Osvědčená a stabilní IT řešení pro Life Sciences a farmaceutický průmysl.

Buďte připraveni na novou technologickou éru, mějte kompletní přehled a sledovatelnost v Life Sciences.

image

Lidský život musí být podporován - pomocí výkonných řešení.

Věda o životě je průmysl, který se věnuje tomu největšímu dobru: lidskému životu. Zaměstnanci průmyslového odvětví vědy o životě každý den vášnivě pracují na průlomových léčivých přípravcích, dělají farmaceutický výzkum a provádějí testovací experimenty, které mají společný cíl – zlepšit život každého člověka. Je to odvětví, ze kterého všichni profitujeme.

Z bezpečnostních důvodů musí disciplíny jako farmaceutika, lékařské technologie nebo biotechnologie dodržovat přísné předpisy. Práce v těchto oblastech je stále obtížnější kvůli často měnícím se předpisům a je třeba je rychle přizpůsobit novým standardům.

Věda o životě je zároveň rozšiřujícím se trhem, na kterém neustále roste konkurence. Ověřené, inteligentní a efektivní procesy jsou nutností k obstání na trhu.

S pomocí inovativních řešení SAP mohou společnosti z oboru biologických věd tyto výzvy zvládnout. Pokud jde o pravidla dodržování předpisů, technologie rychlé správy dat umožňují společnostem zůstat v obraze a zajišťují tak vysoké standardy v kvalitě produktů i bezpečnosti pacientů.

Náš přístup k odvětví Life Sciences

Pilíře našeho průmyslu jsou integrita dat, kvalita produktů a bezpečnost pacientů. Se stále přísnějšími pravidly a předpisy a rostoucím tržním tlakem může být dodržování předpisů náročné.

Náš tým certifikovaný pro SAP a CSV/CSA vás podpoří bezrizikovým a prověřeným přechodem SAP S/4HANA na naše řešení SAP zaměřená na Life Sciences. S rozsáhlými zkušenostmi a podrobnými znalostmi oboru nabízíme procesně orientovaný přístup k poskytování zdokumentované, prověřené a stabilní platformy.

Naše nadčasové osvědčené postupy a integrovaná řešení vám umožní získat náskok, zatímco náklady udržujeme na minimu.

Jaké jsou vaše výzvy v Life Sciences a farmacii?

 • Máte problémy s dodržováním stále přísnějších předpisů?
 • Je váš dodavatelský řetězec složitý, těžko monitorovatelný a způsobuje problémy při správě vzorců a šarží?
 • Drží vás zpátky nepropojené, časově náročné procesy řízení výroby?
 • Chybí vám transparentnost nezbytná k zajištění komplexního řízení kvality?
 • Chcete sloučit různé datové sady z vašich systémů a aplikací do jednoho přehledu?
 • Snažíte se získat lepší přehled o svém řetězci od začátku do konce?
 • Jsou pro vaši každodenní práci nezbytné přesné údaje přenášené v reálném čase?
 • Je vaše současná platforma schopna integrovat nové technologie, které jsou potřebné pro Pharma 4.0?

Pokud ano, možná budete muset své procesy přehodnotit. A s tím vám můžeme pomoci.

Najděte IT řešení pro Life Sciences

Life Sciences a farmaceutická pododvětví, na které se specializujeme

V oboru Life Sciences existuje několik pododvětví, jako jsou léky získané z krevní plazmy nebo biotechnologie. Které je to vaše? Zjistěte, na která odvětví se specializujeme a jak jsme schopni podporovat vaši IT infrastrukturu.

 

Léky získané z krevní plazmy

Naše rozsáhlé zkušenosti v odvětví krevní plazmy vedly k vývoji souboru osvědčených postupů. Kombinujeme osvědčenou technologii SAP s nejlepšími řešeními z odvětví. Konzultanti našeho specializovaného plazmového týmu jsou obeznámeni s komplexními obchodními procesy a umí pracovat v přísných GMP a validovaných prostředích.

Lékařská technologie

Společnosti v oblasti lékařské technologie se musí více než kdy jindy zaměřit na dodávky rychlejších a levnějších produktů, které zvyšují zdraví pacientů. Díky našim zkušenostem s předpisy, správou auditních záznamů, výzkumem a vývojem a UDI vám můžeme pomoci soustředit se na podstatu vašeho podnikání a na vaše zákazníky. S naším průmyslovým řešením utrácíte méně času a peněz za dodržování předpisů.

