NTT DATA Business Solutions

Vårt samfunnsansvar (CSR) og bærekraft

Hvordan vi oppfordrer hverandre til å skape forandring

image

Vi fokuserer på å skape bærekraftige resultater på fire områder

  • NTT DATA Business Solutions er et datterselskap av NTT DATA, en del av NTT Group. Vårt hovedkontor har en rekke bærekraftige forpliktelser og utsteder retningslinjer om bærekraft, som også omfatter NTT DATA Business Solutions og NTT DATA Business Solutions Nordic.
  • Som leverandør av ERP-løsninger har vi mange store produksjons- og logistikkbedrifter som kunder, og disse har betydelige CO2-utslipp – men ofte også ambisiøse mål om å bli mer bærekraftige. Gjennom vår brede portefølje av teknologier, kan vi hjelpe kundene med å forbedre bærekraften i leverandørkjeden f.eks. i forbindelse med transport, lager, produksjon, planlegging og rapportering.
  • Hos NTT DATA Business Solutions Nordic fokuserer vi internt på å alltid ta det bærekraftige valget. Dette gjelder alle våre aktiviteter – f.eks. i forbindelse med reiser, transport, innkjøp av maskinvare, hvordan vi holder arrangementer og hvordan vi forsyner våre bygninger og datasentre med strøm.
  • Hos NTT DATA Business Solutions Nordic oppfordrer vi våre ansatte til å engasjere seg i bærekraftige aktiviteter. Dette er i stor grad drevet av de ansatte selv, men støttet av selskapet når det er relevant.

 

NTT DATA Business Solutions er en del av en bærekraftig familie av selskaper

I november 2021 lanserte NTT Group sitt Sustainability Charter, som skisserer en rekke ambisiøse mål som selskaper som NTT DATA Business Solution bør jobbe mot, blant annet etablering av felles etiske standarder, respekt for menneskerettighetene, samt mangfold og inkludering. Du kan lese mer om målene her

 
Vi er stolte av å kunne presentere våre hjertesaker

Vi støtter Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. Du kan også støtte Barnekreftforeningen her.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en bærekraftig fremtid. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.  

Hvordan vi utvikler bæredyktige og innovative løsninger

Børns Vilkår – Children’s Welfare in Denmark

Å kunne veilede barn gjennom livets vanskeligheter er både et privilegium og en utfordring. Børns Vilkår, en dansk barnevernstelefon, forstår dette bedre enn de fleste. For å hjelpe rådgiverne deres med å fokusere på dialogen med barna, har vi utviklet en AI-basert «etisk rådgivende agent» som vil hjelpe dem i deres samtaler.

Smart Island Rømø – vi skaper en grønnere fremtid

Smart Island Rømø projektteamet har utviklet en plattform til bærekraftige offentlige rom og infrastrukturer – etisk, intelligent og med stor lokal og miljømessig effekt. Trafikksikkerheten økes og CO2- avtrykket reduseres ved bruk av anonymisert data. Prosjektet har blant annet klarlagt nye metoder å redusere avfallsproduksjonen på, og satt standarden for en grønnere og bedre planlegging.

Kjempebjørnekjeks – bekjempelse av uønskede plantearter

Kjempebjørnekjeks er en skadelig, meget giftig og invasiv art som man forsøker å bekjempe i hele Europa. Ved hjelp av droner, SAP-løsninger og Big Data kan en teknisk skyløsning, med imponerende presisjon, identifisere arten i naturen. I 2019 vant vi en SAP Innovation Award i kategorien ‘Best Process Innovator’ for dette prosjektet, og dette prosjektet kan bidra til at vi er tettere på målet om å få bekjempet planten.

Vi er en del av SAP Eco System SDG Commitment

En verden hvor fred, rettferdighet og framgang ikke forblir en drøm.  Det er ideen bak  UN’s 17 Sustainable Development Goals – en målrettet, målbar og meningsfylt tilnærming til hvordan verden kan bli et bedre sted.

I samarbeid med andre SAP partnere, støtter vi FNs 17 verdensmål. Vi stiller høye krav på alle forretningsområder, og sørger for positive forandringer hvor det er mulig.

Hvordan vi passer på våre ansatte

Mangfold på arbeidsplassen

Ingen skal utelukkes fra en arbeidsplass basert på identitet eller bakgrunn. Vi oppfordrer til vitensdeling, og vi roser dem som sikrer at våre arbeidsplasser er tilgjengelig for alle. Hvis vi oppdager en ubevisst skjevhet i forbindelse med ansettelser eller en annen urettferdig praksis, er det vår oppgave og plikt å si i fra og endre disse.

Omsorg for de ansattes velferd

Våre ansattes trivsel er vår vår topprioritet. Vi har ansvaret for å gi våre ansatte velutstyrte kontorplasser, inkluderende arrangementer og morsomme aktiviteter, slik at de har de beste betingelser for å utføre sine oppgaver. Ved å fremme en sunn livsstil, sikrer vi at de ansatte kan holde seg i form og bevare en god helse.

Get to Know Us

Select a Country
NorwayEnglisch