Nortura vil ta ut betydelige gevinster

Nortura har innført SAP på 19 av 24 fabrikker i morselskapet, og er nå over halvveis i en viktig del av grunnpilaren i sin digitale transformasjon. Realiseringen av lokale effektiviseringsgevinster har startet og Nortura ser at det er realistisk å ta ut betydelige gevinster i framtiden.

Norturas digitale reise har pågått over flere år, og med over brorparten av produksjonsanleggene på samme løsning, begynner flere av gevinstene å bli synlige. De største gevinstene vil imidlertid først kunne realiseres når samtlige anlegg er over i nytt system.– Å være halvveis i innføringen betyr ikke at Nortura setter ned tempoet eller at innføringsteamene ikke er like iherdige ved neste anlegg. Hver fabrikk har sin innføring, og hver innføring er like viktig. Gulroten er de realiserbare gevinstene! På tross av typiske utfordringer i slike prosjekter og ikke minst situasjonen vedr. COVID-19, har vi så langt lykkes 100% med de planlagte utrullingene, sier Erik Høeg, CFO og prosjekteier i Nortura.

Allerede i dag ser Nortura både tegn og stort potensiale i bedre planlegging og styring av sin verdikjede fra «bonde til bord». Med en løsning som dekker alt fra inntak av dyr, slakting, skjæring, foredling, ekspedisjon og distribusjon har selskapet lagt grunnlaget for solide styringsmodeller.De driftsmessige effektene har samtidig blitt mer og mer tydelige. Vi ser at vi kan oppnå presise (og lavere) lagre både av produkter og rekvisita, en effektiv balansering av tilbud og etterspørsel, mindre svinn, effektivt og nøyaktig innkjøp (alle innsatsfaktorer må være på plass før produksjonen starter) og således færre stopp i produksjonen, sier Erik Høeg.

– Norturas «digitale kjerne» er formet og muliggjør en innsikt og transparens som med tidligere løsninger var krevende, om ikke umulig. Nye operative styringsmodeller etableres i parallell med utrullingene, og god beslutningstøtte gjør at vi skal kunne planlegge og styre forretningen på et helt annet nivå enn tidligere, fortsetter Erik Høeg.

Store deler av Nortura bruker nå ny teknologi og mange av de ansatte har vært nødt til å tilpasse sine rutiner og arbeidsoppgaver. Endringsevnen og viljen hos våre ansatte og ledelse er rett og slett imponerende, og er nok en av de viktigste faktorene til at Nortura er der man er i dag i det meget krevende prosjektet.

– Samtidig er det et faktum at vi har fått til et godt samarbeid med vår partner NTT DATA Business Solutions. De forstår vår forretning, bransje og behov, noe som har vært og er helt sentralt for å lykkes med vår digitale transformasjon. Vi jobber effektivt og godt sammen.  Jeg er veldig imponert over at vi nå klarer å jobbe parallelt med over 7 innføringer denne våren, avslutter Erik Høeg.

 

 

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+47 2100 2160
Send a message