NTT DATA Business Solutions

Nortura og NTT DATA Business Solutions i gang med tidenes SAP-utrulling

Nortura SAP-utrulling

NTT DATA Business Solutions har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen. Forarbeidet er gjort, piloten er gjennomført og samarbeidet mellom Nortura og NTT DATA Business Solutions fungerer bra. Foruten trøndernes kjøttprodusent nr. 1, Malvik, bruker også fabrikken på Otta SAP i alle ledd i produksjonen. Representanter fra Nortura sier det slik: – Det er gledelig å se at systemet fungerer og at vi nå tar ut flere og flere av gevinstene SAP gir.

Prosjekteier i Nortura, Erik Høeg, tok over prosjektet fra kundens side ved nyttår. – Det er gjort gode og konstruktive grep i Nortura for å sikre en vellykket utrulling, sier Erik. Han sier videre at når alle fabrikkene våre i hele Norge nå skal over, lykkes vi kun om Nortura og NTT DATA Business Solutions jobber konstruktivt og godt sammen. – Det er gledelig å se at nettopp dette nå skjer.

Før sommeren rulles det ut ytterligere to fabrikker, og da er de fire første i gang. Prosjektet skal rulle ut SAP til flere enn 30 fabrikker over en periode på 2 år.

Nortura SAP-utrulling

Se våre øvrige kundehistorier her.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message