NTT DATA Business Solutions
Martin Grau | 5 října, 2022

Nová strategie vydávání a maintenance SAP S/4HANA pro rychlejší inovace a větší flexibilitu

image

Zpráva převzata z: https://sap.to/6049MnqcF

Společnost SAP oznámila nadcházející změnu strategie vydávání a maintenance systému SAP S/4HANA. Zákazníci SAP tak budou mít více příležitostí, jak využívat nově přicházející inovace a zajistit si potřebnou flexibilitu při přechodu na cloud.

Ekonomické a provozní nároky, kterým společnosti čelí jsou dnes obrovské a zároveň narůstá i konkurenční tlak. Změny probíhají rapidním tempem a strategie digitalizace je třeba přizpůsobovat rychle a holisticky. Společnosti musí neustále inovovat a zároveň přizpůsobovat své obchodní procesy a zavádět nové obchodní modely. Cloudové technologie již dnes hrají zásadní roli při udržování kroku s tempem přicházejících změn.

Vydání SAP S/4HANA 2023 představuje důležitý krok ve vývoji produktu. Společnost SAP má nyní ještě lepší pozici, aby mohla nabízet ještě širší škálu služeb a best practice, jakož i nové možnosti optimalizace podnikových procesů, které pomohou stávajícím i novým zákazníkům plně využít potenciál jejich podniku. Zásadní je flexibilita, díky níž mohou zákazníci SAP inovovat svým vlastním tempem. Společnost SAP také reaguje na potřeby zákazníků tím, že jim nabízí možnost rozšířené údržby, která je podpoří na jejich cestě do cloudu bez ohledu na to, v jaké fázi přechodu do cloudu se nyní nachází.

Inovace pro podporu všech zákazníků

Od roku 2015 poskytuje SAP S/4HANA zákazníkům inovativní řešení a podporu pro pravidelné upgrady jejich instalací, například na nadcházející verzi SAP S/4HANA 2022. Verze 2023 SAP S/4HANA nabídne zákazníkům další na budoucnost připravené technologie a mnoho doplňkových funkcí SAP S/4HANA kompatibilních se starším softwarem SAP. Po uvedení verze 2023 systému SAP S/4HANA mohou zákazníci snadněji aktualizovat své prostředí SAP. Toto aktualizované prostředí poskytuje lepší příležitosti pro neustálé inovace bez narušení provozu a připravuje podniky na přechod do cloudu.

Společnost SAP přijímá různá opatření, aby pro své zákazníky usnadnila udržování jejich systému v optimální kondici, snižuje tak počet upgradů a nabízí ještě větší přidanou hodnotu:

  • Počínaje SAP S/4HANA 2023 se přechází na dvouletý cyklus vydávání.
  • Aby společnost SAP vyhověla potřebám zákazníků, bude dodávat další inovace aplikací prostřednictvím snadno nasaditelných balíčků funkcí s minimálním narušením podnikových činností. V současné době je jejich dodávka naplánována na každých šest měsíců po dobu prvních dvou let od vydání. Kombinace dvouletých cyklů vydávání a většího počtu balíčků funkcí by měla poskytnout více příležitostí pro inovace, aniž by bylo nutné produkt upgradovat. To usnadňuje adopci řešení a snižuje celkové náklady na implementaci.
  • Počínaje verzí SAP S/4HANA 2023 zůstane každá verze v mainstream maintenance po dobu sedmi let. U předchozích verzí to bylo pět let.
  • Zákazníci, kteří včas přejdou na nové verze SAP, mohou produkt využívat déle a těžit z vyšší návratnosti investic.
  • SAP S/4HANA 2023 si zachovává funkci „Zero Downtime“ předchozích verzí.

Větší flexibilita pro upgrade ERP systému

Aby společnost SAP usnadnila zákazníkům s nižšími verzemi upgrade na verzi SAP S/4HANA 2023, nabízí možnost prodloužené údržby pro starší verze SAP S/4HANA, kterým brzy skončí pětiletý mainstream maintenance. Rozšířená údržba je k dispozici od roku 2023 do roku 2025 a během tohoto období ji lze čtvrtletně obnovovat.

Zákazníci, kteří používají verze 1709, 1809 a 1909 systému SAP S/4HANA v prostředí on-premise nebo v rámci modelu předplatného, mohou využívat výhod rozšířené údržby následujícími způsoby:

  • Zákazníci, kteří si zakoupili předplatné RISE with SAP nebo využívají starší modely předplatného (například předplatné SAP HANA Enterprise Cloud), budou moci využívat prodlouženou údržbu bez dalších poplatků. Jedná se také o doporučenou formu migrace pro zákazníky SAP S/4HANA, kteří chtějí přejít z lokální verze na RISE with SAP. To pak vyžaduje pouze změnu infrastruktury a nabízí zákazníkům stejnou flexibilitu, jakou již znají z on-premise verze.
  • Pro zákazníky, kteří používají některou z těchto starších verzí SAP S/4HANA ve variantě on-premise a chtějí si ji v tomto prostředí ponechat, je rozšířená údržba možností, za která je zpoplatněna ve výši čtyř procent ze základu údržby jejich základního řešení SAP S/4HANA.

Společnost SAP si uvědomuje, že existuje řada faktorů, které je třeba důkladně zvážit, když se zákazníci vydají na cestu ke skutečně digitálnímu a udržitelnému podnikání. SAP proto nabízí řešení, které lze přizpůsobit specifickým požadavkům každé společnosti.

Contact Us
Contact Us

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.