NTT DATA Business Solutions

Global medarbeiderverdier

Med våre medarbeiderverdier viser overfor våre partnere, kunder og ansatte hvordan vi samarbeider i organisasjonen.

image
sticking hands together through people values

Betydningen av medarbeiderverdier

  • Oppsummerer hvordan mennesker kan forvente å bli behandlet, og hvordan vi forventer at de behandler andre. De handler om hvordan vi arbeider sammen og er overfor hverandre i organsisasjonen.
  • Reflekterer eksisterende holdninger. Et stort antall medarbeidere globalt, har forklart våre medarbeiderverdier og fant ut at disse er vår fellesnevner.
  • Skaper den globale tankegang for vår organisasjon. De setter standarden for onboarding av nye kolleger og for hvordan vi oppfører oss og arbeider .

De 8 globale medarbeiderverdier

Fokus på mennesker
Vi tar vare på våre kollegers helse og velferd. Vi er en arbeidsgiver med like muligheter for alle og vi tolererer ikke diskriminasjon og sjikane på arbeidsplassen.

Fokus på kunder
Vi vil det beste for våre kunder, leverer verdi og følger alltid opp. Vi bygger langsiktige og tillitsfulle relasjoner.

Diversitet
Vi verdsetter de ansattes mangfold og de forskjellige perspektiver de bidrar med. Vi tror mangfold fører til kreative, innovative og agile team.

Kommunikasjon
Vi kommuniserer på en positiv, tydelig og objektiv måte. Vi lytter, sikrer en felles forståelse og følger opp når det kreves.

Teamwork
Vi jobber sammen mot et felles mål, men en positiv tilgang og entusiasme. Vi vinner hverandres tillit og feirer suksesser.

Innovasjon og livslang læring
Vi omfavner forandringer og utfordrer status-quo, og leter alltid etter å forbedre vårt arbeid. Underveis deler vi vår viten.

Ansvar
Vi tar ansvar og handler til organisasjonens fordel. Vi utvider vårt ansvar til nærmiljøet, samfunnet og miljøet.

Integritet og profesjonalitet
Vi er ærlige og respektfulle overfor kundene våre og oss selv. Vi holder det vi lover. Vi er velforberedte, når våre mål og streber etter perfeksjon.

Hva med NTT DATAs verdier?

NTT DATAs verdier Clients First, Foresight and Teamwork er verdier som gjelder for hele NTT DATA-gruppen. Vi støtter opp om disse verdiene, som fungerer som en paraply for våre medarbeiderverdier.

Mer om virksomheten

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message