NTT DATA Business Solutions

Jak může internet věcí (IoT) změnit vaše podnikání

Díky vzdálenému monitorování, prediktivní údržbě a digitálním dvojčatům jsou výrobní a distribuční podniky efektivnější a přizpůsobivější než kdykoli předtím. Zjistěte, jak nás průmyslový internet věcí vede k produktivnější budoucnosti.

innovation internet of things

Představení internetu věcí pro průmysl

Průmyslový internet věcí (IIoT) je hlavním trendem, který je hnací silou další fáze výrobního průmyslu, známé jako Průmysl 4.0. Internet věcí je o vylepšení podnikových procesů a řešení pomocí senzorů, zařízení, bran a platforem. Díky shromažďování všech dat na jednom místě mohou výrobci činit inteligentní rozhodnutí a navrhovat efektivnější procesy. To jim umožňuje uspokojit rostoucí poptávku po vysoce kvalitním zboží na míru s nižšími náklady a rychlejšími dodacími lhůtami.

Internet věcí není jen o shromažďování dat. Data je třeba také analyzovat a obohacovat, aby bylo možné získat poznatky, na jejichž základě mohou podniky reagovat. K tomu slouží umělá inteligence, robotická automatizace procesů a analytika. Inteligentně navržený software využívá tyto nástroje k odhalování skrytých trendů, optimalizaci podnikových procesů a podpoře pracovníků.

Proč výrobní podniky potřebují IoT

Zařízení IoT umí automaticky shromažďovat údaje o výkonu, které lze využít pro prediktivní údržbu, aby se zabránilo prostojům nebo zvýšila dostupnost strojů. Vzhledem k tomu, že zákazníci očekávají větší míru přizpůsobení a rychlejší výrobu než dříve, mnoho výrobců hledá způsoby, jak zvýšit svou produktivitu.

To znamená, že aby si výrobci udrželi konkurenceschopnost, potřebují zbavit své zaměstnance opakujících se úkolů, které jsou závislé na procesech, jako je například pochůzky po závodě kvůli fyzické kontrole strojů. Ačkoli by měl manuální lidský dohled vždy hrát určitou roli, je produktivnější zvyšovat kvalifikaci pracovníků na kreativnější, inženýrsky zaměřené činnosti, jako je například vývoj výrobků.

Internet věcí neznamená jen automatizaci stávajících procesů, ale také umožňuje společnostem vyvíjet nové produkty a obchodní modely na základě vytvořených dat. Přečtěte si několik skvělých příkladů.

Služby IoT vám pomohou s efektivnějším fungováním dodavatelského řetězce.

Jak může IoT digitalizovat váš dodavatelský řetězec

Zařízení IoT umí automaticky sledovat polohu každého výrobku, takže víte, kde se nachází v reálném čase, a vyhnete se tak riziku lidské chyby v evidenci. Sledováním trasy vašich nákladních vozidel, železničních vagonů nebo plavidel může IoT také zjistit, kdy je dopravní prostředek nedostatečně nebo nadměrně využíván, a dokonce vypočítat nejefektivnější přepravní trasu.

Díky IoT lze také snadněji sdílet informace mezi odesílateli, příjemci, dopravci a speditéry. To umožňuje větší transparentnost a odpovědnost, flexibilitu a automatizaci, což vede k vyšší efektivitě nákladů.

Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point
Watch on Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point

Sledování a dohledávání pomocí našeho logistického mostu

Stávající technologie sledování a dohledávání změnily způsob sledování zboží ve skladech, ale jejich integrace je noční můrou. My jsme tuto technologii vyvedli ze skladu a pak jsme usnadnili její používání. Naši zákazníci jsou nadšeni snížením provozních nákladů a zvýšením transparentnosti. Senzory jsou důležité zejména při přepravě křehkého biologického zboží citlivého na změny teploty nebo nesprávné zacházení.

Naše logistické mosty jsou příkladem toho, jak můžeme inovovat logistická řešení právě teď.

ZJISTIT VÍC O NAŠEM LOGISTICKÉM MOSTU
Zjednodušte a automatizujte výrobní procesy pomocí služeb IoT.

