NTT DATA Business Solutions

Diversitet, rettferdighet og inkludering

Hos NTT DATA Business Solutions, skaper vi en inkluderende arbeidsplass, hvor alle medarbeidere blir verdsatt og hvor vi feirer mangfoldet.

colorful collage of employees

International Women’s Day and Beyond

8. mars er den internasjonale kvinnedagen (IWD). Dagen setter fokus på kvinner og kvinners kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter. Formålet med IWD er å anerkjenne utfordringene, og øke bevisstheten om kvinners rettigheter og likestilling. Sammen med NTT DATA viser vi vårt engasjement:

Vi er ikke like. Men vi fortjener de samme mulighetene.
A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion
Watch on A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion

Vår arbeidskultur

Når vi samler mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer og individuelle forskjeller, skaper vi en moderne og dynamisk arbeidsplass.

Hos NTT DATA Business Solutions er vi klar over at mangfoldet er en gave og utgjør en stor mulighet for oss som virksomhet. Vi ønsker gjennomsiktighet, og fokuserer kontinuerlig på vår kultur, slik at forskjellene blant våre ansatte blir respektert og verdsatt.

For oss betyr inkludering at vi aksepterer forskjeller, og at følelsen av tilhørighet er avgjørende for at de ansatte skal utnytte sitt fulle potensial.

 

En arbeidsplass med diversitet, inkludering og en følelse av tilhørighet

Diversitet

Diversitet er toleranse og aksept av våre forskjeller, enten det er kjønn, alder, kultur, seksuell legning eller andre faktorer som gjør oss unike.

Rettferdighet

Mens mangfold refererer til måtene vi mennesker er forskjellige på, handler rettferdighet om å skape rettferdig adgang, muligheter og fremgang for alle. Det handler om at vi jobber på rettferdige vilkår, og at alle får de samme grunnleggende muligheter.

Inkludering

Sosial inkludering påvirkes av firmaets adferd og kulturelle normer. Det handler om å skape en arbeidsplass med de riktige betingelser og muligheter, slik at den enkelte medarbeider kan uttrykke sin mening og utnytte sitt fulle potensial.

exchange with the diversity management

Diversitetsstyring

Formålet med diversitetsstyring er å øke, vedlikeholde og verdsette mangfoldet blant de ansatte. Vi fokuserer på å skape rammer og retningslinjer som gir de ansatte like vilkår og forhindrer diskriminering på arbeidsplassen. Ledelsen har en strategisk tilgang til diversitetsstyring, og på den måten når vi ut til alle ansatte og oppfordrer til ansvarlig og hensynsfullt samarbeid. Mangfold er vårt felles ansvar.

Vi setter mangfold på agendaen ved å trene medarbeiderne i å hamle opp med forutinntatthet, støtte kvinnelige ledere, legge til rette for økt work-life balance og støtte det globale  LGBTQIA+ fellesskap.

 alt="Sandrine El Sauaf"

Når vi tar diversitetsstyring alvorlig, skaper vi et miljø hvor alle føler seg respektert og trygge på arbeidsplassen.

Sandrine El Sauaf, Diversity Lead NTT DATA Business Solutions

Mangfold på arbeidsplassen

Hos NTT DATA Business Solutions er vi ca 13 500 eksperter med 87 forskjellige nasjonaliteter fra 31 land som jobber sammen – alle med forskjellige karrierer, erfaringer og talenter.

Våre ansatte er del av et fellesskap hvor de deler interessen for IT, og hver dag støtter og beriker de hverandre med sin ekspertise. Slik oppstår nye ideer og innovative prosjekter, og vi oppnår de beste og mest individuelle løsningene for kundene våre.

Slik støtter vi våre ansatte

Sammensatte team

Hos NTT DATA Business Solutions jobber vi i sammensatte team med representanter fra ulike land, aldersgrupper og kjønn. Vi mener at mangfoldet blant våre ansatte er en av våre største fordeler. Mangfoldet samler de beste talentene, frigjør nye ideer, og vi kan se våre prosjekter i et større perspektiv, noe som resulterer i bedre løsninger for kundene.

