NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | Eylül 4, 2023 | 6 min read

Gerçekler ve Rakamlarla Kanıtlanmış Değer: SAP S/4HANA Cloud ile SAP BTP

Günümüzün teknoloji odaklı iş dünyasında, SAP S/4HANA Cloud ile birleştirilmiş SAP Business Technology Platform (BTP) başarıyı yeniden tanımlamayı vaat ediyor. Peki gerçekten bunu başarabiliyor mu? Bir IDC çalışmasından temel gerçekleri ve rakamları sunduğumuz son makalemize göz atıp; finansal faydalar, üretkenlik kazanımları, yatırım getirisi ve iş başarısını nasıl hızlandırdığı hakkında daha fazla bilgi edinin!

Kanıtlanmış Sonuçlar ve Temel Gerçekler: SAP BTP ile İşinizi Güçlendirin

IDC Çalışmasından SAP BTP Hakkında Sonuçlar

Teknolojinin sadece bir kolaylaştırıcı değil, iş başarısı için kritik bir bileşen olduğu bir çağda, SAP S/4HANA Cloud ile SAP İş Teknolojisi Platformu (BTP) oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Peki ama gerçekten ne kadar etkili? Kar hanesini etkileyen somut faydalar sağlayabilir mi? Bu makalenin amacı, SAP S/4HANA Cloud ile SAP BTP’nin etkinliğini ve faydasını gösteren temel gerçekleri ve rakamları sunarak bu soruları yanıtlamaktır.

1. Mali Faydalar: Alt Hat Etkisi

Bir teknoloji çözümünün etkinliğini değerlendirmenin en ikna edici yollarından biri, finansal etkisine bakmaktır. Business Value White Paper’a göre, SAP BTP kullanan kuruluşlar çeşitli kategorilerde önemli finansal kazançlar elde etmektedir.

Planlanmamış Kesinti Süreleri ve Gelir Kazançları

Kesinti süresi maliyetli bir olaydır. Araştırmaya göre, SAP S/4HANA Cloud ile SAP Business Technology Platform kullanan kuruluşlar, yılda ortalama 1,70 milyon dolarlık gelir kaybını önlemeyi başardı. Bu rakam %15’lik bir marj varsayımına dayanıyor; yani işletmeler sadece kayıpları önlemekle kalmıyor, aynı zamanda kâr marjlarını da koruyorlar. Bunun, hala kesinti sorunlarıyla boğuşan rakiplerinize karşı size sağlayabileceği rekabet avantajını hayal edin.

Daha Yüksek İş Ekibi Üretkenliği

Verimlilik artışları genellikle teknolojik yatırımların görünmeyen kahramanlarıdır. Çalışma, İş Kolu (LOB) ekipleri arasında ortalama %10 verimlilik artışı olduğunu ortaya koymuştur. Bu da 14,8 Tam Zamanlı Eşdeğer (TZE) kazanç anlamına geliyor. Parasal olarak ifade etmek gerekirse, ortalama 70.000 $ maaş üzerinden 865.400 $ maaş tasarrufu anlamına gelmektedir. Bunlar sadece rakamlar değil, diğer kritik projelere yeniden dağıtılabilecek ve böylece inovasyon ve büyümeyi hızlandırabilecek insan sermayesini temsil ediyor.

Operasyonel Maliyet Tasarrufları

Operasyonel verimlilik her kuruluş için kilit bir performans göstergesidir. SAP BTP, yıllık ortalama 200.000 $ operasyonel maliyet tasarrufuna katkıda bulunmuştur. 15’lik bir marj için ayarlandığında, bu miktar 166.800 $’a denk gelmektedir. Bu tasarruflar, Ar-Ge veya pazarlama gibi işletmenin diğer alanlarına yeniden yatırılabilir ve kuruluşun genel performansı üzerinde çarpan etkisi sağlar.

Daha Yüksek Net Gelir ve İş Etkinleştirme

Son olarak, gelir hakkında konuşalım. Çalışma, kuruluşların %15’lik bir marj varsayıldığında ortalama 7,44 milyon dolar daha yüksek toplam gelir elde ettiğini ortaya koymuştur. Bu kazançlar sadece artımlı değil, dönüştürücü de olabilir. Bu ek gelir, statükoyu korumak ile yeni zirvelere tırmanmak arasındaki fark olabilir.

SAP BTP'yi SAP S/4HANA Cloud ile Kullanmanın Önemli Finansal Faydaları

Görüşülen SAP müşterileri, SAP BTP'nin SAP S/4HANA Cloud ile kullanımına yılda ortalama 7,44 milyon dolarlık toplam gelir kazancı atfetmiştir. Finansal analiz amacıyla IDC, toplam gelir kazançlarına yüzde 15'lik bir marj uygulayarak kuruluş başına yılda ortalama 1,12 milyon dolarlık net gelir kazancı elde etmiştir.