Biotech

Dodržování předpisů, řízení vysokých nákladů na výzkum a vývoj, zatímco jen několik produktů se úspěšně dostane na trh a udržuje krok s tržním tempem. To je jen několik málo výzev, se kterými se biotech potýká. Naše rozsáhlé zkušenosti s optimalizací obchodních procesů kompatibilních s GMP a FDA ve validovaných prostředích vám pomohou připravit se na Pharma 4.0 a pracovat efektivněji z hlediska nákladů a produktivity.

Kosmetika

Právní předpisy v kosmetickém průmyslu jsou velice přísné – jsou pro tento sektor unikátní. Díky mnohaletým zkušenostem v oboru a IT řešení přizpůsobenému jeho konkrétním požadavkům vám pomůžeme překonat rostoucí výzvy digitálního věku - od průběžného testování produktů a správy vzorků až po dodržování kompletního auditu.

Zpracování aktivních farmaceutických složek

Aktivní farmaceutické složky (API) jsou životně důležité pro jakýkoli lék. Podléhají přísným pravidlům a předpisům, které zajišťují, že API jsou bezpečné, vysoce kvalitní a poskytují vysokou účinnost. Náš specializovaný tým zná výzvy v
plánování výroby, EH&S, REACH a GxP a pomůže vám zefektivnit vaše obchodní procesy.

Volně prodejné léky

Volně prodejné léky a produkty podléhají přísným pravidlům a předpisům, ale také zažívají tržní tlak maloobchodního prostředí. Naše zkušenosti v prostředích GxP a FMCG v kombinaci s naším ověřeným IT řešením vám poskytnou stabilní systém. Zůstaňte v souladu s jakýmikoli pravidly a předpisy a současně se staňte efektivnějšími při každodenním provozu.

Naše předkonfigurované a prokázané průmyslové řešení pro Life Sciences.

Objevte naši šablonu it.lifesciences založenou na nejnovější verzi SAP S/4HANA. Pokrývá a zlepšuje standardní obchodní procesy, doplňuje je o nejlepší postupy a funkce specifické pro dané odvětví, získané díky 25 letům rozsáhlých zkušeností v oblasti Life Sciences a léčiv. Naše šablona a metodika jsou prověřeny v různých odvětvích, jako je API, CMO, OTC, bio & lékařská technologie.

Vyvinuli jsme výkonnou ověřenou metodologii implementace, která je v souladu s pokyny GAMP5 a kterou naši odborníci CSV důkladně dokumentují.


100%
Dodržování všech zákonných požadavků

1500+
Zahrnuje požadavky uživatelů

300+
Pokryté průmyslové procesy

Plazmové produkty Sanquin

Řešení založené na pevných základech, které je dodáváno zcela bezproblémově a v dohodnutém termínu.

Duco Brouwer, Viceprezident pro řízení dodavatelského řetězce, Sanquin Plasma Products

Přečtěte si celý příběh

Přejděte k SAP S/4HANA a zařaďte se mezi špičky oboru

Dodržujte náročné předpisy a požadavky. Získejte přehled o celém dodavatelském řetězci v reálném čase. Optimalizujte výsledky procesu. Připravte si cestu pro rychlé rozhodování založené na datech. Objevte,
co to znamená stát se inteligentním podnikem v Life Sciences a farmaceutických oborech se silným digitálním jádrem SAP S/4HANA.

Náš poradce pro Life Sciences Ruud Nieuweboer z NTT DATA Business Solutions Benelux vám řekne, co potřebujete vědět o našich jedinečných službách pro přechod na SAP S/4HANA v Life Sciences a farmaceutických oborech. Mimo jiné vysvětluje, jak bezrizikový a plynulý může být přechod se na tuto novou platformu pomocí našich odborníků.

Výhody SAP S/4HANA pro Life Sciences

End-to-End sledovatelnost

Jediný zdroj informací napříč celým vašim řetězcem, který zajišťuje kvalitu a sledovatelnost od suroviny po hotový produkt a je v souladu s pokyny a předpisy stanovenými GMP, EudraLex a FDA.

Viditelnost celého dodavatelského řetězce

Umožněte rychlé a přesné rozhodování získáním uceleného a kompletního vhledu do celého dodavatelského řetězce. Od počátečních požadavků zákazníků po výrobní kapacitu vašich zařízení. Funkce systému jsou zaměřeny na uživatele a poskytují přesný a jasný přehled informací několika kliknutími.

