Iparág: Service Providers
Kategória: Financial Management

Amedia

Tudjon meg többet az itelligence Business One tevékenységéről

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

 • Kunnskapsrike konsulenter
 • Serviceinnstilling
 • Dyktige i tilbudsprosessen
 • Mange gode referanser

Jeg er knakende godt fornøyd med SAP BPC. Løsningen er enkel å lære – den bygger på MS Excel som alle regnskapsfolkene allerede kan. [...] Ett felles system gjør at månedlige og årlige budsjettprosesser ble betydelig forenklet.

Karen Langballe, ERP-direktør, Amedia

Amedia er Norges største utgiver av lokale medier og ett av landets ledende medieselskaper. De leverer 60 abonnementsaviser, nettaviser og andre publikasjoner mer enn 2,5 millioner nordmenn daglig. Amedia er navnet på selskapet etter at A-pressen kjøpte Edda Media i 2012. Konsernet har en kompleks juridisk struktur som består av ca. 116 datterselskaper, flere av disse har selv egne datterselskaper som utgjør en total dybde i selskapshierarkiet på opp til syv nivå. SAP BPC har hjulpet Amedia med å oppnå bedre kontroll som hjelper dem i en utfordrende bransje og med en krevende organisasjonsstruktur.

Kihívások és előnyök

Utfordringer

 • Det tar tid å endre vaner. Ny IT-løsning er et endringsprosjekt.
 • 116 datterselskap krevde løsning med fleksibelt selskapshierarki. Det var utfordrende å innføre og krevende og vedlikeholde.
 • Amedia er en særlig desentralisert organisasjon med de utfordringer det innebærer. For å sikre felles prosesser må løsningen administreres sentralt.

Løsning

 • SAP BPC (Business Planning and Consolidation)
 • Økonomisystemet Agresso
 • Malbaserte Excelfiler

Fordeler

 • Gir konsernledelsen god kontroll
 • Bygger på MS Excel som alle kan
 • Fleksibel hierarkistruktur
 • Aksept for ulike konsolideringshierarkier
 • Kan konsolidere både på selskap og forretningsområde
 
Amedia, Oslo, Norge

Presis og kjapp konsolidering av regnskapstallene: En brukervennlig standardløsning som gir god styring

Last ned historien her

Om prosjektet

Konkurranseutsatt bransje med høyt krav til nøyaktighet: Amedia konsoliderer regnskapene til 116 datterselskap kjapt og presist

Amedia opererer i en konkurranseutsatt bransje hvor nye konkurrenter som Google og Facebook knapper innpå og konkurrerer om annonseinntektene. Dette gjør behovet for relevante, nøyaktige og raskt tilgjengelige regnskapstall – på tvers av forretningsområder og datterselskap – mer kritisk enn noensinne.

 

quote mark På kun minutter konsolideres konsernregnskapet fra 116 ulike selskapsregnskap. SAP BPC har gitt oss langt bedre kontroll.
Karen Langballe, ERP-direktør, Amedia

 

A-pressen og Edda Media slo seg sammen og ble Amedia i 2012. Det nye konsernet valgte å kjøre videre med økonomisystemet Agresso som en av partene allerede benyttet. SAP BPC (Business Planning and Consolidation) ble valgt som konsernets nye løsning for budsjettering og konsolidering. Konsulentene i NTT DATA Business Solutions bygde en god dataintegrasjon mellom Agresso og SAP BPC slik at det ikke er behov for konvertering av data.

Den nye løsningen sikrer Amedia tilgang til alle finansielle sammenstillinger av budsjetter og prognoser fra datterselskapene samtidig som den tilfredsstiller alle juridiske krav til drift. Som følge av fusjonen var ett felles system viktig for at lederne skulle få den nødvendige oversikten og nærheten til det nye felles konsernregnskapet. Månedlige og årlige budsjettprosesser ble betydelig forenklet etter utrullingen av SAP BPC.

Kompleks juridisk og geografisk organisasjonsstruktur

Amedia er Norges største utgiver av lokale medier og ett av landets ledende medieselskap. Størrelsen gjenspeiles i en kompleks juridisk organisasjonsstruktur som i skrivende stund består av hele 116 datterselskaper. Flere av disse har igjen egne datterselskaper som har egne datterselskaper og så videre. Dybden på selskapshierarkiet kommer noen steder opp i hele syv nivå. En stor fordel med SAP BPC er at dette krevende hierarkiet enkelt kan følges opp og vedlikeholdes i løsningen. Løsningen har lagt til rette for ulike konsolideringshierarkier. Dette er viktig for kvaliteten og oversikten i regnskapene.

Det er ikke bare det juridiske som er komplekst i Amedia – det er også konsernets geografiske spredning. Amedia har kontorer fra Vadsø i nord til Halden i sør. SAP BPC konfigureres og vedlikeholdes sentralt og benyttes av alle regnskapsansvarlige ute i regionene. Med 65 ulike avistitler i porteføljen sier det seg selv at felles maler og samkjøring av noe så viktig som samme kontostreng, har vært viktig. Alle stamdataene ligger nå på samme fundament slik at eksempelvis bokføring av «abonnement» har samme kontonummer osv. Det er nå én felles løsning for alle. Alle bruker de samme standardiserte rapportene for sine selskap.

Hasonló hozzászólás

Az NTT DATA Business Solutions-ről

25
ország
30
év tapasztalata
6000
ügyfél világszerte