NTT DATA Business Solutions

Podporujeme udržitelnost prostřednictvím inovací

Technologické inovace pomáhají zvládat ekologické, ekonomické a sociální výzvy a přispívají k udržitelným a prospěšným změnám v podnikání.

Naše projekty zaměřené na udržitelnost

podpora udržitelnosti pomocí inovací a digitálních technologií
udržitelnost jako konkurenční výhoda organizací

Proč se podnikání šetrné k životnímu prostředí stává konkurenční výhodou?

Udržitelnost má zásadní vliv na dlouhodobý hospodářský úspěch mnoha malých a středních podniků. Zákazníci, obchodní partneři i široká veřejnost se již delší dobu nezajímají jen a pouze o ziskovost podniku, ale preferují společnosti, které se zaměřují na kvalitu a udržitelnost. Podniky, které téma udržitelnosti ponechávají stranou, tak mohou z dlouhodobého hlediska čelit komplikovanějšímu zajišťování financování a riziku zaostávání za konkurencí.

Také investoři a ratingové agentury se neomezují pouze na finanční údaje a do svých hodnocení zahrnují environmentální, sociální a správní otázky (ESG). Podle studie „2021 CEO Outlook“ společnosti KPMG již 58 % globálních generálních ředitelů vnímá zvýšené požadavky investorů, regulačních orgánů i zákazníků – na větší aktivitu a transparentnost v otázkách ESG. Průzkum společnosti KPMG, kterého se zúčastnilo 1 325 vedoucích pracovníků významných mezinárodních organizací z 11 klíčových trhů a 11 průmyslových odvětví, přinesl následující zjištění:

75 %
říká, že jejich digitální a ESG investice jsou neoddělitelně propojeny.
30 %
plánuje investovat více než 10 % svých příjmů do udržitelnějšího rozvoje.
52 %
manažerů rychle rostoucích organizací věří, že jejich programy ESG zlepšují finanční výkonnost firmy.

Norbert Rotter, generální ředitel společnosti NTT DATA Business Solutions AG

Společně s renomovanými partnery a výzkumnými institucemi se v našem regionu podílíme na iniciativách a výzkumných projektech zaměřených na udržitelná a prakticky orientovaná řešení pro ochranu klimatu. Trvalý závazek k udržitelnosti a související investice jsou pevnou součástí naší firemní strategie.

Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions AG

Role IT v udržitelnosti - změna prostřednictvím inovací

IT je hnací silou inovací a jedním z klíčových průmyslových odvětví, která se budou aktivně podílet na změně směrem k udržitelnější budoucnosti. Inovativní technologie umožňují analyzovat a predikovat dopad podnikatelských aktivit na naše životní prostředí. Větší transparentnost umožňuje efektivnější procesy a umožňuje optimalizaci, což následně snižuje množství zbytečného odpadu a šetří energii.

Udržitelnost je cesta k dlouhodobému obchodnímu úspěchu

Společnost NTT DATA Business Solutions je globálním hráčem v oboru IT – proto považujeme za svou povinnost využít našich možností k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí, společnost a ekonomiku.

Jako platinový partner společnosti SAP® udržujeme se SAP velmi úzkou spolupráci, a proto máme přístup k širokému a inovativnímu portfoliu řešení v oblasti udržitelnosti. Díky němu a našim na míru šitým doplňkům a službám, budujeme základ pro udržitelnější podnikání, které odpovídá současným i budoucím požadavkům společnosti. Tím cíleně slaďujeme udržitelnost a ziskovost a chceme plně využít existující synergie.

Udržitelnost a inovace: naši zákazníci a výzkumné projekty

V našich projektech pro udržitelnější a spravedlivější budoucnost se zaměřujeme na tyto tři pilíře:

Projekty s pozitivním přínosem pro ochranu klimatu

Drony a strojové učení pomáhají proti invazním druhům

Spojení ochrany přírody a umělé inteligence – Křídlatka obrovská, rostlina velikosti člověka z Kazachstánu, se rychle šíří po celém světě a vytlačuje ostatní rostliny z jejich přirozeného prostředí. Rostlina je navíc žahavá a kontakt s ní může způsobit vážné popáleniny. NTT DATA Japan ve spolupráci se společností Prodone již od roku 2019 využívá automatizované rozpoznávání obrazu a umělou inteligenci v hardwaru dronů, aby usnadnili mapování výskytu této rostliny, který například v Dánsku musí být ze zákona hlášen úřadům.