Integrace ve výrobě

Integrujte inteligentní technologie, jako je IoT a senzory, a hladce propojte své výrobní procesy s jinými obchodními procesy – získáte tak 360-pohled na celý dodavatelský řetězec v reálném čase.

Jistota ověřené platformy

CSV certifikát a podrobné znalosti GxP: Pracujeme s metodikou implementace kompatibilní s GAMP5, která je osvědčená v celém rozsahu a detailně zdokumentována.

Osvědčené postupy

Integrujte přídavná řešení SAP – jako SAP SuccessFactors a SAP Ariba – a osvědčené postupy, které se již osvědčily ve vašem oboru a s nimiž máme bohaté zkušenosti.

Řešení budoucnosti

Vylepšujte, kdykoli to vaše firma vyžaduje. SAP S/4HANA se snadno integruje s průmyslovými řešeními. Flexibilita umožňuje rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu

Implementace SAP S / 4HANA v Bilthoven Biologicals

Společnost Bilthoven Biologicals (BBio) potřebovala nejmodernější řešení, které by mohlo zjednodušit jejich aplikační prostředí a zlepšit stávající obchodní procesy.

Díky ověřené implementaci SAP S/4HANA  získala společnost BBio plně transparentní, spolehlivý, logistický řetězec.

Přečtěte si celý příběh

Přísně regulovaný, přesto flexibilní

Dynamika farmaceutického průmyslu je v rozporu s přísnými předpisy. Naše průmyslová řešení umožňují zákazníkům prokazatelně dodržovat právní předpisy, ale také poskytují nezbytnou flexibilitu, aby mohli rychle reagovat na neustále se měnící tržní podmínky.

Frans Nieuweboer, Globální digitální ředitel Life Sciences, iteligence AG

Buďte chytřejší díky řešení SAP Track & Trace

Serializace s SAP ATTP pro globální dodržování předpisů

Serializace je složitý předmět, v němž se setkávají mezinárodní zákony a předpisy, IT a logistika. SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals (ATTP) minimalizuje náklady na dodržování předpisů a podporuje bezpečný dodavatelský řetězec.
Toto inNevative řešení serializace a sledování pomáhá farmaceutickým výrobcům validovat produkty, integrovat obchodní procesy a komunikovat s regulačními orgány. Sledovací software tímto způsobem přispívá k bezpečnosti pacientů

Dávkové řízení s SAP GBT pro rychlé řešení problémů

Jak můžete zjistit původ, aktuální umístění a kvalitu produktů? Díky SAP Global Batch Traceability (GBT) jsou všechny pohyby a relevantní vlastnosti plně transparentní, od suroviny po zabalený produkt. SAP GBT umožňuje efektivní a účelnou analýzu kompletní genealogie.
Systém správy dávek propojuje data z různých zdrojů a spojuje je do jednoho systému. Pomocí výkonného a rychlého vyhledávače mají organizace přístup k jediné verzi spolehlivých údajů.

Integrace SAP Global Batch Traceability v Sanquinu

Díky SAP GBT má nizozemská společnost Sanquin nyní možnost integrovat všechna data týkající se šarží pomocí interních a externích zdrojů a získat přímý přehled o svém dodavatelském řetězci z hlediska logistiky a kvality.

Toto neustálé „situační povědomí“ ve výsledku ochrání jejich produkt, značku a především jejich pacienty.

Přečtěte si celý příběh

Díky těmto produktům a řešením bude váš každodenní provoz ještě chytřejší

SAP Solution Manager

Kopit vašich SAP systémů. SAP Solution Manager vám umožňuje centrálně spravovat Životní cyklus aplikací (ALM).

it.mds

Zjistěte více o tom, jak vám NTT DATA Business Solutions může pomoci zlepšit řízení kmenových dat a zlepšit přesnost dat a integritu s it.mds.

Nepřestávejte růst díky našim GxP ověřeným řízeným službám (Validated Managed Services) a cloudu (Managed Cloud)

Soustřeďte se na svou každodenní práci, dodávejte vysoce kvalitní produkty a služby, zatímco my se staráme o to, aby vaše IT systémy a interní procesy fungovaly hladce a v neustálém souladu s pokyny správné výrobní praxe (GMP).

