NTT DATA Business Solutions

Zajištění komplexního dodržování předpisů v chemickém průmyslu

Jak integrovaná řešení SAP pro chemické společnosti zvyšují produktivitu a bezpečnost.

image
image

Od specifikací zákazníka k vyhovujícím výrobkům

Chemické společnosti musí řešit spoustu starostí. Řízení výroby, správu receptur, skladování a logistiku je třeba koordinovat v rámci celého podniku. Tyto společnosti musí zároveň dodržovat stále přísnější předpisy. Rostoucí konkurence a stále vyšší očekávání zákazníků nutí zejména malé a střední podniky snižovat náklady na řízení zásob a optimalizovat dodací lhůty.

NTT DATA Business Solutions pomůže vaší organizaci připravit se na výzvy digitální budoucnosti – bez ohledu na to, v jaké oblasti zpracovatelského průmyslu působíte. Naše oborově specifická integrovaná IT řešení pro chemické společnosti podporují každý krok vašeho hodnotového řetězce. Tímto způsobem můžete zajistit, aby vaše procesy byly transparentní, v souladu s předpisy a nákladově efektivní.

Optimalizujte řízení výroby a nakládání s nebezpečnými látkami pomocí IT řešení pro farmaceutický průmysl.

Soulad s předpisy - od REACH přes FDA až po SVP

Chemický průmysl má jedny z nejpřísnějších a zároveň nejméně transparentních pravidel a předpisů ze všech odvětví. Mezi tyto předpisy patří nařízení REACH, nařízení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a nařízení o správné výrobní praxi (SVP). Společnosti musí věnovat stejnou pozornost předpisům o životním prostředí a bezpečnosti jako požadavkům na dokumentaci.

To vyžaduje integrované řízení kvality, transparentní správu receptur a úplnou sledovatelnost veškerého zboží a materiálů po celou dobu jejich životního cyklu. Dosáhnout toho všeho, aniž by náklady prudce vzrostly, je možné pouze se správnými znalostmi a integrovanou IT infrastrukturou.

Potýká se vaše chemická společnost s následujícími problémy?

  • Je pro vás stále obtížnější dodržovat stále přísnější předpisy, jako jsou požadavky na dokumentaci?
  • Je váš dodavatelský řetězec složitý a obtížně sledovatelný do té míry, že způsobuje problémy při řízení receptur a šarží?
  • Brzdí vás nepropojené, časově náročné procesy řízení výroby?
  • Chybí vám transparentnost potřebná k zajištění komplexního řízení kvality a jejímu podrobnému vyhodnocení?

Pokud ano, možná budete muset přehodnotit své postupy. A v tom vám můžeme pomoci.

SPOJTE SE S NÁMI

Výhody integrovaného hodnotového řetězce

Řízení výroby

Mnoho chemických společností začalo automatizovat své výrobní procesy dávno předtím, než se ustálil pojem „chytrá továrna“. Zejména komplexní integrace do systému SAP však nabízí značný potenciál pro další optimalizaci – především z finančního hlediska. Integrovaná správa šarží a kontroly kvality jsou přitom stěžejní.

Mnoho výrobních kroků navíc vyžaduje digitální podpis. V některých případech je to povinné, zatímco v jiných dávají směrnice určitou volnost – a její využití může vést k finančním úsporám. K tomu jsou zapotřebí odborné znalosti, které specialisté NTT DATA Business Solutions získali díky své dlouholeté účasti na nesčetných projektech a které si neustále doplňují podle aktuálního vývoje.

Výzkum a vývoj

Pro společnosti orientované na budoucnost byl vývoj nových výrobků se správnými vlastnostmi a co nejlepší strukturou nákladů vždy klíčovým tématem. Díky digitalizaci v podobě spolupráce mezi obchodními partnery během procesu vývoje toho mohou podniky dosáhnout s menším rizikem a větší efektivitou nákladů než kdykoli předtím.

Předpokladem je však úzká integrace výzkumu a vývoje do stávajícího prostředí IT a hladký průběh procesů.

Bezpečnost výroby

Minimalizace rizik pro lidi, výrobky a životní prostředí je každodenní povinností chemických společností. Při zabezpečování tohoto úkolu mohou hrát rozhodující roli procesy a technologie, které umožňuje internet věcí (IoT) – například zjednodušením správy nebezpečných materiálů.

Tlakové senzory zabudované do chemického potrubí navíc umí odhalit únik i nepatrného množství nebezpečných látek. V takovém případě vypnou zařízení a nahlásí událost do integrovaného IT systému.

Validace IT

Společnosti v chemickém průmyslu musí ověřovat své IT systémy v souladu s pokyny stanovenými EU a FDA. Většina rozhodovacích orgánů si však není jistá, kterých systémů se to přesně týká – a v jakém rozsahu. Tato nejistota vede ke zbytečným nákladům.

Společnost NTT DATA Business Solutions využila své rozsáhlé znalosti oboru a vyvinula projektový přístup optimalizovaný z hlediska nákladů a rizik, který může vést k finančním úsporám až 40 procent.

image

Internet věcí - nové příležitosti pro chemický průmysl

Chtějí-li být chemické společnosti i v budoucnu úspěšné, musí zefektivnit vývoj a výrobu produktů. Komunikace mezi stroji a digitalizace procesů umožňují podnikům lépe konkurovat na trhu. Pomůžeme vám definovat digitální strategii a realizovat praktické scénáře IoT.

VÍCE O internetU VĚCÍ

Od analýzy rizik ke školení

Společnosti musí vyvažovat dodržování vnějších předpisů ruku v ruce s procesy interními. Musí se řídit zásadou "co nejvíce shody, co nejméně úsilí". K tomu potřebujete IT partnera, který rozumí oboru a myslí důsledně i ekonomicky: přesně takového, jakým je NTT DATA Business Solutions.

Stephan Limberg, Vedoucí oddělení řízení průmyslu pro zpracovatelský průmysl, NTT DATA Business Solutions AG

image

30-40 % nákladů spojených s validací IT se lze vyhnout

Implementace oborových předpisů, zákonů a směrnic na úrovni IT se může rychle prodražit, protože to znamená přizpůsobení standardních procesů.

Díky speciálním řešením přesně pro toto odvětví a osvědčenému projektovému přístupu vám můžeme pomoci tyto výdaje snížit. To vám umožní podpořit logistické procesy bez nutnosti dalších úprav. Díky tomu budete mít také zajištěnou integraci právně relevantních procesů, například procesů vyplývajících z nařízení REACH.

Řešení SAP pro chemický průmysl

Jaký prospěch z nás mají naši zákazníci

Další užitečné informace o chemickém průmyslu

image
White Paper
Digitální transformace a její význam pro chemický průmysl

Využijte digitální transformaci, která je klíčovou hnací silou úspěchu v celosvětovém měřítku a skutečné obchodní hodnoty. Staňte se sami narušitelem, ne narušovaným.

STÁHNOUT TEĎ

image
Industry Brief
Jak naplnit všechny předpisy a zároveň nastartovat ziskový růst chemické společnosti

S naším specializovaným integrovaným odvětvovým řešením it.chemicals vám naši prověření specialisté pomohou zefektivnit řízení shody s předpisy.

STÁHNOUT TEĎ

Přečtěte si, co naši odborníci říkají o nejnovějších trendech v oblasti technologií

Promluvte si s námi ještě dnes

Hledáte odpovědi nebo chcete získat více informací o chemickém průmyslu? Chcete získat podrobnější rady od našeho specialisty nebo si objednat některý z našich seminářů z chemického odvětví?

Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme.

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407

 

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421