NTT DATA Business Solutions
Zekeriya Akyıldız | Aralık 26, 2019

Malzeme İhtiyaç Planlamasında Yeni Çözüm: pMRP

Itelligence-pMRP-malzeme

Bu yazıda günümüz koşulları çerçevesinde talep temelli planlamaya kayan iş süreçlerinde kapasite kısıtlarının da gözetilmesini sağlayan, çeşitli simülasyon imkanlarıyla planlamacılara karar destek mekanizmaları sunan predictive material and resource planning uygulamasından bahsedeceğiz.

SAP predictive material and resource planning (pMRP) kavramını ilk olarak 1905 Cloud sürümü ile duyurdu. Sonraki aşamada on-premise kısmına ise S/4HANA 1909 sürümü ile taşıdı.

SAP bu özellik ile kapasite sorunlarını tanımlamayı ve olası çözüm yollarını değerlendirerek olabildiğince erkenden ihtiyaç planlamasına müdahale etmeyi amaçlamıştır. pMRP’nin sunduğu çeşitli simülasyon imkanları ile üretim planlamacılara, oluşacak kapasite yüklerinde yeniden düzenleme ve üret/satın al kararı gibi yapılarda karar destek mekanizması sunulması hedeflenmiştir. Bu özellik ile ürünün her seviyedeki kapasite ve bileşen taleplerindeki iyileştirmelerle stok maliyetlerinde de azalma beklenmektedir.

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) hangi malzemelerin hangi miktarlarda ve hangi tarihlerde üretilmesi ya da tedarik edilmesi gerektiğini ortaya koyan, malzemenin ihtiyaç duyulan zamanlarda elde bulunurluğunu sağlayan programdır. Bir planlama aracı olan MRP ürün ağacı verisini, envanter verisini ve ana üretim çizelgeleme verilerini kullanarak herhangi bir kapasite kısıtını gözetmeden malzeme ihtiyaçlarını hesaplar.

Öncelikle isimsel benzerlikten dolayı oluşacak karmaşayı gidermek için pMRP’nin malzeme ihtiyaç planlamasından (MRP) farklı yepyeni bir fonksiyonalite olduğunu belirtelim. Fonksiyonaliteyi daha iyi anlatmak için de “predictive material and resource planning”deki her bir kelimenin hangi amaca hizmet ettiğini açıklayalım.

Predictive: pMRP’deki predictive terimi makine öğrenmesi veya yapay zeka gibi yetenekleri ifade etmemektedir. Bu terim daha çok çözüme ulaşmak için ortaya koyulan orta vadeli kapsamlı bir simülasyon metodunu işaret etmektedir. Bu terim yaratılacak planlı birincil ihtiyaçların kapasite üzerinde oluşturacağı yüklerin hesaplanmasının yanında,  ihtiyaç planında, kapasite ve üretimde yapılabilecek değişikliklerin etkisinin anlık simülasyonunu da ifade etmektedir.

Material: Üst seviyede girilen ihtiyaçlar ile bileşen seviyesinde oluşan ihtiyaçlar eşleştirilmektedir. Simulasyon esnasında üst seviyedeki ihtiyaçlarda yapılan değişikliklerin alt seviyedeki bileşenlerde oluşturduğu ihtiyaç ve kapasite gereksinimleri izlenebilmektedir.

Resource: Malzeme ihtiyaç planlamasının tersine pMRP’deki “R” kaynak planlamasını ifade etmektedir. Bu durum pMRP simülasyonunun çalıştırılması ile MRP çalıştırılmasının tamamen farklı olduğunu belirtmektedir. pMRP ile klasik MRP’nin en büyük farkı, Klasik MRP’nin sınırsız kapasite ile ürün ağacı doğrultusunda tüm ihtiyaçları aşağı doğru patlatarak planlama yapmasıdır. pMRP’de ise kapasite aşımına uğrayan malzemeler simülasyon sonucunda gösterilerek ihtiyaçların uygun yere planlanmasını sağlayacak bir yapı kurulmasına yardımcı olmaktadır. PP/DS sahip olduğu karmaşık formüllere dayanan hüristikleri ve bunların bakımı için gerekli ağır uyarlama yüklerine ek olarak şirketlere bir lisans maliyeti de getirmektedir. Bu gibi risklerin altına girmek istemeyen ama kapasitesini planlamak zorunda olup, potansiyel kapasite yığılmalarına önceden önlem almak isteyen firmalar için hızlı ve kolay kurulum/uyarlama yapılmasıyla kullanışlı bir yöntem sağlamaktadır.