Internet věcí a chytré výrobní závody

Kromě optimalizace dodavatelského řetězce mění zařízení internetu věcí také výrobní závod. Chytré senzory, akční členy a čipy umožňují moderním výrobcům zaznamenávat, shromažďovat a analyzovat důležité informace o jejich výrobních prostředcích a zdrojích. Díky podrobnému přehledu o stavu všech svých strojů, materiálů a připravenosti výroby mohou chytré závody splnit požadavky na kratší dodací lhůty a ekologicky udržitelnější provoz. Internet věcí také umožňuje výrobcům vyrábět větší sortiment výrobků na míru a na zakázku, s velikostí šarže již od jedné jednotky, a přitom stále chránit svou ziskovou marži.

IoT helps you with more efficient asset management.

IoT a správa majetku

V mnoha výrobních závodech je stav strojů znám pouze pracovníkům, kteří je obsluhují, pokud vůbec. Bez centralizovaného systému se snadno stane, že se údržbu zapomene a dojde k poruše. Může také snadno dojít k nadměrné údržbě zařízení, což zvyšuje náklady závodu.

Díky chytrým senzorům a správnému softwaru mohou výrobci sledovat stav svých zařízení na dálku. K tomu slouží digitální dvojče, virtuální reprezentace stroje. Digitální dvojčata usnadňují vizualizaci problémů a také spouštění simulací toho, co se stane v určitých scénářích.

Pomocí strojového učení dokáže software dokonce rozpoznat, kdy může dojít k poruše. To znamená, že je zapotřebí méně kontrol na místě a výrobní plány jsou přesnější. Údržba se stává proaktivní a zakázky se již nezpožďují kvůli neplánovaným odstávkám.

Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point
Watch on Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point

Kombinace strojních senzorů s prediktivní technologií pro bezpečnou energii

V areálu společnosti XERVON se nachází několik chladicích věží. Každou z nich jsme vybavili snímači teploty a vibrací. Pomocí systému SAP Leonardo a cloudových zdrojů analyzujeme data z těchto senzorů spolu s údaji o potřebách chlazení závodu a předpovědí počasí. Výsledkem je systém, který dokáže regulovat otáčky čerpadel a ventilátorů chladicí věže, a optimalizovat tak spotřebu energie. Když je využití tak nízké, že systém XERVON může věž zcela odstavit, senzory vibrací, které indikují potenciální mechanické problémy, umožňují informovanou preventivní údržbu. To je inteligentní chlazení.

ZJISTIT VÍC O NAŠEM XERVONU
Internet věcí a brýle s rozšířenou realitou zvyšují efektivitu pracovníků.

Bezpečnější a efektivnější pracoviště

Brýle s rozšířenou realitou zvyšují efektivitu pracovníků a zároveň je chrání před riziky. Ve skladových provozech mohou chytré brýle zobrazovat produkty, které se mají zabalit, čímž odpadá nutnost nosit s sebou desky se seznamem. Na montážních linkách mohou být pokyny předávány také pomocí zvuku, což pracovníkům usnadňuje používání nástrojů. Kromě toho lze řeč a gesta využívat k ovládání náhlavního displeje stejným způsobem, jakým používáme hlasové ovládání na našich mobilních zařízeních nebo v automobilech. Díky sledování polohy je dokonce možné upozornit zaměstnance, pokud vstoupí do oblasti, která představuje riziko. Například únik plynu ve zpracovatelském závodě nelze vždy zjistit čichem, ale pokud je detekován a odeslán jako upozornění pracovníkům nacházejícím se v dosahu, lze předejít pravděpodobnému pracovnímu úrazu.

Podívejte se, jak internet věcí využívají skutečné podniky

Využití digitálních dvojčat k optimalizaci skladu s vysokými regály

Digitální dvojče je virtuální verzí skutečné věci, ať už se jedná o zařízení, stroj, vozidlo, nebo dokonce celé zařízení. Senzory zachycují dění ve skutečnosti a poskytují dokonalou simulaci, což usnadňuje vizualizaci dat a rozhodování.

V tomto videu Wolfgang Möller, náš ředitel pro diskrétní průmysl a internet věcí, vysvětluje, jak digitální dvojčata pomáhají udržovat a provozovat vysokoregálový sklad.