White Paper: "SAP S/4HANA Cloud ile SAP İş Teknolojisi Platformunun İş Değeri", IDC Research, Inc. tarafından, Mickey North Rizza, Lara Greden, Matthew Marden, Ocak, 2023, sayfa 20

2. Verimlilik Kazançları: Rakamlardan Daha Fazlası

Verimlilik sadece daha azıyla daha fazlasını yapmak değildir; maksimum çıktı için kaynakları optimize etmektir. SAP BTP bağlamında, verimlilik kazanımları BT personelinden iş operasyonlarına kadar birçok boyutta gerçekleşir.

BT Personeli Verimliliği avantajları

Araştırmaya göre, kuruluşlar BT personeli üretkenliğinde 100 kullanıcı başına yıllık ortalama 126.800 dolar fayda elde etti. Bu sadece maliyet tasarrufu sağlayan bir önlem değildir. Gelişmiş BT personeli verimliliği, daha hızlı yanıt süreleri, daha hızlı sorun çözümü ve stratejik girişimler için daha fazla zaman anlamına gelir. BT’nin iş operasyonlarının bel kemiği olduğu bir dünyada, bu üretkenlik kazanımları paha biçilmezdir.

İş Üretkenliği ve Risk Azaltma Faydaları

Ürün ayrıca, 100 kullanıcı başına yıllık ortalama 519.700 $ fayda ile iş verimliliğine ve risk azaltmaya önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu sadece rakamların ötesinde, işletmelerin çalışma şeklini de etkiliyor. Gelişmiş üretkenlik, daha hızlı karar alma, daha iyi risk yönetimi ve nihayetinde daha çevik ve esnek bir organizasyon anlamına gelir.

Her iki fayda da platformun kurumsal verimliliği artırmaya yönelik kapsamlı yaklaşımının bir kanıtıdır.

3. Zaman Verimliliği: Başarıyı Hızlandırmak

İş dünyasında zaman genellikle parayla eşdeğerdir, ancak aynı zamanda çeviklik, yenilikçilik ve rekabet gücü açısından da kritik bir faktördür. SAP İş Teknolojisi Platformu’nun bu açılardan önemli bir hızlandırıcı olduğu, çalışmanın bulgularıyla kanıtlanmıştır.

Proje Tamamlanma Süresi

En çarpıcı ölçütlerden biri, projelerin ortalama tamamlanma süresidir. Çalışma, ürünü kullanan kuruluşların bir projeyi tamamlamak için gereken ortalama süreyi 16,8 haftadan sadece 10,6 haftaya düşürdüğünü ortaya koydu. Bu %37’lik azalma sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda pazara daha hızlı giriş yapılmasını ve iş zorluklarına yanıt verilmesini sağlıyor.

İnovasyon Zamanı

Yenilikçi projelerin başlatılması ve tamamlanması söz konusu olduğunda da SAP BTP parlıyor. Ortalama süre 21,3 haftadan 13,8 haftaya düşerek %35 oranında azaldı. İnovasyonların pazara sunulma süresinin bu kadar hızlı olması, kurumların rekabette bir adım önde olmalarını ve pazar ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt vermelerini sağlayarak oyunun kurallarını değiştirebilir.

4. ROI Özeti: Finansal Karar

ROI, teknoloji yatırımları dünyasında başarı için nihai kıstas olarak hizmet eder. Yatırımınızdan bekleyebileceğiniz finansal getirileri ölçerek değerinin net bir resmini sunar. SAP BTP titiz bir ROI analizinden geçmiştir ve sonuçlar ikna edicidir.

ROI Hesaplamaları

IDC çalışmasına göre, 3 yıllık yatırım getirisi hesaplaması % 514 oranında gerçekleşmiştir. Hesaplamalar, üç yıllık bir dönem boyunca gerçekleştirilen amortismana tabi tutulmuş nakit akışı analizine dayanmaktadır. ROI, net bugünkü değerin (NPV) iskonto edilmiş yatırıma oranı olarak hesaplanır. Bu, hem maliyetleri hem de faydaları dikkate alarak finansal getirilerin kapsamlı bir görünümünü sağlar.

Geri Ödeme Süresi

Bir diğer kritik ölçüt de geri ödeme süresidir; bu, faydaların ilk yatırıma eşit olması için geçen süredir. Daha kısa bir geri ödeme süresi daha hızlı geri dönüş anlamına gelir ve çalışmaya göre platformu kullanan kuruluşlar 8 aylık bir geri ödeme süresi bekliyorlardı.

SAP S/4HANA ile SAP BTP'nin İş Değeri

image
 
IDC Bilgi Grafiği

Gördüğümüz gibi SAP BTP, yalnızca teknolojik yeteneklerin ötesine geçen çok sayıda fayda sunuyor. Önemli finansal kazanımlar ve üretkenlik artışlarından zaman verimliliğine ve uygun bir yatırım getirisine kadar, platform modern işletmeler için kapsamlı bir çözüm olarak duruyor. IDC infografiğindeki en önemli rakamlara bir bakışta ulaşın.

Bir bakışta gerçekler

Bize Ulaşın!

İster SAP S/4HANA uygulamasının planlama aşamasında olun, ister mevcut kurulumunuzu SAP BTP ile geliştirmek istiyor olun, NTT DATA olarak size rehberlik etmek için buradayız.

Get in contact with our experts

SAP 4/HANA Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Select a Country
TürkiyeTürkçe