Doğru Emtia Yönetimiyle Etkili ve Stratejik Planlamalar Yapın

Üretim dünyasında emtiaların belirginliği, yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde kullanılan hemen hemen her ürün veya hizmet; kendi hammaddesinde, taşınması veya pazarlanmasında kullanılan malzemeleri bakımından bir emtiaya önemli bir şekilde bağlıdır. Emtiaların değer zincirindeki yeri arttıkça emtia fiyat dalgalanmaları, şirketlerin iş başarılarını daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle günümüz teknolojileri, doğru emtia yönetimi aracılığıyla tek bir merkezi veritabanı üzerinden geleceğe yönelik etkili ve stratejik planlamaların yapılması ve gerekli kararların alınmasında firmalara başarı sağlar.

Neredeyse tüm üretim bazlı firmalar, emtia piyasası ile etkileşim içerisinde olmaktadır. Piyasaya satışa sunmak üzere emtia üreten firmalar, bir ürün üretmek üzere emtiaları satın alan ve kullanan firmalar ve/veya bunların her ikisini de gerçekleştiren firmalar için emtia yönetimi, iş başarısı bakımından oldukça önemlidir. Bu tür firmaların, kısa ve uzun vadeli fiyatlandırma, karlılık, emtia satınalma ve satış süreçleri ile ilişkili olan riskleri yönetme ihtiyaçları bulunmaktadır.

SAP Emtia Yönetimi (Commodity Management), emtialardan etkilenen iş süreçlerini destekleyerek firmalara standart ve entegre bir çözüm sağlamaktadır. SAP Emtia Yönetimi fonksiyonalitesi, Satınalma Tedariği (Procurement), Satış (Sales) ve Risk Yönetimi (Risk Management) uygulamalarından oluşmaktadır.

Doğru Emtia Yönetimi

SAP Commodity Management Procurement/ Satınalma Tedariği:

SAP Satınalma Tedariği uygulaması aracılığıyla sözleşmelerdeki gelişmiş emtia fiyatlandırmaları, provizyonel, fark ve son faturaların desteklenmesi, iş süreçlerinin otomatize edilmesini sağlar. Satınalma Tedariği aracılığıyla, farklı endüstrilere ait emtialar için satınalma belgeleri oluşturulabilir, işlenebilir ve yönetilebilir; türev sözleşme şartnamelerine dayalı piyasa verileri kullanılabilir, fiyat sabitlemeleri yapılabilir ve dönem sonu değerlemeleri gerçekleştirilebilir. SAP Emtia Satınalma Tedariği, aşağıdaki özellikleri kapsar:

• Emtiaların satınalma sürecini ve piyasa kotasyonlarına bağlı olarak emtia sözleşmelerinin oluşturulmasını sağlar,
• Fiyat hesaplamalarının otomatize edilmesini sağlar ve faturalama süreçlerini kolaylaştırır,
• Provizyonel, fark ve son satınalma faturalandırma süreçlerinin yönetilmesini sağlar,
• Emtialara yönelik oldukça kompleks olan fiyat hesaplamalarını otomatize etmek üzere formülasyonlar sağlar,
• Öngörülen satınalma hacminin, risk olarak tanımlanmasını otomatize ederek ve bunların etkili bir biçimde hedge edilmesine yardımcı olarak emtialara yönelik riskten korunma kapsamını arttırır,
• Finansal türev işlemler ile emtia fiyatlarının sabitlenmesini sağlayarak satınalma süreci eforunu azaltır,
• Satınalma siparişlerinde, mal girişlerinde, provizyonel, fark ve son faturalama belgelerinde ve dönem sonu değerlemelerinde, tüm endüstriler için kullanılabilecek Emtia Fiyatlandırma Motoru (Commodity Pricing Engine) sağlar.

Doğru Emtia Yönetimi

SAP Commodity Management Sales/Satış:

SAP Emtia Satış uygulaması aracılığıyla emtiaların ve emtia ilişkili ürünlerin satışını sağlayan eksiksiz bir lojistik temel oluşturur. Çözüm, emtia bazlı sözleşmesel fiyatlandırmaların; provizyonel, fark ve son faturalamanın yönetilmesini sağlar ve sözleşmenin oluşturulmasından son faturalama sürecine kadar satış süreçlerinin basitleştirilmesiyle satış gücü verimliliğini arttırır.

