SAP Central Finance | Muhasebeyi Merkezileştirmenin Kolay Yolu | Bölüm 1

Büyük şirketlerin finansmanını yönetiyorsanız, kolay ve konsolide mali raporları almak çok büyük bir sorun olacaktır. SAP Central Finance (CFIN) muhasebe verilerini farklı sistemlerden çekerek ve bunu SAP S/4HANA sistemlerinin Universal Journal tablosunda çoklayarak çözer. Central Finance’ı kullanarak mali muhasebe verileri için tek bir havuz oluşturabilirsiniz. SAP Central Finance’in en avantajlı yönlerinden biri gerçek zamanlı veri çoklaması yaparak tek bir kaynaktan kesintisiz konsolide raporlama yapmaya olanak sağlamasıdır. Ayrıca Merkezi ödemeler, Nakit yönetimi, Merkezi Alıcılar sistemleri gibi merkezden yönetilmesi gereken süreçlerin S/4HANA’da uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır.

SAP Central Finance Çözümü Ne Yapar?

Çözüm, merkezi bir işletme ve yürütme modeli sağlar. Dağıtık sistemlerden elde edilen finansal veriler, merkezi bir sistemde, finansal raporlama yapılabilmesi ve ayrı ayrı kaynak sistemler yerine tek bir sistemde işlenebilmesi için birleştirilir.

Yerel ve Merkezi Süreçlerin Yürütülebilmesi İçin Üç Farklı Senaryo

 1. Lokal Süreçlerin Central Finance’da Yürütülmesi

SAP Central Finance, işletmelerin lokal finansal raporlamalarını ve muhasebe işlemlerini merkezi sistemde yapabilmelerine olanak sağlar. Örneğin; tek bir şirket için bilanço raporu almak merkezi sistemden mümkün olabilmektedir.

 1. Merkezi Süreçlerin Merkezi Sistemde Yürütülmesi

SAP Central Finance, raporlama ve finansal işlem yürütme gibi kurumsal / merkezi işlemlerin merkezi sistemde yürütülmesine olanak sağlar. Farklı kaynak sistemlerde farklı parametreler kullanılarak yürütülen süreçlerin paralelinde, aynı sonucu verecek şekilde tek bir defada merkezi sistemde yürütülmesini olanaklı kılar.

 1. Merkezi İşlemlerin Ortak Hizmet Modelinde (Shared Service Model) Yürütülmesi

SAP Central Finance’ta, finans işlemleri ortak hizmet tabanlı süreç modelinde merkezi olarak yürütülebilir, böylece süreç yönetiminde verimlilik sağlanır. Süreçler sadece bir sistemde merkezi olarak çalıştırılabilir. Ortak hizmet modeli kullanılsın ya da kullanılmasın, süreçlerin yalnızca işletme genelinde belli kullanıcılar tarafından tek bir şekilde yürütülebilmesinin yanı sıra, aynı zamanda yalnızca bir sistemde yürütülebilir. Sadece bir sistem kullanmak, finansal süreçlerin toplam maliyetini optimize etmenin anahtarıdır.

central-finance

Merkezi Finans’ın Katmanları

Merkezi Finans, finans için merkezi bir sistemin daha kolay, daha hızlı, daha iyi ve daha ucuz bir şekilde uyarlanması ve daha sonra işletilmesi için sunulan standart bir SAP çözümüdür. Merkezi Finans çözümü, etkinleştirme katmanı (Enabling Layer) ve yürütme katmanı (Execution Layer) olmak üzere iki katmandan oluşur.

Yürütme katmanı, SAP S/4HANA ve ilgili finans ürünleri ve bu ürünleri işleme kapasitesidir.

Etkinleştirme katmanı, merkezi bir finans sisteminin standart dağıtım yapısında çalışabilmesi için gerekli özellikleri sağlar.

