NTT DATA Business Solutions

Společenská odpovědnost (CSR)

Jsme odpovědnou společností a well-being našich zaměstnanců je pro nás obzvláště důležitý. Proto každý den usilujeme o to, vytvářet prostředí rovných příležitostí, diversity a udržitelnosti.

Společenská odpovědnost (CSR)

Náš cíl: Svými činy přispíváme k tomu, aby byl svět lepším místem.

Jako globální společnost neseme globální odpovědnost. To pro nás neznamená nejen vytváření co nejlepšího pracovního prostředí pro naše zaměstnance, ale také přispívat k řešení nejpalčivějších problémů současnosti.

Proto jsou všechny naše kroky v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů (OSN). Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje OSN definuje klíčové strategie pro rozvoj zdraví, vzdělávání a hospodářství a zároveň bojuje proti změně klimatu a sociální nerovnosti.

Ve všech oblastech našeho podnikání si klademe mimořádně vysoké nároky na odpovědnost a usilujeme o pozitivní změnu všude, kde je to možné. Naším posláním je vytvořit firemní kulturu, která s hrdostí přispívá k tomu, aby svět budoucnosti byl lepším místem.

Naše aktivity: Žijeme společenskou odpovědností

Své přesvědčení uvádíme do praxe konkrétními činy. Aktivně se zapojujeme do těchto čtyř oblastí:

Zaměstnanci

Záleží nám na vás i na vašem týmu

Úspěch pro nás znamená spokojenost a well-being celého týmu, který by měl odrážet sociální rozmanitost kolem nás. Zde se dozvíte více o tom, co děláme pro zvýšení rozmanitosti, inkluze, zdraví a pohody našich zaměstnanců.

zaměstnanci

Podporujeme rozmanitost na pracovišti

Všichni zaměstnanci by měli cítit respekt a mít možnost svobodně se rozvíjet bez ohledu na pohlaví, genderovou identitu, národnost, etnický původ, náboženství, světonázor nebo cokoliv jiného. Naším cílem je, aby v naší společnosti měli všichni stejné šance a rovné kariérní příležitosti. Proto naše zaměstnance podporujeme v tom, aby si uvědomovali nevědomé předsudky a snažili se prolomit zažité způsoby myšlení. Společně s více než 4 500 dalšími společnostmi a institucemi jsme se Chartou diverzity zavázali k otevřené firemní kultuře bez diskriminace menšin.

Více o diverzitě, inkluzi a sounáležitosti

rozmanitost, inkluze a sounáležitost v rámci NTT DATA Business Solutions.

Podporujeme novou generaci v rozvoji kariér

Chceme podpořit další generaci při správné volbě budoucí kariéry tím, že mladým lidem ukážeme skvělé a rozmanité pracovní příležitosti v našem oboru. Jedním z příkladů je naše každoroční účast na „Girls and Boys Days“, kde nabízíme zájemcům z řad žáků základních škol příležitost poznat možnosti uplatnění v technických oborech. Záměrně cílíme na profese, ve kterých bývají ženy málo zastoupeny a motivujeme žákyně, aby pro svou profesní budoucnost zvážily i tyto kariérní možnosti.

podporujeme novou generaci při volbě budoucí profesní dráhy.

Naším cílem je, aby se každý na pracovišti cítil pohodlně

Komfort našich zaměstnanců je pro nás při navrhování pracovišť nejvyšší prioritou. Podporujeme naše zaměstnance kvalitně vybavenými kancelářemi a inkluzivním přístupem. Chceme, aby se i na pracovišti mohl každý cítit sám sebou. Prostřednictvím projektů na podporu zdravého životního stylu, které realizujeme v několika našich globálních kancelářích, také pomáháme našim zaměstnancům udržovat se fit a v kondici.

well-being našich zaměstnanců je pro nás velmi důležitý.

Sociální aktivity a zdravotnictví

Nabízíme vám příležitost něco změnit

Chtěli byste v pracovní době něco změnit a zapojit se do dobré věci? Ve společnosti NTT DATA Business Solutions je to možné díky placeným dobrovolnickým dnům. Zde je několik příkladů, jak naši zaměstnanci využívají dobrovolnické dny pro prospěšné aktivity po celém světě.

sociální aktivity a zdravotnictví

Posilujeme digitální kompetence mladých lidí

V rámci iniciativy SAP Hacker School @yourschool+ nabízíme mladým lidem možnost získat zkušenosti s programováním ještě během studia a zaplnit tak mezeru ve vzdělávacím systému. Zejména socioekonomicky znevýhodněným mladým lidem chybí počítačové a technické dovednosti, které se projekt snaží podporovat. Tím se nejen bojuje proti sociální nerovnosti, ale také se řeší problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v odvětví informačních technologií.

posilování digitálních kompetencí mladých lidí

Pomáháme Ukrajině

Skupina NTT podpořila ukrajinské obyvatelstvo a uprchlíky částkou 2,5 milionu amerických dolarů, kterou věnovala Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Dětskému fondu UNICEF a dalším humanitárním organizacím, které se podílejí na zřizování uprchlických středisek, distribuci humanitární pomoci a poskytování psychologické péče dětem.