Naše řízené služby bezpochyby splní vaše vysoká očekávání a poskytnou vynikající výkon aplikací a systému.

V našem soukromém cloudovém prostředí ověřeném GxP, které je často auditováno regulovanými společnostmi, nabízíme řízené služby. Spolu s našimi partnery AWS a Azure také hostujeme řízené služby na bezpečném a stabilním veřejném cloudu, který je ověřen GxP.

Klikněte pro více informací o ověřených cloudových službách

 • Náš integrovaný systém řízení odpovídá GMP a FDA (21CFR bod 11)
 • Systém vnitřní kontroly ověřený v mezinárodních standardech (např.: ISAE 3402)
 • ISO / IEC 27001: 2013 certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací
 • Certifikace matice systému řízení služeb s ITIL potvrzena (V3) – ISO / IEC 20000: 2011
 • Globální poskytovatel certifikovaný SAP v cloudových a hostingových službách
 • SLA s vysokou dostupností a vysoké zaměření na bezrizikové spravované služby
 • Rozsáhlé možnosti obnovy po nehodách
 • Udržuje kritické aplikace společnosti stabilní za všech okolností
 • Splňuje požadavky 21CFR a Eudralex
 • Možnost hostovat vaše řešení ve veřejném nebo soukromém cloudu, což umožňuje hyper scaling
 •  Nejnovější inovace SAP S/4HANA jsou dostupné v cloudu

Blog o Life Sciences

Analytics
Operationalizing Your GxP Data Lake: A Solid Foundation for Compliance in a Pharma 4.0 Production Environment

Danny Groothuis | Lis 03, 2021

Digital Transformation
What’s Next? – Trends and Innovations in the Life Sciences Industry

Frans Nieuweboer | Říj 27, 2021

Global Blog
How SAP Software Ensures a Shorter Time-to-Market of COVID-19 Vaccines

NTT DATA Business Solutions | Srp 17, 2021

Global Blog
Serialization Supply Chain Challenges Series: Leverage the Complexity of Serialization in Your Pharmaceutical Supply Chain Processes

Robert Klauss | Srp 04, 2021

Artificial Intelligence
How RPA Is Innovating the Life Sciences Industry

Pim Clarance | Čvc 01, 2021

Global Blog
Serialization Supply Chain Challenges Series: Why Supply Chain Processes in Pharmaceuticals Become Increasingly Complex

Robert Klauss | Čvn 08, 2021

Global Blog
Enhance the Quality of Your Drug Products with an Internal Cold Chain Solution

Edgar Fischer | Čvn 08, 2021

Artificial Intelligence
Safer, More Efficient Cold Chain Management with RPA

Danny Groothuis | Říj 29, 2020

Analytics
Your New Uncomplicated Travel Management with SAP Concur

Jan Ammann | Srp 23, 2020

Důvěra v naše odborné znalosti Life Sciences

obchodní procesy, a přitom neustále udržujeme soulad se stále přísnějšími pravidly a předpisy. Abychom vyhověli všem vašim specifickým potřebám, vyvinuli jsme řešení SAP pro it.lifesciences, které může být spuštěno v souladu s GxP v krátkém časovém období a využívá osvědčené akcelerátory.

Jsme zkušeným a uznávaným partnerem SAP. Vysoce kvalifikovaní a zkušení v ověřených implementacích softwaru, řízení služeb a cloudu. Ať už potřebujete cokoli, dodáváme bezriziková, stabilní a prověřená řešení, díky nimž bude vaše společnost prosperovat a bude připravena na tuto technologickou dobu. Poznejte nás.

SAP Partner Packaged Solution – it.lifesciences

Naše odborné znalosti


200+
Odborníci v oboru

75+
Projekty

25+
Let v Life Sciences
Life Sciences a farmacie patří mezi globální odvětví s pro nás nejdynamičtějším růstem. Naše řešení SAP pro Life Sciences a medicínu vytvářejí hodnotu a podporují naše zákazníky při přeměně v inteligentní podnik. Díky inovativním řešením a ověřeným službám umožňujeme našim zákazníkům zůstat inovativní i v regulovaném odvětví.

Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions

Jak mohou společnosti těžit z našich zkušeností s Life Sciences

Aché Success Case – SAP GRC e NF-e

When Aché had to comply with legal requirements for storage and management of electronic tax documents, it chose NTT DATA Business Solutions Brazil, to perform the implementation.