Merkezi Finans Standart Dağıtımı aşağıdaki özellikleri içerir;

 • Başlangıç Verisi
 • Veri tarihçesi Yükleme
 • Geçek Zamanlı Veri Çoklaması
 • Süreç Eşleştirmesi
 • Veri Sayısallaştırması
 • Gelen veriyi güncelleme
 • Hata Düzeltme
 • Veri Mutabakatı
 • Veriyi geri gönderme

SAP S/4HANA Finance, SAP yatay dönüştürme çoklama sunucusu (SAP LT çoklama sunucusu) ve SAP Ana Veri Yönetimi (SAP MDG) ile birlikte kullanılabilir. SAP MDG’yi SAP S/4HANA Finance sisteminize entegre ederseniz, ana verileri kaynak sistemden Merkezi Finans sistemine uyumlu hale getirmek için kullanabilirsiniz.

SAP LT Çoğaltma Sunucusu kaynak sistemlerdeki verileri toplar ve ilgili SAP Central Finance muhasebe arayüzüne taşır. Eğer Ana Veri eşleştirmesi yapacaksanız, SAP MDG programını (Anaveri Yönetim programını) kullanmanız tavsiye edilir.

Veriler eşleştirildikten sonra sistem oluşan hataların detaylarını kaydetmek için hata güncesini kullanır. Düzeltmek istediklerinizi seçebilir ve daha sonra yeniden işleme koyabilirsiniz, örneğin eşleştirme kuralını düzeltebilir veya dokümandaki hatalı veriyi düzeltebilirsiniz.

İç muhasebe ara yüzü mali muhasebe (FI) ve yönetim muhasebesi dökümanlarını SAP HANA’ya evrensel defter (Universal journal) kaydı olarak kaydeder.

Ürün Etkinleştirme Katmanı

Central Finance kurulumu için SAP S/4HANA

SAP yatay dönüştürme çoklama sunucusu (SAP LT çoklama sunucusu)

SAP Ana Veri Yönetimi (SAP MDG)

SAP Uygulama entegrasyon ara yüzü

Uygulama Bağlantısı Etkinleştirme(ALE), (IDOCS) ve diğer SAP veya SAP-harici entegrasyon araçları.

SAP Central Finance Konsolidasyon Adımları

Central Finance, konsolidasyon açısından, veri eşleştirmenin merkezileştirilmesi, kaydetme, raporlama ve konsolidasyon arasında uyum sağlanması ve ara yüz kullanım karmaşasının azaltılması gibi faydalar sağlar. Central Finance sistemi SAP ve SAP-harici sistemler için bir platform oluşturarak lojistik ve finans işlemlerinin Central Finance sistemine akmasını sağlar. Sap Central Finance ortak bir raporlama, konsolidasyon ve gerçek zamanlı veri akışıyla planlama ortamı sağlar. Eş zamanlı veri çoklaması sayesinde, kaynak sistemdeki herhangi bir FI belge değişikliği Central Finance sistemindeki ilgili FI belgesine güncellenmektedir.

SAP Central Finance Bileşenleri

 • Kaynak Sistem

Central Finance finans işlemlerini birden Fazla ERP sisteminden oluşan mimarilerde, Tekil ERP sistemlerinde, dağıtık sistemlerde, birleşme ve satın alma ile eklenecek yeni sistemlerde kullanabilir.

 • Veri Çoklama

Finansal İşlemler, kaynak sistemde güncellenir güncellenmez Central Finance sistemine kopyalanır. Central Finance sistemine çoklama anahtarı olarak süreç eşleştirme kullanılmaktadır. Süreç eşleştirme kaynak sistemdeki ana hesap, kar merkezi, müşteri gibi  ana verilerin Central finance sistemine uyumlu ve standardize edilmiş veriler olarak kopyalanmasını sağlar. Örnek olarak yeni bir organizasyonel verini yaratılması ya da tekrarlayan verilerin ayıklanmasını sağlar. Central Finance’la veri mümkün olan en alt seviyede taşınacaktır. Eğer kaynak sistemde veri kalem bazındaysa Central Finance’a kalem bazında taşınacaktır.

Central Finance’a taşınan her işlem kaynak sistemlerde finansal veya lojistik kayıtlar olarak takip edilebilirler.