Fleksibelt familieliv

Det er viktig for oss NTT DATA Business Solutions at vi gir de ansatte muligheten til å balansere familie og karriere. Det innebærer fleksible og mobile arbeidsmodeller, samt barselspermisjon for begge foreldre i alle land. I Malaysia er det opprettet en intern barnehage, på det tyrkiske kontoret er det etablert ammelokaler og i Tyskland samarbeider vi med awo lifebalance , som hjelper de ansatte med å finne en balanse mellom familieliv og karriere.

LGBTQIA+ fellesskap

Hos NTT DATA Business Solutions er du velkommen uansett hvilken seksuell legning eller kjønnsidentitet du har, og vi støtter medlemmer av LGBTQIA+. Det er viktig å skape en arbeidskultur hvor de ansatte er trygge på at de kan være seg selv. Vi har opprettet et globalt LGBTQIA+ fellesskap for å vise vår støtte, og for å feire Pride og mangfoldet i organisasjonen. Vi arrangerte den første LGBTQIA+ network session i 2021.

Likestilling

Hos NTT DATA Business Solutions tror vi på en kjønnsbalansert arbeidssyrke. Det er ingen hemmelighet at andelen av kvinner i IT-bansjen er lav, og her er løsningen blant annet flere kvinner i ledelsen. Vi støtter våre kvinnelige ansatte med trening i ledelse, mentorprogrammer samt nettverksgrupper for å skape en større balanse. Med disse og kommende tiltak har vi allerede økt andelen av kvinnelige ansatte, men det er kun en begynnelse.

Oppgjør med fordommer

Vi mennesker handler på ubevisste holdninger og fordommer, noe som kan føre til strukturelle skjevheter. Derfor er forutinntatthet en av hovedårsakene til forskjellsbehandling eller preferanse på arbeidsplassen. Vi vil være sikre på, at de ansatte føler de blir behandlet på like vilkår og får de samme muligheter og anerkjennelse hos oss. Vi har kurser som trener medarbeiderne i å hamle opp med forutinntatthet, slik at de blir bevisste og oppmerksomme på når ubevisste holdninger har innflytelse på vår adferd.

 alt="Norbert Rotter"

Diversitet er forankret i våre 'People Values'. Diversitet og kjønnsmangfold preger vår kultur. Vi fremmer mangfoldet gjennom tett samarbeid med ledelsen og våre HR- og gressrotinitativer på tvers av landene, hvor dedikerte kolleger jobber sammen for å sikre at vi ikke bare aksepterer og snakker om mangfold, men også opplever det i hverdagen.

Norbert Rotter, Chief Executive Officer NTT DATA Business Solutions

Kvinner i IT-bransjen

En viktig del av en mangfoldig arbeidsstyrke er å sikre likhet mellom kjønnene. Hos NTT DATA Business Solutions har kvinner og menn de samme mulighetene til å finne sin plass i organisasjonen, slik at de kan forme den digitale framtid og realisere sine individuelle mål. Vi tilbyr de samme karrieremuligheter til menn og kvinner, og ledsager de ansatte på deres individuelle karrierevei med personlig og profesjonell støtte.

IT-bransjen har fantastiske karrieremuligheter for alle, og vi jobber aktivt for å ansette flere kvinner – i dag er andelen på 30% globalt.  Vi ønsker å skape forandring, og oppfordrer kvinner til å søke stillinger innenfor IT og ledelse. I tillegg til mentorordninger, er inspirerende rollemodeller viktige hjelpemidler i dette arbeidet.

Les mer og hør fra kvinner som har skapt seg en karriere hos oss.

Møt noen av våre kvinnelige kolleger

 alt="Dieter Schoon"

Vi skal ikke være nedlatende overfor mangfold - især når det handler om likestilling mellom kjønnene. Dette er viktig, for å virkelig kunne verdsette verdien av en mangfoldig og blandet arbeidsstyrke. Jeg er sikker på at vi kan gjøre det!

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People

Bli en del av NTT DATA Business Solutions

Alle dem du møter, vet noe du ikke vet. Hos  NTT DATA Business Solutions er mangfold ikke begrenset til kjønn, bakgrunn eller seksuell legning. Religion, utseende, helse, livssituasjon eller jobb er også en del av din personlighet. Mangfold betyr ikke at alle er like, men at vi behandler alle likt, og betrakter våre forskjeller som en fordel.

Er du overbevist? Bli en av oss!

Søk nå

Blogg om karriere & diversitet

Vår arbeidskultur

Select a Country
NorwayEnglisch