

Vzhledem k tomu, že se svět, společnost a technologie neustále vyvíjejí – a frekvence a dopad změn roste – musí ekonomika a podniky také změnit způsob myšlení a jednání.

Musíte zrychlit svou schopnost reagovat, posouvat se vpřed a zůstat před konkurencí – jinak zůstanete pozadu. Dlouhotrvající obchodní modely, které fungovaly po staletí, jsou nyní podrobeny zkoušce.

Je váš obchodní model schopen se s těmito výzvami vyrovnat? Je dostatečně flexibilní a přizpůsobivý?

Neznamená to jen výzvy – objevují se také nové příležitosti, podporované tímto novým myšlením a pokročilými technologiemi.

Dokáže vaše firma tyto příležitosti využít? 

Je dobré otevřít otázku zaměření svého podnikání a hledat způsoby, jak získat nové dovednosti a schopnosti. To vše s cílem vypořádat se s výzvami a využít tyto příležitosti. Jedním z klíčových prvků inteligentního podniku jsou nové perspektivy – zejména napříč silami vaší společnosti.

Přemýšlejte o tom, jak obohatit své produkty o další služby nebo jak by přechod na obchodní model „jako služba“ mohl být lépe přizpůsoben požadavkům vašich zákazníků. Protože jde definitivně o změnu perspektiv: Možná by myšlení z pohledu začínajícího podniku mohlo odhalit, kde by se váš dlouhodobý obchodní model mohl stát zranitelným, např. od nového poskytovatele platformy. Chcete-li tak učinit, rozvíjíte projekty od malého až po velké a přitom neustále měříte, zpochybňujete a upravujete úspěch – stejně jako začínající podniky.

Kladení správných otázek, abyste se dostali ke správným odpovědím, je základním konceptem inteligentního podniku a tím se odlišuje od konkurence.

Začněte si klást ty správné otázky
Intelligent enterprises are planning for flexibility and proactiveness, and they have the technology to support it.

Inteligentní podnik poskytuje odpovědi

Prvním krokem k inteligentnímu podniku je přijetí nadcházejících změn, ať už jde o výzvy nebo příležitosti. Ne vše lze předvídat a plánovat, zvláště ve světě VUCA. Ale inteligentní podniky plánují flexibilitu a proaktivitu, např. přemýšlení o scénářích, které se mohou stát, vám umožní lépe se přizpůsobit těmto změnám profesionálním a uvolněným způsobem, když se skutečně objeví.

Aby vaše firma tak mohla učinit a být inteligentní společností, existují užitečné nebo dokonce nezbytné dovednosti a také technologie, které vám mohou pomoci zlepšit vaše každodenní operace a výkon.
Nejprve se zamysleme nad užitečným způsobem myšlení a poté se zaměříme na podpůrné technologie, počínaje digitálním jádrem v centru a poté přejdeme k inteligentním technologiím a pokračujeme v experience management.

Intelligent enterprises are the first ones to move.

Myšlení a schopnosti

Být inteligentním podnikem znamená proaktivně iniciovat změny a stát se prvním, kdo se pohne z místa, místo toho, aby byl pouze následovníkem – navrhovat budoucnost, místo toho na ni pouze reagovat.

Zde je příklad, kdy predikce v kombinaci se senzorovou technologií vede k větší flexibilitě. Být flexibilní jak v mysli, tak ve struktuře společnosti však nestačí, protože stále potřebujete nějaké referenční body pro svá rozhodnutí. Čas od času se ale mohly změnit.

Agilita vám dává příležitost přizpůsobit strategii měnícím se požadavkům a prostředí. Ale agilní způsob myšlení je nezbytný pro provoz vašeho každodenního podnikání. Zde je příklad, jak začlenit agilitu do vašeho podnikání.

V ideálním případě vám tyto schopnosti umožní nejen reagovat na změny,ale také být součástí těchto změn.
Náš produkt Kia Mia je dobrým příkladem toho, jak lze problém, jako je nedostatek personálu, proměnit ve výhodu, protože zařazení inovativní technologie obohatí zákaznickou zkušenost.

