Industry: Utilities
Category: Master Data Management

Jednotná evidencia zmlúv pre NAFTA, a.s.

image

Prečo NTT DATA Business Solutions:

 

 

 

 • Vynikajúca znalosť klientovho SAP ERP systému pred realizáciou projektu
 • Dlhoročné skúsenosti na trhu
 • Inovatívny prístup
 alt="image"
Skôr ako sme sa rozhodli pre Jednotnú evidenciu zmlúv, zálohovali sme všetky dôležité zmluvy v exceloch na sieťovom disku. Naša evidencia nespolupracovala s databázou nákupných kontraktov a bolo nemožné zistiť kto, kedy a čo upravoval. Vďaka itelligence* sme nabehli na moderné riešenie, ktoré zefektívnilo celý proces.

Ing. Mária Hudecová, špecialista nákupu – senior, Nafta a.s

Počet zamestnancov: 500+ [2019]
Tržby: MEUR 145,757 [2018]

 

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Aktívne pôsobí v krajinách stred-nej Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska aj v Čes-kej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. NAFTA vo viacerých krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. S celkovou skladovacou kapaci-tou približne 60 TWh je pozícií 6. najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov plynu v Európe.

Challenges and Benefits

Východisková situácia

 • Využívanie zastaraných excelových dokumentov na sieťovom disku
 • Chýbajúce prepojenie evidencie s databázou nákupných kontraktov
 • Neexistujúce monitorovanie zmien v zmluvách a ich autorov
 • Časová náročnosť spracovávania zmlúv

Benefity

 • Prehľadné uloženie zmlúv v jednom systéme Možnosť reportovania nad databázou zmlúv
 • Možnosť reportovania nad databázou zmlúv
 • Prepojenie JEZ na databázu nákupných kontraktov
 • Eliminácia dvojitej evidencie údajov
 • Úspora času pri procese spracovávania zmlúv

Riešenie

 • Jednotná evidencia zmlúv [JEZ]
image
 
NAFTA: Majte vo svojich zmluvách lepší prehľad vďaka Jednotnej evidencii zmlúv

Riešenie JEZ pomáha svojim užívateľom centralizovane evidovať všetky realizované dodávateľské a odberateľské zmluvy na jednom mieste, pričom všetky zmluvy sú evidované počas celého svojho životného cyklu. Od návrhu zmluvy, cez výberové konanie a výber dodávateľa resp.odberateľa, až po ukončenie.

Prečítať si celú Success Story

Predstavujeme vám Jednotnú evidenciu zmlúv (JEZ)

Riešenie JEZ pomáha svojim užívateľom centralizovane evidovať všetky realizované dodávateľské a odberateľské zmluvy na jednom mieste, pričom všetky zmluvy sú evidované počas celého svojho životného cyklu. Od návrhu zmluvy, cez výberové konanie a výber dodávateľa resp. odberateľa, až po ukončenie. Databáza JEZ je zároveň prepojená s databázou nákupných kontraktov, čím je zabezpečená aj bezproblémová synchronizácia všetkých dát.

 

Nafta Jednotná evidencia zmlúv

Jednoduchá a rýchla orientácia v zmluvách

Jednou z najväčších výhod pre zákazníka je najmä prehľadnosť všetkých zmlúv v jednom systéme a na jednom mieste, čo sa pozitívne prejavuje aj na kratšom čase, ktorý si samotné spracovávanie zmlúv vyžaduje. Riešenie poskytuje tiež možnosť reportovania nad databázou zmlúv. JEZ je navyše prepojená priamo na databázu nákupných kontraktov, čo výrazne eliminovalo dvojitú evidenciu údajov a vďaka synchronizácii dát aj chybovosť zadaných dát.

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

29
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide
Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.