 • Merkezi Sistem

Merkezi sistem veri tabanı, raporlama, uygulama, teknoloji ve kullanıcı ara yüzü içermektedir.

 • Bulut Entegrasyonu

Central Finance sisteminin merkezinde duran SAP S/4HANA sistemi mevcut finans fonksiyonlarıyla birlikte gelecekteki bulut tabanlı geliştirmelere de olanak sağlamaktadır.

 • Geri Kayıt (İsteğe Bağlı)

Merkezi sistemde, finansal verileri değiştiren işlemler yapıldığında geri kayıt devreye girer. Bu durumda veri sadece merkezi sistemde oluşmuştur bu veri kaynak sistemlerde mevcut değildir. Geri kayıt kullanmak Centeral Finance’ta zorunlu değildir. Eğer Kaynak sistemde bu verilere ihtiyaç yoksa merkezi sistemde yaratılan veriyi kaynak sistemlere göndermeye gerek olmayacaktır.

SAP Central Finance Özellikleri

Central Finance, S/4HANA’nın zaten içerdiği hiç bir finansal süreci tekrarlamaz. S/4HANA’da mümkün olan her şey teorik olarak Central Finance’ta da kullanılabilir. Central Finance’ta hangi finans uyarlamalarının kullanılacağı işletmeden işletmeye, şirketten şirkete farklıdır.

Finansal işlemler, yönetimsel raporlamalar ve BI raporlamalarının yanı sıra aşağıdaki anahtar süreçlerde Central Finance kullanılabilir.

SAP Central Finance Raporlaması

Finans için Merkezi ERP sistemi, tek bir geleneksel SAP sisteminde ya da ERP-harici sistemde olabilir. Central Finance raporlamaları geleneksel raporlamalara göre daha gelişmiştir. Central Finance’ta gelişmiş raporlama için aşağıdaki örnekler verilebilir.

Kalem bazında erişim, konsolide raporlama, çok boyutlu raporlama Microsoft Excel analizi, kök neden analizi sabit (embedded) raporlama, KPI raporlama, tahmin raporlaması, problem çözme raporlaması

Central Finance’ın Uyarlanması

Büyük şirketlerin birçoğu işletme birimleri arasında sade ve eksiksiz finansal raporlamaya sahip olmak isterler. Bu durum en büyük zorluklardan biridir. Birçok farklı kaynak sistemden veriyi çekmek ve finansal raporlamayı yapacağımız sisteme çoklamak gerekmektedir. Bu sorunu çözmek için SAP, Central Finance’i önermektedir. SAP CFIN sistemi veriyi birçok farklı kaynaktan çekmekte ve S/4HANA sistemindeki Evrensel Deftere çoklamaktadır.

Central Finance ayrı bir üründür ve ayrı lisans gerektirmektedir. S/4HANA’nın bir parçasıdır ve ayrı bir program yüklemesi gerektirmemektedir. CFIN danışmanları veriyi kaynak sistemlerden hedef sisteme(CFIN sistemine) transfer etmek için ekstra kod yazarlar. Müşteriler CFIN ile ortak raporlama yapılarına geçiş için mevcut sistemlerin de herhangi bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duymazlar. Bu durum S/4HANA’nın konsalidasyon, otomasyon gibi fonksiyonlarından yararlanılmasını sağlar.

Central Finance SAP ERP 6.0’dan başlayarak SAP içinde standart olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca ek bir program yüklemesi gerekmemektedir. Bununla beraber en son SAP S/4HANA versiyonunu ve Central Finance’ınızın sürüm ve özellik paketlerini yüklemeniz önerilmektedir.

SAP Central Finance yazı dizimiz haftaya devam edecek…

 

Detaylı bilgi için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Serdar Sarp
Serdar Sarp
SAP CO EXPERT CONSULTANT

Serdar Sarp has received his degree in Applied Mathematics in Middle East Technical University. He is currently pursuing his career as Expert Consultant, Itelligence TR. He is experienced for 19 years on SAP CO 15 years experiences as System Analyst & Programmer.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.