NTT DATA Business Solutions
SAP Logo
SAP Analytics Cloud

Data, která znamenají budoucnost

Rozhodujte se kvalitně a s precizností. S integrovaným cloudovým analytickým řešením získáte rychlý, bezpečný a snadný přístup ke klíčovým datům. Veďte svou firmu agilně a přesto precizně.

Vše co potřebujete pro pokročilou analytiku. V jednom cloudovém řešení

V době rapidního technologického rozvoje je práce s daty disciplínou, které prochází zásadními proměnami. Správná a rychlá interpretace dat je stále komplikovanější vhledem k narůstající komplexitě i objemu dat.

Se stále robustnějšími datovými strukturami navíc vyvstává problém, jak datové výstupy jednoduše a uchopitelně předkládat managementu, který by s jejich pomocí měl činit zásadní rozhodnutí. Neefektivní datová analytika může být brzdou rozvoje vašeho podnikání a stát za mnoha ušlými příležitostmi.

SAP Analytics Cloud poskytuje naprostou transparentnost, okamžitý přístup k datům a generuje přehledné a jasné podklady pro klíčová rozhodnutí. Přináší okamžitou přidanou hodnotu ve formě nového a přesnějšího vhledu do vašeho podnikání. A také posiluje důvěru koncových uživatelů v sílu vašich dat, která budou nyní dostupná snadno, okamžitě a spolehlivě.

Nejnovější generace analytických nástrojů

SAP Analytics Cloud slučuje veškeré analytické kompetence do jednoho holistického řešení. Data, která jsou dnes rozeseta po celé vaší firmě sjednotí do jednoho spolehlivého zdroje. Zkoumejte data v plné šíři, vizualizujte, plánuje a predikujte. S vyšší kvalitou dat a jejich interpretace přichází i lepší kvalita rozhodovacích procesů. SAP Analytics Cloud je postaven na platformě SAP Cloud a představuje markantní vylepšení pro analýzu a interpretace dat.

Společnost itelligence chápe, co je pro poskytovatele služeb v každodenním podnikání důležité.

Data jsou nová ropa. Proč zvolit SAP Analytics Cloud?

Síla vizualizace a BI. Interaktivní vyjádření dat pomáhá lepšímu vhledu do širšího kontextu. Váši lídři si při strategických rozhodnutích budou moci opřít o vysoce přehledné a srozumitelné datové výstup, které navíc umožňují dynamicky modelovat dopady rozhodnutí – dříve než samotná rozhodnutí padnou.

Prediktivní modelování. S pomocí AI a strojového učení, dovede SAP Analytics Cloud kontinuálně vytěžovat data a transformovat je v konkrétní doporučení. Díky pokročilým možnostem modelování vám umožní simulovat scénáře budoucího vývoje a predikovat jejich dopad na vaše podnikání.

Sjednocená datová analytika a plánování. Vše co potřebujete v oblasti dat v jednom řešení a pro celou vaši organizaci. Díky unifikované datové platformě budou moci jednotlivé týmy spolupracovat snadněji a efektivněji. Díky snazší kooperaci vylepšíte a zpřesníte své plánovací procesy. Navíc jsou díky mobilní aplikaci budou mít vaši kolegové možnost přistupovat k datům kdykoliv budou potřebovat.

SAP Analytics Cloud Feature: Search to Insight
Watch on SAP Analytics Cloud Feature: Search to Insight

Natural Language Query. Jednoduše napište, co vás zajímá.

SAP Analyitcs Cloud umožňuje vyhledávání a procesování dat s využitím tzv. natural language query. Stačí se zeptat – zajímá vás vývoj hrubé marže oproti forecastu? Stačí když svou otázku napíšete do SAP Analytics Cloud a ihned vidíte výsledek. Je to tak snadné, jako se zeptat kolegy. Možná ještě snažší.

Datový nadhled i vhled

 • Jeden nástroj pro plánování, predikce a tvorbu modelů. Pro celou vaši organizaci
 • Okamžitý přístup k datovým zdrojům – kdykoliv budete potřebovat. Třeba i skrze mobilní aplikaci.
 • Zkvalitňujte své predikce díky přístupu k datům v reálném čase
 • Augmented Analytics využívající strojového učení a AI. Interpretujte a analyzujte data za zlomek původního času

Objevujte nové souvislosti

 • Poznejte nové způsoby, jak mohou data přispět k vašemu úspěchu. Predikujte s nebývalou přesností díky zapojení umělé inteligence a strojového učení
 • Navyšte agilitu své organizace díky schopnosti pružně reagovat na nové datové potřeby byznysu
 • Získejte oporu pro rozhodovací procesy ve formě dat aktualizovaných a dostupných v reálném čase

Collaborative Enterprise Planning with SAP Analytics Cloud for planning
Watch on Collaborative Enterprise Planning with SAP Analytics Cloud for planning

Strategické plánování. Zbořte sila

SAP Analytics Cloud + SAP S/4HANA

SAP Digital Boardroom

SAP Digital Boradroom je funkcionalitou SAP Analytics Cloud, která posouvá klíčová jednání na novou úroveň interaktivity. Díky přístupu k analýzám a predikcím v reálném čase budou mít vaši manažeři mnohem kvalitnější podklady pro klíčová rozhodnutí.

Tento nástroj umožňuje okamžité modelování potenciálních dopadů projednávaných témat. Vaši lídři budou mít doslova přímo před očima možné scénáře vývoje a predikce dopadu jejich rozhodnutí.

Přínosy SAP Analytics Cloud pro jednotlivé část organizace

Finance

 • Zjednodušuje mezi-týmovou spolupráci na plánovacích procesech
 • Pomáhá činit lepší rozhodnutí díky vizualizacím a predikcím
 • Umožňuje integraci s dalšími aplikacemi finančního řízení
 • Usnadňuje přípravu analýz

Sales a Marketing

 • Zajištuje preciznost při plánování marketingových kampaní a alokacích rozpočtů na propagaci
 • Napomáhá přesnějšímu forecastování obchodních výsledků
 • Díky možné integraci s CRM systémem umožňuje zpracovávání pokročilých analýz dat obsažených v CRM

Lidské zdroje

 • Umožňuje přesné plánování a predikce nákladů na zaměstnance
 • Poskytuje kvalitní datové podklady pro performance management
 • Posiluje důvěru vašich zaměstnanců ve správnost klíčových rozhodnutí díky kvalitním datovým podkladům

Nákup

 • Poskytuje datové podklady pro výběrová řízení
 • Napomáhá řízení a modelování nákladů
logo sap qualified partner solution

Nejsnazší cesta k SAP Analytics Cloud - NTT DATA Business Solutions Ready-to-use

NTT DATA Business Solutions podyktuje i „balíčkové“ řešení (Ready-to-Use), které vám umožní v maximálně zjednodušit implementaci SAP Analytics Cloud. Získáte přístup k datům pokrývající veškeré oblasti činnosti vaší organizace a to ve vizuálně přehledných a v reálném čase aktualizovaných výstupech. Vaše rozhodování a plánování tak bude rychlejší, přesnější a kvalitnější.

Kontaktujte nás

SAP Analytics a Data Management očima expertů NTT DATA Business Solutions

Promluvme si o SAP Analytics Cloud

Zajímá vás k tématu SAP Analytics Cloud více? Jsou zde otázky, na které hledáte odpověď? Naši odborníci jsou vám k dispozici.

Stačí napsat – rádi pomůžeme.

 

Petr Jakubec
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 604 296 421

 

Jan Zábojník
Client Partner Manager

[email protected]
M: +420 721 958 407