Industria: Industrial Machinery and Components
Categoría:

DENIOS AG

Image DENIOS AG

Dlaczego NTT DATA Business Solutions:

 • Wieloletnie doświadczeń w zakresie zarządzania danymi podstawowymi
 • Partnerstwo zorientowane na szukanie rozwiązań
 • Harmonijna i oparta na zaufaniu atmosfera projektu

it.mds pomaga wszystkim działom naszej firmy w zarządzaniu danymi podstawowymi, co pozwala nam uzyskać znacznie wyższy poziom jakości danych. Możemy także samodzielnie zmieniać reguły danych.

Michael Kallenberg, Head of Information Technology, DENIOS AG

O firmie DENIOS AG:

 • Produkcja: produkty i rozwiązania do przechowywania i obsługi niebezpiecznych substancji (np. magazyny, systemy pojemników, systemy ssania, komory grzewcze,segregacja odpadów, itp.)
 • Liczba pracowników: 750
 • Obroty: 140 mln EUR (2016 r.)
 • Siedziba główna: Bad Oeynhausen, Germany
 • Strona internetowa: www.denios.de

Challenges and Benefits

Wyzwania

 • Dane podstawowe były gromadzone przez lata, a i ich jakość nie jest optymalna
 • Brak spójności danych i procesów ich utrzymania
 • Niewiele reguł – utrudnione przeprowadzanie kolejnych procesów logistycznych w systemie SAP

Rozwiązanie

 • Autorskie rozwiązanie NTT DATA Business Solutions it.master data simplified (it.mds)
 • Wdrożenie generatora krótkich tekstów
 • Integracja z SAP Engineering Control Centrum (SAP ECTR)

Korzyści

 • Utrzymanie i dokumentacja wszystkich istotnych reguł dotyczących procesów biznesowych w it.mds
 • Wysoki stopień automatyzacji procesów dotyczących tworzenia i utrzymania danych
 • Standardowe reguły definiujące zakres odpowiedzialności i ułatwiające utrzymanie danych
 • Łatwiejsza obsługa i wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki spójnej koncepcji autoryzacji
 • Przyjazny interfejs – intuicyjna obsługa i niewielki zakres szkoleń użytkowników
 • Istniejące dane zostały zaktualizowane dzięki czyszczeniu danych historycznych
Customer Reference
DENIOS AG

Bezpieczeństwo i niezawodność w zarządzaniu danymi podstawowymi dzięki it.master data simplified (it.mds).

Pobierz

Gwarancja łatwego zarządzanie danymi podstawowymi

DENIOS specjalizuje się w przechowywaniu i obsłudze materiałów niebezpiecznych, a także w związanych z nimi wymaganiach branżowych i bezpieczeństwie pracy. Firma ma w swojej ofercie ponad 10 000 produktów. Oznacza to, że DENIOS przechowuje w systemie SAP dużą ilość danych podstawowych dotyczących produktów, dostawców, klientów i pracowników. Działająca we wschodniej Westfalii firma zdecydowała się skorzystać z rozwiązania firmy NTT DATA Business Solutions, it.mds, aby wyczyścić system z gromadzonych przez lata danych podstawowych, uprościć proces utrzymania aktualnych danych oraz poprawić ich jakość. DENIOS zapewnia bezpieczeństwo zakładom przemysłowym, a NTT DATA Business Solutions gwarantuje bezpieczne zarządzanie danymi podstawowymi firmy.

Zarządzanie danymi podstawowymi we wszystkich lokalizacjach

W firmie DENIOS dane podstawowe są wykorzystywane do rozmaitych celów przez wielu użytkowników pracujących w różnych działach i obszarach. Z każdym nowym użytkownikiem i każdym nowym produktem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i pogorszenia jakości danych. Im bardziej zintegrowane jest środowisko systemu (procesy, działy), tym szybciej błędy rozprzestrzeniają się w systemie ERP, a co za tym idzie, negatywnie wpływają na działalność całego przedsiębiorstwa. Firma DENIOS zdecydowała się na wdrożenie autorskiego rozwiązania NTT DATA Business Solutions it.mds, które upraszcza procesy utrzymania obiektów danych podstawowych w systemie SAP we wszystkich lokalizacjach (dystrybucja danych). Znaczne uproszczenie procesów tworzenia i utrzymania danych za pomocą reguł, profili procesów i zależności poprawia jakość danych. Co więcej, zmniejszenie liczby pól, które wymagają utrzymania ze względu na podział na dane lokalne i globalne, pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na ich obsługę. Zintegrowane funkcje kontroli workflow umożliwiają również utrzymanie wszystkich istotnych danych w różnych działach i lokalizacjach w jednym pakiecie za pomocą it.mds.

Uproszczenie i automatyzacja

it.mds wspiera użytkowników w zarządzaniu danymi podstawowymi i zapewnieniu ich integralności. Znacząco poprawiła się jakość danych oraz efektywność procesów tworzenia danych podstawowych i ich utrzymania, co jednocześnie spowodowało obniżenie się współczynnika błędów. Zintegrowany workflow gwarantuje firmie DENIOS kompleksowe i poprawne utrzymanie różnych danych podstawowych.

Jakość i spójność

NTT DATA Business Solutions zapewniło intensywny program szkoleniowy wspierający firmę DENIOS przy definiowaniu reguł oraz obsłudze i administrowaniu regułami i procesami. Stałe wsparcie procesu było jednym z założeń metodologii przyjętej przez NTT DATA Business Solutions podczas wdrażania it.mds. Jej fundament stanowiła ścisła współpraca między firmami DENIOS i NTT DATA Business Solutions. Wykorzystanie it.mds pozwala DENIOS korzystać z prostszego, zautomatyzowanego procesu tworzenia nowych danych podstawowych i kompleksowego czyszczenia danych historycznych w systemie SAP. Wprowadza również jasne definicje odpowiedzialności, co wspiera utrzymanie wysokiej jakości danych. Jednostka centralna w DENIOS zarządza i monitoruje kompleksowy zestaw reguł, natomiast zarządzanie danymi podstawowymi odbywa się lokalnie z wykorzystaniem odpowiednio zaprojektowanych workflow.

Zapraszamy do kontaktu!

Similar posts

Acerca de NTT DATA Business Solutions

30
países
32
años de experiencia
6000
clientes en todo el mundo