drony a strojové učení pomáhají proti invazním druhům

Holistické řízení emisí prostřednictvím monitoringu stopy CO2 na úrovni produktů

Snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu – to je cílem projektu „klimaticky neutrální podnikání v Ostwestfalen-Lippe (climate bOWL)“. Naším řešením je sledovací a asistenční systém, který přiřazuje emise emitentům a cíleně navrhuje opatření k jejich redukci a optimalizaci. Tento systém, který vyvíjíme společně s odborníky z průmyslu a akademické sféry, demonstruje přínos IT inovací pro dosažení udržitelnosti v celém výrobním řetězci a zároveň ukazuje, jak lze ve firmách identifikovat a využít inovační potenciál. Cílem je poskytnout společnostem podporu v oblasti monitoringu, snižování a kompenzace emisí CO2, a také vytvořit vhodné nástroje pro analyzování příčin vzniku emisí v celém výrobním řetězci – od producenta surovin až po konečného zákazníka.

efektivní řízení emisí prostřednictvím sledování stopy CO2 na úrovni produktů.

Smart ostrov Rømø představuje budoucnost dovolené

Digitalizace udržitelného cestovního ruchu – ve spolupráci s Copenhagen Business School a Aalborg University jsme se ujali digitalizace celého ostrova Rømø v Dánsku. Jelikož je ostrov především oblíbenou prázdninovou destinací, cílem projektu bylo optimalizovat procesy pro turisty. Například zkrátit čekací doby v restauracích nebo obchodech, vyhnout se dopravním zácpám a zefektivnit zásobování ostrova vodou a energií. Díky cloudovému sběru a vyhodnocování dat jsme pomohli cestovnímu ruchu na celém ostrově, který nyní funguje mnohem efektivněji.

více o projektu Smart Island Rømø

budoucnost dovolené na smart ostrově Rømø

Aplikace GreenScore motivuje uživatele k využívaní energie z obnovitelných zdrojů

Posílení využívání energie z obnovitelných zdrojů díky gamifikaci a edukaci. Koncoví uživatelé málokdy ví, odkud elektřina ze zásuvky skutečně pochází. Aplikace GreenScore ukazuje v reálném čase, kolik energie je k dispozici z větrných, solárních a vodních elektráren, a kombinuje vdělávání s gamifikací: domácnosti, které budou při spotřebě energie vycházet ze skutečné dostupnosti zelené energie, budou odměněny body GreenScore, které mohou využít pro získání slevy na výdaje za elektřinu nebo je věnovat na charitu. Projekt vzešel ze soutěže „Thinkaton“ v Německu společně s regionálním dodavatelem energie a společností SAP® .

interaktivní aplikace pro zatraktivnění udržitelnosti pro koncového uživatele.

Projekty s pozitivním přínosem pro cirkulární ekonomiku

Inteligentní automatizace v potravinářském průmyslu

Propojení potravinářství a IT inovací. V rámci inovační aliance „smartFoodTechnologyOWL“ pod záštitou Univerzity aplikovaných věd OWL spolupracujeme s více než 40 partnery z oblasti průmyslu, akademické sféry a veřejného sektoru na vývoji inovativních řešení adresujících klíčové budoucí výzvy v potravinářském průmyslu. V rámci společného projektu se společností Dr. August Oetker KG využíváme digitalizace a internetu věcí k vytváření tzv. digitálních dvojčat vzorových potravinářských výrobků, která pomáhají při řízení procesů a datové analytice a napomáhají tak posilování udržitelnějšího způsobu produkce a spotřebovávání potravin.

Podívejte se na video, ve kterém manažer našeho oddělení COE Consumer Products Walioullah Ali spolu s Christianem Fretterem, manažerem oddělení výzkumu a vývoje společnosti Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, představí tento projekt podrobněji.

