Suksessfulle SAP-implementeringer på fire Nortura-fabrikker

NTT DATA Business Solutions har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen, og 1. oktober 2020 gikk Norturas fabrikker på Hærland og i Bergen live med den nye løsningen. En måned senere, den 1. november, ble de etterfulgt av Norfersk. 

I løpet av det siste året har situasjonen med Covid-19 vendt opp ned på arbeidsdagen slik vi kjenner den, og vi har vært nødt til å endre mange av våre rutiner og prosesser. Dette har naturligvis også hatt en innvirkning på prosjektet, og har til en viss grad også komplisert implementeringen av SAP på fabrikkene. Hos Nortura har det blitt innført en rekke smittereduserende tiltak, som blant annet har konsekvenser for antallet konsulenter på fabrikkene.

– Før koronaepidemien hadde vi mange konsulenter som arbeidet med prosjektet ute på fabrikkene, men i løpet av det siste året har vi måtte revurdere antall ressurser on-site. Basert på erfaringer fra de tidligere innføringer, har vi i samarbeid med Norturas folk utviklet en god samarbeidsplattform og en template for implementering og idriftsettelse av den nye løsningen, sier Morten Arnesen, adm.direktør i NTT DATA Business Solutions.

På bakgrunn av dette, har alle de nye tiltak og restriksjoner ikke hatt så store konsekvenser for prosjektet som man kunne fryktet.

– Vi erfarer at innføringsteamene kjenner sine oppgaver, de er blitt veldig rutinerte, og arbeider raskt uten at det går ut over kvaliteten. Hver fabrikk har sin innføring, og hver innføring er like viktig, sier Arnesen.

Innføringen på fabrikken i Bergen var forbundet med stor spenning og nervøsitet, og det var usikkert om denne kunne gjennomføres da Bergen var episenter for korona i perioden rundt go-live. Det er en eksepsjonell øvelse å få en fabrikk i produksjon på den nye løsningen med få ressurser on-site.

– Vi lyktes med oppgaven, til tross for at vi kun hadde én ansatt til stede på fabrikken. Norturas folk gjør en kjempe jobb, de har oppbygget en stor kompetanse i løpet av prosjektet og tar et stort ansvar. Dette er en vesentlig årsak til at vi har hatt stor suksess med innføringene på Norturas fabrikker, avslutter Arnesen.

 

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message