Risk yönetimine yönelik emtia pozisyonlarını transfer etmek üzere Hazine ve Risk Yönetimi ile entegrasyon sağlar. Böylelikle tahmin edilen fiyatları finansal türev enstrumanları ile sabitleyerek satış maliyetini azaltır. SAP Emtia Satış çözümü, aşağıdaki özellikleri kapsar:

• Emtiaların satışı ve piyasa kotasyonuna dayalı emtia sözleşmelerinin oluşturulmasını sağlar.
• Fiyat hesaplamalarının otomatize edilmesi ve faturalandırma sürecini kolaylaştırır.
• Emtiaya dayalı sözleşmesel fiyatlandırmanın otomatize edilmesini ve provizyonel, fark ve son faturalama süreçlerinin yönetilmesini sağlar.
• Emtia fiyatlandırma motoru (CPE) formül ve koşullarının, uyarlama yerine anaveri olarak belirlenmesini sağlarç
• Basitleştirilmiş CPE referans tarihi aracılığıyla aynı formül ve koşulların, hem satış hem de satınalma süreçlerinde kullanılmasını sağlar.

 

Doğru Emtia Yönetimi

 

SAP Commodity Risk Management/ Risk Yönetimi:

SAP Emtia Risk Yönetimi çözümü, satınalma ve satış modülleri ile entegre olarak emtia pozisyonlarına ait fiyat risklerinin değerlendirilmesini ve bu risklerden korunmak amacıyla oluşturulan türev işlemlerin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlar. Emtiaya dayalı finansal enstrümanların işlenmesi, türev işlemlere yönelik hedge muhasebesinin desteklenmesi ve emtiaya dayalı işlemsel aktivitelerin depolanması aracılığıyla firmaların emtia portfolyolarına yönelik oldukça kapsamlı raporlamalar sunar. Böylelikle firmalara kendileri için uygun olan etkili koruma yollarının değerlendirilmesinde büyük kazanımlar sağlar. SAP Emtia Risk Yönetimi, aşağıdaki özellikleri kapsar:

• Uygun risk yönetimi çözümlerini formülize edecek gerçek zamanlı verileri ve bu verilere zamanında erişim sağlar,
• Piyasa fiyatı riskleri, sözleşme fiyatı riskleri ve malzeme stoğu riskleri gruplarını içeren genel emtia pozisyon raporlaması sağlar,
• Emtia Swap, Forward, Opsiyon işlemleri gibi birçok emtia işleminin oluşturulmasını, kayıt edilmesini ve uygulanmasını sağlar,
• Tüm emtia ilişkili işlemlerin ve analizlerin merkezileşmesini sağlar,
• Risklere yönelik Hedge Muhasebesinin yönetilmesini sağlar,
• Fiyatların manüel veya otomatik olarak düzenlenmesini ve sabitlenmesini sağlar,
• Doğru risk raporlamalarının kullanılmasıyla öngörülen satış hacimlerinden kaynaklanan hedge edilmemiş emtia pozisyonlarının görünürlüğünü arttırarak riski azaltır,
• Satınalma siparişleri ve satış siparişlerine yönelik mark-to-market değerlerinin hesaplanmasını, analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlar.

SAP Emtia Yönetimi, emtiaların satınalma ve satış süreçlerinde firmalara kolaylık kazandırarak süreçlerin daha etkin ve verimli yönetilmesini sağlar. Standart ve entegre olan SAP Emtia Yönetimi (SAP Commodity Management) çözümü sayesinde firmalara iş süreçlerindeki emtia risklerinin gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi sonucunda piyasa değişikliklerine karşı kolay ve hızlı bir biçimde karşılık vermelerine yardımcı olarak riskten korunma sağlar.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Deniz Yetimoğlu Karslı
Deniz Yetimoğlu Karslı
Financials Expert

Deniz Yetimoğlu Karslı is an SAP Financial Expert; who has certain years of experience in Financial Supply Chain Management-Treasury and Risk Management and Financial Accounting module about planning, optimization, and execution. Responsible for process design, pre-sales, business development, processes, operations, execution and support issues. Her area of expertise includes Money Market, FX, Securities, Derivatives and VUK& IFRS Accounting of Financial Products (Accrual-Deferrals, Valuations Mark to Market, NPV’s), Credit Risk Analyzer; Market Risk Analyzer, Reuters & Bloomberg SAP TRM Integration.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.