Podívejte se na video „Propojení potravinářství a IT“

inteligentní automatizace a technologie iot používané v potravinářském průmyslu

Projekty s pozitivním přínosem pro společenskou odpovědnost

Digitální avatar podporující žáky a učitele

Virtuální kamarád s umělou inteligencí pomáhá dětem naučit se číst – díky technologii umělé inteligence se digitální avataři mohou stát skutečnými pomocníky při výuce: Pomáhají naučit se číst díky personalizovanému přehrávání obsahu a cílenému rozvoji slovní zásoby a tréninku výslovnosti – to vše formou hry. Současně mohou učitelé sledovat pokroky jejich žáků prostřednictvím dat, která jim tento digitální asistent poskytuje. Naše analýzy ukazují, že při systematickém využívání virtuálního asistenta lze snížit celkové náklady školy o 5 % a také díky snazší a efektivnější výuce přinést pozitivní změnu jak pro žáky a jejich rodiče, tak učitele.

AI Learning Helper“ je výsledkem mezinárodní spolupráce společností NTT DATA Business Solutions Denmark, NTT DATA UK a NTT DATA Romania. Tento projekt byl oceněn „SAP Innovation Award 2022„.

více o projektu

virtuální asistent AI pro podporu vzdělávání

Síť FarmBot mění městskou půdu na zemědělskou

Nové pojetí zemědělství zítřka – již v roce 2017 jsme v rámci NTT DATA Hackathonu vyvinuli inovativní koncept boje proti nedostatku kvalitních potravin. Hlavní myšlenkou je zvýšení efektivity a produktivity pomocí inteligentních zemědělských robotů, takzvaných FarmBotů, propojených do sítě prostřednictvím platformy pro inteligentní zemědělství s využitím inovativních technologií, jako je umělá inteligence, internet věcí nebo blockchain. Tento projekt reaguje na témata klimatické změny, rostoucí světovou populaci a trend urbanizace. Projekt získal první cenu na konferenci o společenské odpovědnosti firem (CSR) skupiny NTT v roce 2019.

inteligentní zemědělští roboti pro zemědělství zítřka

Optimalizace zdravotnických dodavatelských řetězců pro zlepšení a ochranu lidských životů

Inovativní technologie stoupající k novým výšinám – start-up Wingcopter, který byl již v roce 2020 Světovým ekonomickým fórem jmenován technologickým průkopníkem, se zaměřuje na optimalizaci dodavatelských řetězců zdravotnického zboží. Jejich plány do budoucna zahrnují i doručování balíků, nástrojů a náhradních dílů, potravin a potravinářských výrobků. Společnost Wingcopter operuje v nově vznikajícím odvětví a musí splňovat složité regulatorní požadavky týkající se výrobního procesu. V rámci úspěšné spolupráce jsme vytvořili inteligentní cloudové prostředí ERP SAP s „RISE with SAP“, které inovativnímu start-upu poskytuje podporu pro jeho obchodní procesy.

wingcopter optimalizuje zdravotnický dodavatelský řetězec, aby zlepšil životy lidí

Umělá inteligence zefektivňuje provoz linky důvěry pro dánské děti

Virtuální asistent od Børns Vilkår – dánské organizace pro pomoc dětem Børns Vilkår komunikuje s dětmi hledajícími pomoc nejen prostřednictvím telefonních hovorů, ale také SMS a chatu. Virtuální asistent vyvinutý společností NTT DATA Business Solutions Denmark podporuje tým Børns Vilkår a neustále se učí lépe rozumět jazyku dětí a mladých lidí. Řešení založené na umělé inteligenci pomáhá více než 500 dobrovolníkům, kteří každoročně přijmou více než 220 000 hovorů od dětí z Dánska. Díky tomu se výrazně zvýšil počet vyřízených dotazů.

Využití technologie AI na podporu dánské organizace na pomoc dětem

Digitální inovace jsou klíčem k dosažení udržitelnosti

69 % firem považuje digitální inovace za klíč k dosažení svých cílů v oblasti udržitelnosti. Tři nejvýznamnější technologie pro dosažení těchto cílů jsou: Cloud, internet věcí a umělá inteligence.

