NTT DATA Business Solutions

Překročte rámec správy studentského života

Pokročilé analýzy a poznatky pro optimalizaci výuky a učení pomocí cloudových řešení SAP.

image
NTT Data Business Solutions plans the roadmap to the cloud in close cooperation with the customer

Zvyšte spokojenost studentů pomocí softwaru pro vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské instituce jsou pod stále větším tlakem, aby se transformovaly. Studenti očekávají lepší poměr ceny a kvality, intuitivní studentské aplikace a plnou podporu po celou dobu studia.

Zároveň se však mění studijní návyky a studentská populace se stává čím dál rozmanitější. A vzhledem k rostoucí konkurenci způsobené globalizací a alternativními modely vzdělávání musí univerzity hledat nové způsoby, jak zvýšit zapojení studentů a pracovat na jejich udržení.

Hlavní trendy ve vysokoškolském vzdělávání

Find out more about all itelligence events on student apps and student information systems for higher education.

Zlepšete své marketingové strategie

Stále více vysokoškolských institucí dnes funguje jako B2C podniky. Zjistěte, jak vám může špičková strategie používaná předními značkami a nejnovější software pro vysokoškolské vzdělávání pomoci zlepšit přijímání a aktivní zapojení studentů, abyste mohli v digitálním věku stoupat vzhůru.

Businesses need to change the way they think and act and become intelligent. Speed is essential.

Uživatelský zážitek a studentské aplikace

Dnešní studenti jsou technicky zdatnější než kdykoli předtím. Očekávají inovativní služby, flexibilitu a informace na vyžádání na jakémkoli zařízení. Univerzity musí k vysokoškolskému softwaru přistupovat s ohledem na mobilní zařízení a nabízet studentům aplikace a intuitivní uživatelské prostředí.

image

Zapojení zaměstnanců

Zavedení personálního softwaru pro vysoké školy, který podporuje celý proces od přijetí zaměstnance až po jeho odchod do důchodu, včetně specifických oblastí pro vysokoškolské vzdělávání, jako je několik pracovních úvazků najednou nebo komplexní systém odměn. Vysoké školy mohou posílit aktivní zapojení svých zaměstnanců a zároveň udržet a rozvíjet stávající talenty.

S/4HANA Finance Management

Transformace v oblasti financí

Spojte finanční procesy s automatizovanou analýzou v reálném čase a promítněte je do obchodních výhledů v rámci celé organizace. Náš software pro vysoké školy vytváří inteligentní digitální jádro s jediným zdrojem finančních dat pro transakce, analýzy a plánování.

Klíčové obchodní procesy ve vysokoškolském vzdělávání

Administrace studentů

Klíčem k tomu, aby se z vás stala „chytrá univerzita“, je integrace a řízení celého životního cyklu studenta – od zájemce až po absolventa. Komunikací, spoluprací a podporou studentů během celé jejich cesty můžete zvýšit spokojenost studentů a posílit jejich úspěch.

Analytika

Společnost SAP nabízí kompletní sadu analytických řešení, která dokáží tato data proměnit ve skutečný přehled. Využijte výhod hloubkové analýzy dat, předpovědí a zpracování komplexních událostí, a spojte data z různých zdrojů do jediné integrované platformy.

Obchod pro studenty

Díky jednotné obchodní platformě jsou univerzity schopny oslovovat studenty všemi kanály a propagovat svou nabídku. Online obchody umožňují studentům a zájemcům o studium prohlížet si produkty nebo služby na jakémkoli zařízení. Mohou se zapsat do online kurzů nebo si zakoupit reklamní zboží či studijní materiály.

Řízení personálu

S přibývajícím počtem mileniálů, kteří nastupují do zaměstnání, se zvyšují nároky na zaměstnance a fakulty vysokých škol. Pro zvýšení interní efektivity musí univerzity poskytnout všem zaměstnancům, od akademických pracovníků až po administrativu, přístup k moderním technologiím a mobilním samoobslužným nástrojům.

Education Competence Center can assist higher education institutions with student lifecycle management best practices.

Jsme vaši odborníci v oboru vysokoškolského vzdělávání

Díky podpoře více než 30 významných vysokoškolských institucí po celém světě má společnost NTT DATA Business Solutions podrobné znalosti o současných trendech a výzvách v tomto odvětví.

Díky vlastnímu centru pro vzdělávání se můžeme opřít o tým odborníků, kteří se věnují podpoře digitální transformace ve vysokém školství. Pomohou vám využít řešení SAP a najít ta nejlepší řešení podle vašich potřeb – abyste mohli studentům poskytovat výjimečné zážitky.

SPOJTE SE S NÁMI
97 ze 100 nejlepších univerzit na světě používá řešení SAP.

Řešení SAP pro vysoké školy

Meeting the growing demands of higher education students with it.educationBP
Watch on Meeting the growing demands of higher education students with it.educationBP

Splnění rostoucích požadavků studentů vysokých škol

Rostoucí očekávání studentů, že získají lepší hodnotu a plnou podporu v průběhu celého svého studentského života, očekávání celoživotního vzdělávání a rostoucí konkurence představují pro vysokoškolské instituce obrovskou každodenní výzvu.

S jedním z nejlepších ERP řešení společnosti NTT DATA Business Solutions it.educationBP založeným na SAP S/4HANA proběhne implementace rychle, bezpečně, s minimem rizik a následně získáte ten nejlepší servis.

two men working on it project

Využijte své personální procesy na maximum

it.data guardian mapuje a kombinuje všechny relevantní datové prvky, čímž dokáže zajistit kvalitu a ověřit základní data napříč decentralizovanými systémy – od mzdových až po telefonní. Tímto způsobem pak řešení zlepšuje kvalitu dat SAP HR a vytváří pevný základ pro širokou škálu činností v oblasti lidských zdrojů.

VÍCE O it.dataguardian

Užitečné poznatky o vysokoškolském vzdělávání

image
 
Jak se proměnit v digitalizovanou univerzitu zaměřenou na zákazníky

Zlepšete svůj marketing, budete schopni čelit nové výzvě v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Zajistěte bezproblémovou uživatelskou zkušenost.

ŘEŠENÍ v kostce

image
 
Inteligentní podnik pro vysokoškolské vzdělávání

Aby se vytvořily vynikající vztahy mezi studenty a fakultami, musí se univerzita stát inteligentní, což také znamená stát se odolnou, schopnou se přizpůsobit, fungovat efektivně a řídit dlouhodobý růst.

BÍLÁ KNIHA

Budoucnost vzdělávání je digitální

Vzhledem k tomu, že studenti mají stále více práv a požadavků, musí univerzity pracovat na chytrém a digitalizovaném prostředí. Abychom jim v této transformaci pomohli, podporujeme přední vysokoškolské instituce strategickým poradenstvím, softwarem na míru a vlastním specializovaným vzdělávacím centrem.

Marc van den Berk, Manažer pro zákaznickou angažovanost a obchodní řešení, západní Evropa, NTT DATA Business Solutions BV

Jaký prospěch z nás mají naši zákazníci

Spojte se s našimi specialisty

Náš specializovaný tým odborníků vám pomůže využít software pro vysokoškolské vzdělávání od společnosti SAP a najít nejlepší řešení pro vaše potřeby tak, abyste mohli poskytovat výjimečné služby lidem a studentům.

Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme.

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407

 

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

Select a Country
ČeskoČeština