Jak jste již možná poznali, velká vylepšení a nově získané schopnosti mohou být podpořeny technologií. Pojďme se podívat na různé způsoby, jak můžete vyladit své podnikání a na to, jak může každá akce splňovat vaše konkrétní požadavky.

Before implementing the digital core to your intelligent business, think about your processes first.

Digitální jádro

Střed vašeho podnikání (model) tvoří každodenní operace, procesy a interakce. Někdy je přechod na SAP S/4HANA nebo SAP C/4HANA prvním krokem k inteligentnímu podniku, protože můžete shromažďovat a zpracovávat obrovské množství dat (nazývaných také provozní data nebo O-data), vytvářet přehledy dat v reálném čase, a také analyzovat tato data za účelem zvýšení transparentnosti a efektivity (více výhod SAP S/4HANA).

Digitální jádro zajišťuje hladký provoz vašeho každodenního podnikání i mimo něj. Ale implementace jen kvůli sobě nedává smysl. Nejprve byste měli přemýšlet o svém podnikání a procesech, abyste mohli identifikovat svůj individuální potentiál optimalizace.

Inteligentní technologie

Začlenění digitálního jádra do centra vašeho podnikání tvoří základ pro přidání inteligentních cloudových technologií jako je umělá inteligence (AI), strojové učení (ML), automatizace robotických procesů (RPA), internet věcí (IoT) nebo analytika – abychom jmenovali jen některé.

Tyto technologie ohlašují novou úroveň digitální transformace. Mluvit o digitalizaci už není převratné, v dnešní době jde spíše o přirozený vývoj. Vzpomeňte si například na své asistenty pro chytré telefony: Siri, Google Assistant, Alexa atd. Mají integrované rozpoznávání řeči a konverzační umělou inteligenci – odpovídají na vaše otázky a poskytují předpověď počasí. Pomocí aplikace můžete ovládat teplotu v místnosti, okna, dveře a části vaší kuchyně. Už žijeme v chytrých domech, kde robot vysává a čistí podlahu, zatímco vy si dáváte koupel.

Přeneste tyto technologie do obchodního kontextu a představte si potenciál a příležitosti v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Experience data is vital for future business success and your journey to an intelligent enterprise

Zkušenosti

Díky těmto inteligentním technologiím můžete přidat další aspekt: zážitek. Přemýšlejte o zkušenostech, které poskytujete svým zákayníkům (CX), zaměstnancům (EX) a dalším zainteresovaným stranám. Zvažte také, jak tato zkušenost ovlivňuje jejich chování a tím i výkon a tržby vaší firmy. S každou zkušeností, kterou vaše firma poskytuje, shromažďujete data, nazývaná také zkušenostní data nebo X-Data.

Inteligentní podnik kombinuje nové myšlení a dovednosti, stejně jako perfektní sadu relevantních a užitečných technologií, které splňují požadavky a zaručují udržitelný růst. Dnešní a zítřejší podnikání je o správě dat a schopnosti vyvozovat z nich cenné závěry. Proto bude vzájemná závislost O- a X-Dat stále důležitější a dokonce životně důležitá pro obchodní úspěch.

Pojďme prozkoumat váš konkrétní výchozí bod na vaší cestě stát se inteligentním podnikem. Protože inteligentní znamená také individualizovaný.

There are clear steps to take to become an intelligent enterprise. How they are executed depends on your individual situation.

Vaše cesta k inteligentnímu podniku

Existují jistě různé důvody, proč je vaše podnikání úspěšné. Proces, jak se stát inteligentním podnikem, a implementace nových technologií nenaruší vaše podnikání, podpoří ho a vylepší.

Neexistuje žádné hotové řešení, jak se stát inteligentním podnikem. Společně přehodnotíme vaše podnikání, zjistíme, která oddělení a procesy fungují dobře, a rozhodneme, která možná bude potřeba optimalizovat. A jsme schopni vylepšit jakoukoli IT infrastrukturu a systémové prostředí, které již máte.