Přehrát video

Sluchátka pro smíšenou realitu mohou pomáhat servisním technikům

Pomocí zařízení, jako jsou HoloLens od společnosti Microsoft, a softwaru vyvinutého společností NTT DATA Business Solutions mohou servisní technici využívat smíšenou realitu k zobrazení virtuálních objektů, které se v reálném světe překrývají. Tato zařízení dokonce umožňují s objekty interakci, jako by existovaly ve skutečnosti. Wolfgang Möller, náš ředitel pro diskrétní průmysl a internet věcí, vysvětluje, jak může smíšená realita (MR) a rozšířená realita (AR) usnadnit život servisním technikům. Tento scénář byl vyvinut společně se servisní organizací jednoho z našich zákazníků.

Přehrát video

Chytrá města se budují pomocí internetu věcí

Internet věcí pomáhá učinit města a další veřejná místa ekologičtějšími a splnit cíle OSN pro rozvoj infrastruktury. Informace o dopravě a silničních pracích pomáhají městům organizovat aktuální dopravní tok a také poskytují přehled o nutných revizích infrastruktury nebo pomáhají při plánování nové infrastruktury. Parkovací senzory pomáhají obyvatelům a návštěvníkům vyhnout se nekonečnému hledání volných parkovacích míst, zatímco hloubkové L senzory mohou obyvatele a návštěvníky varovat před nebezpečnými povětrnostními situacemi.

Chytřejší nakládání s odpady pomocí internetu věcí

Nakládání s odpady je postaveno na pravidelných plánech, ale každý den se nevyprodukuje stejné množství odpadu. Společnosti NTT DATA Business Solutions a SAP vyvinuly řešení, které reaguje na aktuální potřebu likvidace odpadu, šetří palivo a snižuje dopad na životní prostředí.

Implementace internetu věcí ve vaší firmě

Zaznamenávání a přenos dat ze zařízení internetu věcí je jedním krokem, ale jejich efektivní využití je krokem zcela jiným. Platformy IoT se mohou snadno stát dalším nevyužitým datovým silem, a proto je nezbytné zajistit, aby k nim mělo přístup co nejvíce pracovníků a aby byla data průběžně analyzována pomocí automatizovaných procesů a strojového učení. S řešeními NTT DATA Business Solutions lze vaše data IoT plně integrovat s platformou ERP, jako je SAP S/4HANA, nebo CRM nové generace, jako jsou SAP Customer Experience a SAP Manufacturing Solutions. To umožňuje zaměstnancům z celé organizace mít přistup a pracovat se stejným souborem dat, který je umístěn v cloudu nebo zpracováván lokálně v případě edge computingu.

U strojů ovládaných na dálku je samozřejmě nejdůležitější bezpečnost a správa dat. U komunikace lze nastavit koncové šifrování a u pokynů ukládání v blockchainu, což vylučuje jejich falšování.

Inovace internetu věcí

V rámci pilotních projektů vyvíjíme jasné scénáře použití IoT, které úspěšně převádíme na řešení IoT připravená pro trh.

Wolfgang Möller Ředitel pro diskrétní průmysl a internet věcí

Začněte svůj projekt IoT s námi

Ať už se nacházíte v jakékoli fázi, můžeme vám pomoci dokončit přeměnu na inteligentní firmu. Projekty IoT s NTT DATA Business Solutions nevyžadují obrovské počáteční investice ani zbytečné migrace. Naši klienti často začínají v malém, testují různé scénáře a sledují ty nejvýhodnější. Ať už se zaměřují na optimalizaci jedné obchodní jednotky nebo na redesign celého podniku, naše projekty jsou vždy měřitelné a navržené tak, aby přinášely hmatatelnou hodnotu. Podporujeme vás od samého počátku.

Chcete-li zjistit, kam by se váš projekt mohl ubírat, zkontaktujte nás online. Probereme s vámi, kde jsou vaše slabá místa, čeho chcete dosáhnout a jak vám NTT DATA Business Solutions může k tomu pomoci. Nebo se nejprve dozvíte víc o našem poradenství v oblasti inovací.

ZJISTIT VÍC O NAŠEM PORADENSTVÍ V OBLASTI INOVACÍ

Kontaktujte nás ještě dnes

Hledáte odpovědi nebo chcete získat více informací o internetu věcí?

Spojte se s námi ještě dnes a probereme, co vás trápí, čeho chcete dosáhnout a jak vám s tím můžeme pomoci.

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407

 

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421