Aché Success Case – SAP HANA

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. is a 100% Brazilian company, with 50 years of experience in the market. It is one of the largest demand generation and sales forces in the pharmaceutical sector in Brazil, as well as exporting to 20 countries in the Americas, Africa, the Middle East and Japan.

Royal Herkel

To gain more insight into future demands and in order to become more flexible, Royal Herkel implemented SAP S/4HANA in 2019. As a result, the company saw the turnover of their products grow by more than twenty percent in 2020.

Bilthoven Biologicals

With the NTT DATA Business Solutions it.lifesciences for pharmaceuticals template alongside SAP ERP and a Management Execution System, Bilthoven Biologicals is now in control of the entire integrated supply chain.

Sanquin Plasma Products

With SAP ATTP Sanquin Plasma Products minimises the costs to remain compliant and supports a safe supply chain.

Vetter Pharma

Vetter Pharma implemented a new HR system landscape with the help of NTT DATA Business Solutions and thus, sets the beginning of their journey into the digital world with SAP SuccessFactors.

ARTDECO

With the Implementation of SAP S/4HANA Finance and NTT DATA Business Solutions’ own Solutions ARTDECO ist now ready for Digital Transformation.

UCB Innere Medizin

With the Business ByDesign cloud solution, UCB Innere Medizin benefits from a scalable, low-maintenance solution that operates to the most stringent security standards.

RAUMEDIC AG – Top-Level AMS & Managed Cloud Services on a Mission for Health

With the SAP expertise and years of experience that NTT DATA Business Solutions brings to the table, there is nothing standing in the way of a successful audit, which means that RAUMEDIC will be able to stay true to its values and maintain its quality standards in production long into…

pfm medical

For more than 40 years, pfm medical and its 500 employees have been the embodiment of quality “Made in Germany” in the field of medical technology. The company offers more than 3,100 products and operates in more than 100 markets worldwide from its 12 locations in 10 countries.

Chcete najít ten správný vzorec pro farmaceutické výzvy?

Eager to Find the Right Formula for Pharmaceutical Challenges?
Industry Brief
Eager to Find the Right Formula for Pharmaceutical Challenges?

Naše předkonfigurované IT řešení pro Life Sciences - it.lifesciences - kombinuje zabezpečení s vylepšenou funkčností pro všechny farmaceutické procesy. Dodržujte předpisy nákladově efektivním způsobem.

Stáhnout nyní
Stále se potýkáte s přísnými pravidly dodržování předpisů ve „světě krásy“?
Industry Brief
Stále se potýkáte s přísnými pravidly dodržování předpisů ve „světě krásy“?

Naše řešení it.lifesciences pro kosmetiku pokrývá všechny požadavky na dodržení výroby. Uzavřete mezery v procesu a dodržujte předpisy.

Stáhnout nyní
Strategický průvodce „Zlepšete procesy v oblasti lidských zdrojů pro zvýšení bezpečnosti při výrobě v odvětví Life Sciences“
Expert Paper
Strategický průvodce „Zlepšete procesy v oblasti lidských zdrojů pro zvýšení bezpečnosti při výrobě v odvětví Life Sciences“

Překlenutím mezery mezi HR a klíčovými obchodními procesy mohou společnosti v oblasti Life Sciences dosáhnout souladu, zlepšit bezpečnost a zajistit svou budoucnost.

Stáhnout nyní
SAP dokument
Expert Paper
SAP dokument "Inteligentní společnost v průmyslu Life Sciences"

Zjistěte, jak SAP plánuje zjednodušit spolupráci v oblasti Life Sciences. Co je to digitální síť zdravotnických věd a kam tento průmysl směřuje? Přečtěte si tento dokument a získejte odpovědi na své otázky.

Stáhnout nyní

Promluvte si s námi ještě dnes

Hledáte odpovědi nebo byste chtěli získat více informací o oboru Life Sciences? Chcete podrobnější radu od našeho odborníka nebo si chcete objednat jeden z našich workshopů o Life Sciences?

Kontaktujte nás, my vám rádi pomůžeme.

 

Frans Nieuweboer, Global Digital Director Life Sciences, NTT DATA Business Solutions AGFrans Nieuweboer

Ředitel Life Sciences & Chemicals BNL, Globální digitální ředitel Life Sciences, iteligence AG

Kontaktujte mě na LinkedIn

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.