Začněme u vašeho individuálního výchozího bodu

Začněme rozhovor o vašich současných výzvách, bolestivých bodech nebo o vašich plánech a snech do budoucna. Potřebujete kreativní inspiraci, provozní nebo technickou podporu pro integraci procesů? Je doprovodné řízení změn vůbec potřeba?

Na základě našich zkušeností je většinou již několik velmi dobrých nápadů „ve vzduchu“ vaší společnosti. Pojďme je odhalit a vydejme se společně na vaši cestu stát se inteligentním podnikem.

  • Chcete dále automatizovat vaši výrobu a dodavatelský řetězec?
  • Je nutné zvýšit efektivitu vaší logistiky, výroby a dodávek?
  • Potřebujete zvýšit viditelnost a transparentnost získáním datových statistik v reálném čase, což vám umožní činit rozhodnutí na základě dat?
  • Hledáte způsoby, jak skloubit ekonomiku s ekologií?
  • Zvažovali jste, jak byste mohli zlepšit loajalitu zaměstnanců a být zajímavým zaměstnavatelem pro nábor nových?

Zaměřte se na okamžitou přidanou hodnotu změny

Být inteligentním podnikem znamená být agilní. V podstatě využít okamžiku, protože ideální čas nemusí nikdy přijít. Přijměte změny a přehodnoťte svůj obchodní model.

Tohle je první krok – mějte na paměti, že většina inovací je odvozena z nápadů a inspirací „ukradených“ z jiných průmyslových odvětví nebo oblastí podnikání a poté přeskupených do nového modelu.

Naším záměrem je pomoci zlepšit vám vaše podnikání, nikoli implementovat technologii náhodně, jen kvůli ní samotné – společně vybereme tu správnou sadu nástrojů, které vyhovují vašim požadavkům a vytvoříme pro vaši společnost okamžitou a udržitelnou hodnotu.

Together with SAP - Taking the Lead
Watch on Together with SAP - Taking the Lead

Naším cílem je váš úspěšný podnik. Abychom zajistili hladkou cestu k inteligentnímu podniku a zaručili úspěch na každém kroku na této cestě, pracujeme s iterativním přístupem.

Společně prozkoumáme silné stránky vaší společnosti, její technologické možnosti a úroveň digitální vyspělosti, abychom našli perfektní výchozí bod.

Díky našemu iterativnímu přístupu se můžeme přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům a také zajistit, že dosáhneme našeho společného cíle: zabezpečení vašeho podnikání do budoucna.

Vydejte se na cestu
Expert Paper
Expert Paper

Digitalizace: Jak najít správnou strategii pro váš podnik Digitální transformace není záležitostí budoucnosti: Každý den představuje pro podniky skutečné výzvy. V tomto odborném příspěvku Klaus-Christoph Müller diskutuje o měnících se obchodních modelech a o tom, jak mohou podniky co nejlépe začít se svou strategií digitalizace.

Naučte se plánovat strategii digitální transformace

Zjistěte, co říkají naši odborníci o inteligentním podniku

Jak začít s inovacemi

Implementace inovací musí být agilní a nákladově efektivní, jelikož existuje jedna cesta ani způsob, který by vyhovoval všem organizacím. Každá firma navíc začíná v jiné situaci. Právě proto jsme vyvinuli modulární a iterativní přístup, který vás procesem inovace provede.

Objevte inovační poradenství

Infografika, výzkum apod.

Learn how to become and stay an innovative and intelligent enterprise and leverage upcoming opportunities.
 
Infografika

Získejte náskok před konkurencí jako inovativní a inteligentní podnik. Odrazový můstek pro vaši interní diskuzi nebo brainstorming – jak transformovat váš byznys

Infografika ke stažení

 
Jak se střední a menší podniky mohou připravit na novou ekonomickou realitu

Menší a střední podniky mají specifické výhody v porování s jejich většími konkurenty. Příkladem mohou být užší vazby se svými zákazníky i zaměstnanci.

Výzkum ke stažení

Pojďme si promluvit o vaší cestě k inteligentnímu podniku

Naši odborníci jsou vám k dispozici. Stačí nás kontaktovat.

 

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407