NTT DATA Business Solutions

Inteligentní chladící systémy

Vysoko se tyčící chladící věže jsou už více než století neodmyslitelnou součástí těžkého průmyslu. Ochlazování je energeticky náročný proces, jehož efektivita je navíc výrazně ovlivňována měnícím se počasím. Ve spolupráci se společností XERVON jsem vytvořili nové řešení pro markantní navýšení efektivity provozu.

Through precise weather forecasting, itelligence brought greater efficiency to industrial cooling.
Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point
Watch on Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point

Inovace chladírenských věží? Co když propojíme inteligentní senzory integrované do strojů s prediktivní technologií?

Mark Albrecht, náš manažer pro inovace, vám představí, jak propojení s vhodně zvolenou novou technologií, může transformovat fungování celého byznysu.

Řešení do každého počasí

V provozu, který má více chladících věží, může o potřebě zvýšit výkon, nebo naopak možnosti některou z věží deaktivovat, rozhodnout i změna vlhkosti nebo teploty vzduchu. Optimální nasazování kapacity chladicích věží vzhledem k aktuálnímu počasí znamená významné úspory nákladů.

Naše řešení: Zpracovávat data o teplotě a vlhkosti vzduchu – a současné potřebě chladící kapacity s využitím cloudových nástrojů SAP v kombinaci se strojovým učením SAP Leonardo. S cílem dosáhnout optimálního nastavení provozu chladících věží vzhledem k okolním podmínkám.

Pro provozy XERVON představuje energie zhruba 70 % provozních nákladů. To je obrovský podíl! Díky zpracování dat o teplotě vzduchu a schopnosti předvídat vývoj počasí odhadujeme, že tento náklad dovedeme zredukovat až o 8 %.

Adrian Kostrz Innovation Technologies

Technologie: Inteligentní chlazení

Provozy XERVON disponují více chladícími věžemi. Každou z nich jsme vybavili senzory měřícími teplotu a vibrace. S využitím SAP Leonardo a cloudu jsme zajistili analýzu získaných dat a jejich propojení s daty o potřebě chladící kapacity a předpovědí počasí. Výsledný systém dokáže regulovat výkon větráků a pump chladící věže, což vede k optimalizaci spotřeby energie. Když je potřeba chlazení nízká a věž je možné odstavit, tak může XERVON využít data sebraná ze senzorů vibrací, která napovídají, u kterých strojů je riziko poruchy a umožňují tak prediktivní údržbu.

The XERVON solution – using machine learning and smart sensors to increase efficiency.

Pokročilá analytika v praxi

Sedmdesát procent nákladů společnosti XERVON je spojeno se spotřebou energie. Řada informací, která by pomohla XERVONu dosáhnout vyšší efektivity, jako je třeba předpověď počasí, je veřejně dostupná. Použili jsme naši technologickou expertízu, zkombinovali ji s dostupnými daty a vytvořili řešení. Díky prediktivním nástrojům se podařilo snížit spotřebu energie o 6 až 8 %. Zároveň díky prediktivní údržbě předpokládám pokles nákladů na údržbu o 15 %.

Chladící věže XERVON jsou příkladem toho, jak je možné díky technologiím dosáhnout okamžitého navýšení efektivity. A to je inovace v praxi.

Další příběhy inovačních partnerství

Napišme společně váš příběh inovace

Každý inovační projekt je příběhem sám o sobě. Spojte se s námi a pomůžeme vás napsat ten váš!

Chladící věže XERVON je příkladem toho, jak jsme aplikovali naše znalosti na poli strojového učení a IoT technologií tak, aby vzniklo zcela nové řešení. Neustále hledáme nové projekty, kde bychom díky svým zkušenostem mohli pomoci zrodu nové skvělé myšlenky, nebo produktu.

Kontaktujte nás a pojďme společně probrat, jakým výzvám čelíte, čeho chcete dosáhnout, a jak vám v tom můžeme být nápomocni.

Proberme to ještě dnes

Zajímá vás více? Napadají vás dotazy k využití strojového učení nebo IoT? Nebo by vás lákalo uspořádat si vlastní inovační workshop s našimi experty?

Stačí se ozvat – rádi pomůžeme.

 

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407