Kromě toho společnost NTT nabízí bezplatné telefonní hovory na Ukrajinu a koordinuje dary od klientů na podporu řešení humanitárních krizí.

pomoc ukrajinskému lidu

Iniciativa Ummeed – zapojení komunity v Indii

Dostat dívky do školy, propagovat bezpečnost na silnicích, pomáhat obětem přírodních katastrof, sázet stromy, podporovat ústavy pro postižené děti nebo darovat krev – to jsou příklady dobrovolnických aktivit realizovaných týmem NTT DATA Business Solutions v Indii. Do těchto aktivit se v rámci iniciativy Ummeed zapojila celá řada našich kolegů v indických kancelářích.

Společnost NTT DATA Business Solutions India podporuje řadu dobrovolnických aktivit

Pomáháme potřebným v Turecku

V Turecku pomáhají naši zaměstnanci svou obětavou prací lidem i zvířatům. Věnují se například rodinám stižených domácím násilím a chudobou nebo také zvířatům zachráněným z ulice. Mezi neméně užitečné a přínosné aktivity patří také výuka robotiky a kódování ve školách s cílem podporovat novou generaci inovátorů.

zaměstnanci v Turecku pracují pro svou komunitu

Ochrana klimatu a životního prostředí

Zabýváme se změnou klimatu a bojujeme proti ní

Potýkáme se s důsledky změny klimatu, která má již nyní ničivé dopady na celém světě, a pomáháme s nimi bojovat. Proto podporujeme rozvoj udržitelného světa.

Ochrana klimatu a životního prostředí

Plně podporujeme ekologicky šetrné pracovní postupy

Všechna naše rozhodnutí jsou zaměřena na cíle udržitelnosti. To znamená nejen to, že nahrazujeme cestování digitálními online schůzkami, ale také to, že naše německé kanceláře a datová centra s více než 11 700 servery udržujeme a provozujeme výhradně na elektřinu z obnovitelných zdrojů, jako je bioplyn, vodní, geotermální, větrná nebo solární energie. Za tímto účelem také využíváme 1 000 metrů čtverečních plochy v naší centrále v Bielefeldu pro fotovoltaický systém, který ročně vyrobí více než 155 000 KWh zelené energie a eliminuje a ušetří tak více než 100 tun CO2.

náš přechod na zelenou elektřinu

naše provozy v Německu nyní využívají výhradně zelenou energii.

Přecházíme na e-mobilitu

Náš 1. plug-in hybridní služební vůz byl dodán již v létě 2020. Od té doby zájem zaměstnanců extrémně vzrostl a v současné době máme mezi objednávkami ¾ plug-in hybridních vozidel nebo vozidel s elektronickým pohonem.

Cílem je snížit emise CO2 a dalších škodlivin. To je zakotveno i v rámci naší strategie společenské odpovědnosti. Například v současné době se v kancelářích v Bielefeldu buduje 18 nových dobíjecích zařízení a v dalších lokalitách jich plánujeme ještě více. Tato nová infrastruktura nabízí zaměstnancům možnost nabíjet přímo na pracovišti svá služební i soukromá vozidla zelenou energií.

e-mobilita

Udržitelné a inovativní hospodářství

Dnes přemýšlíme o světě zítřka

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions máme možnost být svědky toho, jak naše inovace mění svět k lepšímu. Společně s našimi zaměstnanci a partnery přispíváme k velkým změnám tím, že realizujeme výzkum a zákaznické projekty, které mají pozitivní dopad na naše životní prostředí a společnost na dlouhá léta dopředu.

Udržitelné a inovativní hospodářství
naše týmy společně utvářejí budoucnost

Pojďme společně utvářet budoucnost

Díky našemu závazku dodržovat nejvyšší standardy firemní a společenské odpovědnosti ve všech oblastech našeho podnikání se snažíme vytvářet kulturu, která s hrdostí přispívá k pozitivním změnám ve světě – staňte se její součástí!

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions nabízíme pozice v oblasti poradenství, administrativy, vývoje softwaru, prodeje a dalších profesních oborů.

Podívejte se na pracovní příležitosti

Další informace o NTT DATA Business Solutions