NTT DATA Business Solutions, a. s. v probíhajícím testování žáků 5. a 9. tříd uspěla

Testování žáků 5. a 9. tříd začalo dne 15. května 2013,  základní školy a víceletá gymnázia mohou své žáky testovat až do 7. června 2013. K 20. květnu se do testování zapojilo již 2.264 škol z celkového počtu 3.763 přihlášených.  Zpracováno bylo již 163.335 testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština).

NTT DATA Business Solutions, a. s. zajišťuje testování po technické stránce. Testovací „klienti“ na koncových stanicích běží jak na platformě Microsoft (WinXP, Win Vista, Win 7, Win 8; Windows Multipoint, Windows Server 2003, 2008, 2012)  tak i na Linuxu (Ubuntu, Centos, SuSe). Provedených instalací je nyní na 63.397 počítačích (další instalace ještě probíhají, není to finální počet vzhledem k termínu ukončení etapy Celoplošné zkoušky č.2 – generální zkoušky).

Testování zatím probíhá bez jakýchkoliv technických závad. K datu ukončení testování/7. června – má být otestováno 170.150 žáků. Celkový počet testů je 521.714. Některé školy již otestovaly všechny své žáky.

Z technického hlediska je systém pro realizaci celoplošného testování navržen v koncepci architektury klient-server. Zjednodušeně řečeno, primárním cílem klientské části systému je realizace testu žákem se zajištěním funkcí pro příjem testu, zajištění otestování žáka a odeslání výsledku žákovského testu. Ostatní funkčnosti jsou realizovány na serverové straně. Architektura systému umožňuje hladký průběh vyplnění testu i při výpadku Internetu.

“Jsem za celou společnost rád, že se nám podařilo tak velký projekt jako je testování žáků 5. a 9. tříd, technicky nastavit na takové úrovni, která odpovídá vysokým standardům v oblasti IT. Chtěl bych všem kolegům a partnerům z České školní inspekce poděkovat za skvělou spolupráci,”  uvedl Rajmund Pavla, předseda představenstva společnosti NTT DATA Business Solutions, a. s.

Jedná se o vyvinutí univerzálního testovacího systému, který umožňuje realizaci ověřování výsledků žáků na plošném principu i výběrová šetření v libovolném ročníku i předmětu.

Vyvinutý systém může dále sloužit pro tzv. školní testování spojené se školním e-learningem, kdy každý učitel získá možnost provádět vlastní elektronické testování žáků v libovolném ročníku a z libovolných předmětů dané školy jako běžný nástroj vlastních evaluačních procesů. Takto bude školám umožněna tvorba vlastních elektronických kurzů či využívání databáze testů sestavených pro celostátní certifikované testování.

V neposlední řadě systém umožní také tzv. domácí testování, které budou moci rodiče využívat on-line pro domácí přípravu svých dětí. 
Obecně tedy nejde pouze o ohraničený systém pro státní certifikované (plošné) testování, ale o celý soubor elektronických testovacích modulů. Je pouze na rozhodnutí České školní inspekce zda využije i těchto dalších možností systému.

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.