Planning: pMRP belirli bir planlama ufku içinde, interaktif simülasyon yapma imkanı ve simülasyon sonucuna göre direkt olarak anlık geri bildirimde bulunması ile kuvvetli bir planlama süreci olanağı sunmaktadır.

Süreç Akışı:

Standart pMRP süreç akışı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

kaynak-planlama

 

pMRP simülasyonun yürütülmesi:

Bu uygulama yardımıyla çoklu simülasyonlar yaratılabilir, simülasyonda yapılan değişikliklerin kapasite ve talepler (bileşen talebi de olabilir) üzerindeki etkileri gözlemlenebilir ve üretim planlamacılar alınması gereken aksiyonlar hakkında karar destek mekanizması sunabilir. Planlamacılar kapasite aşımlarını gözlemleyerek, “preproduce” ve “change source of supply” kararları verebilir.

Talep planı simülasyonu uygulamasında; kapasite sorunları ekranında sağında görülebilir, malzeme ve kapasite sorunlarına karşı simülasyonda talep miktarları değişiklikleri gibi düzenlemeler yapılabilir, farklı simülasyonlar denenerek uygun olan simülasyon onaylanabilmektedir.

Mamul ve bileşene talep fazlalığı nedeniyle oluşan fazla kapasite yükleri anlık olarak görüntülenerek malzeme ve işyeri bazında gerekli planlama düzenlemeleri yapılabilmektedir.

Önceden üret “preproduce” özelliği ile üst seviyedeki ihtiyaçlardan tetiklenen bileşen ihtiyaçlarının oluşturduğu aşırı kapasite yüklemeleri uygun tarihlere dağıtılarak kapasite planlaması yapılmaktadır.

Talep kaynaklı kapasite sorunlarının aşılması için anlık olarak alınabilecek tedbirlerden biri de tedarik kaynağının değiştirilmesidir. İlgili malzemeler için kapasite sorunlarını aşmak maksadıyla ürünün rotası değişitirilebilir yada dahili üretilen bir ürünün harici satınalması anlık planlanabilmektedir.

 

Kapasite sorunlarını çözmek için kullanılan diğer bir özellik de kapasite planı simülasyonudur. Problemli malzemeler için kapasite plan simülasyonuna girerek, aşırı yükleme olan işyerlerindeki mevcut kapasite aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi artırılabilir.

Kapasite planı simülasyonu ile aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi girilen taleplerin işyerleri üzerinde oluşturduğu yükler ilgili zaman periyodun için görüntülenebilir. Buna ek olarak üst seviyedeki malzemelerin işyeri üzerinde oluşturduğu yükler ve tüketim oranları görüntülenebilmektedir. Taleplerdeki değişikliklerin işyeri kapasite yüklemelerinde oluşturduğu farklılar anlık olarak görüntülenebilir.

Simülasyon özeti kısmında ise simülasyonda yaptığınız değişiklikler ile referans alınan plan karşılaştırılarak raporlanabilmektedir. Taleplerde yapılan değişiklikler, kullanılabilir kapasitede yapılan değişiklikler, önceden üretim kararları, tedarik kaynağı değişiklikleri, çözülemeyen kapasite sorunları ve ihmal edilen kapasite sorunları raporlanabilmektedir.

Fiori Uygulamaları

pMRP için kullanılabilecek fiori uygulama listesi ve linkleri aşağıdaki gibidir.

Process pMrp Simulations

Process pMrp capacity Simulations

Schedule pMrp Simulation Creation

Multilevel Simulation view

 

Detaylı bilgi için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.