Industry: Industrial Machinery and Components
Category:

DENIOS AG

Image DENIOS AG

Dlaczego NTT DATA Business Solutions:

 • Wieloletnie doświadczeń w zakresie zarządzania danymi podstawowymi
 • Partnerstwo zorientowane na szukanie rozwiązań
 • Harmonijna i oparta na zaufaniu atmosfera projektu
it.mds pomaga wszystkim działom naszej firmy w zarządzaniu danymi podstawowymi, co pozwala nam uzyskać znacznie wyższy poziom jakości danych. Możemy także samodzielnie zmieniać reguły danych.

Michael Kallenberg, Head of Information Technology, DENIOS AG

O firmie DENIOS AG:

 • Produkcja: produkty i rozwiązania do przechowywania i obsługi niebezpiecznych substancji (np. magazyny, systemy pojemników, systemy ssania, komory grzewcze,segregacja odpadów, itp.)
 • Liczba pracowników: 750
 • Obroty: 140 mln EUR (2016 r.)
 • Siedziba główna: Bad Oeynhausen, Germany
 • Strona internetowa: www.denios.de

Challenges and Benefits

Wyzwania

 • Dane podstawowe były gromadzone przez lata, a i ich jakość nie jest optymalna
 • Brak spójności danych i procesów ich utrzymania
 • Niewiele reguł – utrudnione przeprowadzanie kolejnych procesów logistycznych w systemie SAP

Rozwiązanie

 • Autorskie rozwiązanie NTT DATA Business Solutions it.master data simplified (it.mds)
 • Wdrożenie generatora krótkich tekstów
 • Integracja z SAP Engineering Control Centrum (SAP ECTR)

Korzyści

 • Utrzymanie i dokumentacja wszystkich istotnych reguł dotyczących procesów biznesowych w it.mds
 • Wysoki stopień automatyzacji procesów dotyczących tworzenia i utrzymania danych
 • Standardowe reguły definiujące zakres odpowiedzialności i ułatwiające utrzymanie danych
 • Łatwiejsza obsługa i wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki spójnej koncepcji autoryzacji
 • Przyjazny interfejs – intuicyjna obsługa i niewielki zakres szkoleń użytkowników
 • Istniejące dane zostały zaktualizowane dzięki czyszczeniu danych historycznych
image
Customer Reference
DENIOS AG

Bezpieczeństwo i niezawodność w zarządzaniu danymi podstawowymi dzięki it.master data simplified (it.mds).

Pobierz

Gwarancja łatwego zarządzanie danymi podstawowymi

DENIOS specjalizuje się w przechowywaniu i obsłudze materiałów niebezpiecznych, a także w związanych z nimi wymaganiach branżowych i bezpieczeństwie pracy. Firma ma w swojej ofercie ponad 10 000 produktów. Oznacza to, że DENIOS przechowuje w systemie SAP dużą ilość danych podstawowych dotyczących produktów, dostawców, klientów i pracowników. Działająca we wschodniej Westfalii firma zdecydowała się skorzystać z rozwiązania firmy NTT DATA Business Solutions, it.mds, aby wyczyścić system z gromadzonych przez lata danych podstawowych, uprościć proces utrzymania aktualnych danych oraz poprawić ich jakość. DENIOS zapewnia bezpieczeństwo zakładom przemysłowym, a NTT DATA Business Solutions gwarantuje bezpieczne zarządzanie danymi podstawowymi firmy.

Zarządzanie danymi podstawowymi we wszystkich lokalizacjach

W firmie DENIOS dane podstawowe są wykorzystywane do rozmaitych celów przez wielu użytkowników pracujących w różnych działach i obszarach. Z każdym nowym użytkownikiem i każdym nowym produktem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i pogorszenia jakości danych. Im bardziej zintegrowane jest środowisko systemu (procesy, działy), tym szybciej błędy rozprzestrzeniają się w systemie ERP, a co za tym idzie, negatywnie wpływają na działalność całego przedsiębiorstwa. Firma DENIOS zdecydowała się na wdrożenie autorskiego rozwiązania NTT DATA Business Solutions it.mds, które upraszcza procesy utrzymania obiektów danych podstawowych w systemie SAP we wszystkich lokalizacjach (dystrybucja danych). Znaczne uproszczenie procesów tworzenia i utrzymania danych za pomocą reguł, profili procesów i zależności poprawia jakość danych. Co więcej, zmniejszenie liczby pól, które wymagają utrzymania ze względu na podział na dane lokalne i globalne, pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na ich obsługę. Zintegrowane funkcje kontroli workflow umożliwiają również utrzymanie wszystkich istotnych danych w różnych działach i lokalizacjach w jednym pakiecie za pomocą it.mds.

Uproszczenie i automatyzacja

it.mds wspiera użytkowników w zarządzaniu danymi podstawowymi i zapewnieniu ich integralności. Znacząco poprawiła się jakość danych oraz efektywność procesów tworzenia danych podstawowych i ich utrzymania, co jednocześnie spowodowało obniżenie się współczynnika błędów. Zintegrowany workflow gwarantuje firmie DENIOS kompleksowe i poprawne utrzymanie różnych danych podstawowych.

Jakość i spójność

NTT DATA Business Solutions zapewniło intensywny program szkoleniowy wspierający firmę DENIOS przy definiowaniu reguł oraz obsłudze i administrowaniu regułami i procesami. Stałe wsparcie procesu było jednym z założeń metodologii przyjętej przez NTT DATA Business Solutions podczas wdrażania it.mds. Jej fundament stanowiła ścisła współpraca między firmami DENIOS i NTT DATA Business Solutions. Wykorzystanie it.mds pozwala DENIOS korzystać z prostszego, zautomatyzowanego procesu tworzenia nowych danych podstawowych i kompleksowego czyszczenia danych historycznych w systemie SAP. Wprowadza również jasne definicje odpowiedzialności, co wspiera utrzymanie wysokiej jakości danych. Jednostka centralna w DENIOS zarządza i monitoruje kompleksowy zestaw reguł, natomiast zarządzanie danymi podstawowymi odbywa się lokalnie z wykorzystaniem odpowiednio zaprojektowanych workflow.

Zapraszamy do kontaktu!

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
Countries
30
Years of Experience
6000
Customers Worldwide
Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.