Iparág: Energy and Natural Resources
Kategória: sap ecc, SAP ERP, SAP Fiori

SPP - Distribúcia Slovensko

warehouse

Prečo NTT DATA Business Solutions?

 • Znalosť procesov IS SAP
 • Schopnosť implementácie nového modulu SAP OOPP podľa požiadaviek
 • Dlhoročné skúsenosti na trhu

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions pomohla zjednotiť dáta a procesy v jednom systéme IS SAP

Počet zamestnancov: 1000-1999 (2021)

Tržby: 115 280 000 (2020)

Priemyselné odvetvia: Energetika, rozvod plynných palív

Produkt: Predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzka a výkon údržby plynárenskej distribučnej siete

 

Výzvy a prínosy

Východisková situácia

 • Modul osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) nachádzajúci sa v externom prostredí ISR
 • Kmeňové dáta vo viacerých systémoch
 • Riziko výpadku systému pri prenose dát
 • Problematický reporting

Benefity

 • Modul OOPP je priamo implementovaný do firemného ERP systému SAP ECC
 • Všetky procesy sú vykonávané v jednom systéme bez potreby vývoja a prevádzky rozhraní medzi systémami
 • Nie je potrebné udržiavať kmeňové dáta vo viacerých systémoch

Riešenie

 • Implementácia nového modulu SAP OOPP, ktorý zjednoduší prehľad o nárokoch osobných ochranných pracovných pomôcok a hygienických prostriedkov pre zamestnancov

SPP - Distribúcia, Slovensko

Zistite ako sme zjednotili dáta a procesy v jednotnom systéme IS SAP
 
SPP - Distribúcia, Slovensko

Vďaka implementácia nového systému sú všetky dáta uchovávané na jednom mieste, bez rizika ich straty. Modul OOPP je priamo implementovaný do firemného ERP systému SAP ECC, čím sa zjednoduší prehľad o nárokoch osobných ochranných pracovných pomôcok a hygienických prostriedkov pre zamestnancov.

Čítať celú case study

Ukončenie podpory starého systému

Hlavným problémom v starom systéme bolo komplikované rozhranie pre prenos dát a plánované ukončenie prevádzky. Kmeňové dáta boli udržiavané vo viacerých systémoch, čo spôsobovalo výpadky a spomalenie procesov.

Jednotný systém pre všetky dáta

Vďaka implementácii nového modulu SAP OOPP priamo do firemného systému sa zjednodušili a zrýchlili procesy správy a objednávania osobných ochranných pracovných pomôcok a hygienických prostriedkov v rámci spoločnosti. Dáta sa nachádzajú v jednom systéme a tým sa eliminuje riziko výpadkov a straty dát pri ich prenose.

Výpočet veľkostí vďaka aplikácii

Aplkácia Fiori umožnuje zamestnancom zaznamenanie telesných rozmerov, na základe ktorých prebieha automatický výpočet veľkostí OOPP. Systém načíta veľkosti držiteľa, ktoré je možné v prípade potreby manuálne zmeniť.

Prečo NTT DATA?

Zákazník si vybral NTT DATA Business Solutions vďaka znalosti procesov IS SAP, predovšetkým modulov SAP MM, SAP HR a schopnosti implementovať nový systém na mieru požiadavkám a existujúcim procesom.

Az NTT DATA Business Solutions-ről

25
ország
30
év tapasztalata
6000
ügyfél világszerte