NTT Ltd., Innovating for a Sustainable Future, 2022

Nejdůležitější inovace a technologie pro udržitelnost

Inovace jsou stále častěji vytvářeny se záměrem vytvořit udržitelnější podnikání. Ať už jde o optimalizaci zdrojů nebo o vyvážení ekonomických a ekologických aspektů - udržitelné řízení má pro podniky obrovský potenciál.

důvěryhodný partner v transformaci udržitelnosti

Jsme partnerem, který vás podpoří při transformaci k větší udržitelnosti

Díky úzkému partnerství společnosti NTT DATA Business Solutions se společností SAP® mohou naši specialisté využívat a funkčně doplňovat řešení SAP v oblasti „SAP Cloud for Sustainable Enterprises“. Inovativní portfolio SAP splňuje současné požadavky ESG a tvoří tak základ pro udržitelnější podnikání. Správný software je však pouze součástí změny směrem k udržitelnějšímu podnikání. Díky našim odborným znalostem SAP, globálnímu know-how skupiny NTT DATA, add-on řešením vlastního vývoje a bohatými zkušenostmi s byznys transformacemi jsme připraveni být vaším průvodcem na cestě k udržitelnějším podnikovým procesům.

Naše služby jsou k dispozici ve více než 30 zemích a za třicet let naší existence jsme pomohli tisícům společností zvýšit efektivitu a produktivitu. Našich více než 11 000 zaměstnanců působí po celém světě a podpoří vás na cestě k inteligentnímu podniku – ať už chcete začít kdekoli!

Máte již stanovenou strategii udržitelnosti a plán aktivit?

Podpoříme vás při realizaci naším portfoliem SAP řešení a inovativními technologiemi.

společenská odpovědnost a udržitelnost ve společnosti NTT DATA Business Solutions

Jak my sami přistupujeme k udržitelnosti?

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions je udržitelnost jedním z našich nejdůležitějších dlouhodobých firemních cílů. Jako aktivní řídící člen Green Software Foundation se například zavazujeme k neustálému snižování emisí v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT).

Abychom vytvořili nová paradigmata a posílili hodnoty, které mohou přispět k prosperující a harmonické společnosti, podporujeme 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů (OSN) pro dosažení trvalého udržitelného rozvoje. Činíme tak tím, že se prostřednictvím vlastních obchodních aktivit zaměřujeme na globální společenské problémy. Kromě toho se zaměřujeme na environmentální, sociální a správní aspekty (ESG), abychom dále podpořili udržitelný růst našich zákazníků i nás samotných.

Společenská odpovědnost ve společnosti NTT DATA Business Solutions

Ve společnosti NTT DATA Business Solutions ekologické, ekonomické a sociální povědomí a iniciativy nezačínají u zákazníka, ale přímo u nás ve firmě. Zjistěte, jak žijeme udržitelností a společenskou odpovědností v naší společnosti.

Udržitelnost ve skupině NTT DATA

NTT DATA Sustainability Report 2021 Data Book
 
Zpráva o udržitelnosti NTT DATA 2021

Udržitelnost je nedílnou součástí naší firemní identity. Proto je pro nás logické dokumentovat náš závazek a co nejtransparentněji jej sdílet. Zpráva o udržitelnosti společnosti NTT DATA podrobně ilustruje, co skupina NTT DATA v uplynulém roce udělala pro naplnění společenské odpovědnosti, a jak bychom jako skupina společností chtěli udržitelnost v budoucnu ještě více rozvíjet.

Přečtěte si zprávu o udržitelnosti

podnikatelka čte o transformaci udržitelnosti

Přečtěte si články našich expertů na udržitelné podnikání, které byly publikovány v CXO Magazine

V boji proti změně klimatu je nezbytný rychlý přechod na udržitelné obchodní modely. Taková transformace však nepřináší jen větší udržitelnost pro životní prostředí, ale také pro vaši společnost: Přínosy zahrnují zvýšení efektivity, snížení provozních rizik a rozšíření obchodních příležitostí a potenciálu. Udržitelnost tedy nevylučuje růst podnikání, ale naopak jej stimuluje. Přečtěte si články našich odborníků v časopise CXO společnosti NTT DATA „The Sustainability Transformation“:

More Articles and Insights around Sustainability