Odvětví: Engineering and Construction
Kategorie: SAP HANA

Hydro Extrusion Slovakia

Prečo sme si vybrali NTT DATA Business Solutions:

  • Vynikajúce znalosti riešení SAP
  • Dlhoročná skúsenosť v odbore
  • Dokonalá znalosť zložitého globálneho podnikania vďaka celosvetovej prítomnosti

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions pomohla moderne vyriešiť výrobné procesy lisovne a spracovanie kovového šrotu.

Počet zamestnancov: 34 000
Tržby: 145 697 mil. € ročne

V Žiari nad Hronom má spoločnosť Hydro závod na výrobu hliníkových lisovaných profilov, obchodnú kanceláriu pre predaj hliníkových stavebných systémov a je väčšinovým vlastníkom v spoločnosti na výrobu primárneho hliníka.

Hydro v Žiari nad Hronom vyvíja a vyrába 18 000 ton hliníkových profilov ročne na 2 hydraulických lisoch a zamestnáva takmer 350 ľudí. Má rozsiahle kapacity v opracovaní a povrchových úpravách hliníkových profilov.

Svojich zákazníkov má v oblasti elektrotechniky, dopravy, telekomunikácií, strojárstva aj stavebníctva. Je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s veľkým využiteľným potenciálom, tak výrobným ako aj ľudským.

Výzvy a přínosy

Východisková situácia

  • Pôvodný ERP systém bez automatického prepojenia na globálny konsolidačný systém
  • Konsolidačné reporty zasielané manuálne mimo ERP systém
  • Viacero lokálnych systémov (časovo náročnejšie zasielanie dát)

Benefity

  • Úprava, prispôsobenie a rozšírenie template riešenia pre lokálne a legislatívne procesy
  • Konsolidovaný reporting v jednom systéme – online zjednotenie dát pre firemné reportovanie údajov pri uzávierke fiškálneho obdobia

Riešenie

  • Implementácia S/4 HANA 1609 a FIORI, výrobný systém HYDRA (MES)
 
Hydro Extrusion Slovakia: Predchádzajte riziku výpadku systémov a strate dôležitých dát

Zistite ako zavedenie systému S/4 HANA 1609 a FIORI zjednotilo fungovanie spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. Zjednotenie firemných procesov je krok pre dosiahnutie maximálnej efektivity v každej spoločnosti. V NTT DATA to vieme a pomáhame s tým spoločnostiam po celom svete.

Čítať celú Case Study

Zavedenie systému S/4 HANA 1609 a FIORI zjednotilo fungovanie spoločnosti

Úlohou NTT DATA Business Solutions bolo zjednotenie systémov v spoločnosti, zavedenie miestnych procesov a aj lokálnych požiadaviek, následné užívateľské školenia a podpora produktívnej prevádzky. Venovali sme sa aj zjednoteniu výrobných procesov v slovenskom závode a prispôsobili ho štandardom z Nórska.

Nový ERP systém uľahčí prácu aj vám

Vďaka jednotnému ERP systému už zamestnanci nemusia na konci mesiaca pri závierke ručne nahadzovať dáta do systému, pretože tieto dáta sú tam už automaticky. Zamedzili sme tým možnej strate, alebo poškodeniu dát.

Jeden tím sa postará o všetkých

Vďaka zjednotenému systému stačí, aby sa o informačnú štruktúru staral jeden IT tím, ktorý dokáže vyriešiť problémy na Slovensku aj v Nórsku. Zjednotenie firemných procesov je krok pre dosiahnutie globálnych cieľov spoločnosti.

Viac informácií o  SAP S/4 HANA najdete tu.

 

O NTT DATA Business Solutions

25
země
30
roky zkušeností
6000
zákazníci po celém světě