Nortura SAP-utrulling

Nortura og NTT DATA Business Solutions i gang med tidenes SAP-utrulling

NTT DATA Business Solutions har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen. Forarbeidet er gjort, piloten er gjennomført og samarbeidet mellom Nortura og NTT DATA Business Solutions fungerer bra. Foruten trøndernes kjøttprodusent nr. 1, Malvik, bruker også fabrikken på Otta SAP i alle ledd i produksjonen. Representanter fra Nortura sier det slik: – Det er gledelig å se at systemet fungerer og at vi nå tar ut flere og flere av gevinstene SAP gir.

Prosjekteier i Nortura, Erik Høeg, tok over prosjektet fra kundens side ved nyttår. – Det er gjort gode og konstruktive grep i Nortura for å sikre en vellykket utrulling, sier Erik. Han sier videre at når alle fabrikkene våre i hele Norge nå skal over, lykkes vi kun om Nortura og NTT DATA Business Solutions jobber konstruktivt og godt sammen. – Det er gledelig å se at nettopp dette nå skjer.

Før sommeren rulles det ut ytterligere to fabrikker, og da er de fire første i gang. Prosjektet skal rulle ut SAP til flere enn 30 fabrikker over en periode på 2 år.

Nortura SAP-utrulling

Se våre øvrige kundehistorier her.

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message