Privacy – Danish version

image

Databeskyttelseserklæring for NTT DATA Business Solutions AG

Indledning

NTT DATA Business Solutions AG inklusive dets selskaber i udlandet (i det følgende “vi”) er som udbyder af online tilbuddet på https://www.nttdata-solutions.com ansvarlig for behandling af personoplysninger fra brugerne af online tilbuddet. Vores kontaktoplysninger finder du under punktet Contact på vores online tilbud, kontaktpartnerne vedrørende spørgsmål om behandling af personoplysninger nævnes direkte i denne databeskyttelseserklæring. Vi tager beskyttelsen af din privatsfære og dine private oplysninger meget alvorligt. Vi indsamler, behandler og bruger dine personoplysninger i overensstemmelse med indholdet i denne databeskyttelseserklæring samt de gældende forskrifter om databeskyttelse. Med denne databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om, i hvilket omfang vi indsamler personoplysninger om dig og om, hvordan vi behandler og bruger dem.

Personoplysninger

Personoplysninger er informationer om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter alle informationer om din identitet som for eksempel dit navn, din e-mailadresse eller din postadresse. Informationer, der ikke kan forbindes med din identitet (som for eksempel statistiske oplysninger, eksempelvis antallet af brugere af online tilbuddet), regnes derimod ikke som personoplysninger.

Du kan principielt bruge vores online tilbud uden at tilkendegive din identitet og uden at angive personoplysninger. Hvis du vil anmode om informationer eller søge en stilling, spørger vi dig dog om dit navn og andre personlige informationer. Det er din egen frie beslutning, om du vil indtaste disse oplysninger. Vi gør altid opmærksom på, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne bruge det pågældende tilbud (obligatoriske oplysninger).

I forbindelse med brugen af vores online tilbud finder der ingen automatiseret beslutningstagning sted på basis af dine personoplysninger.

Behandling af personrelaterede informationer

Vi gemmer dine oplysninger på vores særligt beskyttede servere i den Europæiske Union. De er beskyttet med tekniske og organisatoriske forholdsregler mod tab, ødelæggelse, samt mod at uvedkommende personer får adgang til dine oplysninger eller ændrer eller videregiver dem. Det er kun et fåtal autoriserede personer, der har adgang til dine oplysninger. Disse personer er ansvarlige for den tekniske, handelsmæssige eller redaktionelle vedligeholdelse af websiden. På trods af regelmæssige kontroller er en komplet beskyttelse mod alle risici dog ikke mulig.

De personoplysninger, som du overfører til os via vores online tilbud, overføres krypteret via internettet. Vi bruger en SSL-kryptering (Secure Socket Layer) til datatransmissionen.

Videregivelse af personoplysninger

Principielt bruger vi dine personrelaterede informationer til at opfylde de ydelser, du ønsker (for eksempel forespørgsel om informationsmateriale eller bestilling af nyhedsbreve). Yderligere detaljer om de enkelte ydelser angives nedenfor.

Vi giver ikke oplysningerne videre til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, især ikke til reklameformål. Dine personoplysninger videregives kun, hvis du selv har samtykket i, at oplysningerne må gives videre, eller såfremt vi på grund af lovbestemmelser og/eller påbud fra myndigheder eller retskendelser er berettiget eller forpligtet til det. I den forbindelse kan det især dreje sig om at afgive oplysninger med henblik på strafferetlig forfølgning, afværgelse af fare eller for at håndhæve rettighederne til immateriel ejendom.

Retsgrundlag for databehandlingen

Såfremt vi indhenter samtykke til at behandle dine personoplysninger, udgør Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a) retsgrundlaget for databehandlingen.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne opfylde en aftale eller i forbindelse med et kontraktlignende forhold til dig, udgør Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b) retsgrundlaget for databehandlingen.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger for at opfylde en retlig forpligtelse, udgør Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. c) retsgrundlaget for databehandlingen.

Desuden kommer Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f) i betragtning som retsgrundlag for databehandlingen, når en behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesse, og dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke kræver, at personoplysningerne beskyttes i den sammenhæng.

Inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring gør vi altid opmærksom på, hvilket retsgrundlag vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på.

Sletning af oplysninger og tidsrum for opbevaring

Vi sletter eller spærrer altid dine personoplysninger, når formålet med opbevaringen ophører. En opbevaring kan dog derudover også foregå, hvis dette foreskrives af retlige bestemmelser, som vi er omfattet af, for eksempel med henblik på lovmæssige opbevarings- og dokumentationspligter. I sådanne tilfælde sletter eller spærrer vi dine personoplysninger, når de pågældende bestemmelser ophører.

Brug af vores hjemmeside

Informationer om din computer

Hver gang vores online tilbud besøges, indsamler vi følgende informationer om din computer: din computers IP-adresse, din browsers forespørgsel samt tidspunktet for denne forespørgsel. Desuden registreres status og den overførte datamængde i forbindelse med denne forespørgsel. Vi indsamler også produkt- og versionsinformationer om den benyttede browser og computerens styresystem. Derudover registrerer vi, fra hvilken webside online tilbuddet blev indlæst. Din computers IP-adresse opbevares i den forbindelse kun så længe, online tilbuddet bruges, og derefter slettes den eller anonymiseres ved at blive afkortet. De øvrige oplysninger opbevares i en begrænset periode. Vi bruger disse oplysninger til drift af online tilbuddet, især for at kunne konstatere og afhjælpe fejl, til at bestemme udnyttelsesgraden af online tilbuddet samt for at kunne foretage tilpasninger eller forbedringer. Disse formål omfatter også vores legitime interesse i databehandlingen iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f).

Brug af cookies

Til vores online tilbud bruges der cookies — i lighed med mange websider. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gemmer bestemte indstillinger og oplysninger om udvekslingen med vores online tilbud via din browser. En cookie indeholder som regel navnet på det domæne, som cookie-filen blev sendt fra, samt informationer om cookiens alder og et alfanumerisk identifikationstegn.

Cookies giver os mulighed for at genkende din computer og for at stille eventuelle forindstillinger til rådighed med det samme. Cookies hjælper os med at forbedre online tilbuddet samt med at kunne tilbyde dig en bedre service, der er tilpasset nøjere til dig. Brug af cookies er for eksempel af tekniske grunde nødvendig for at kunne genkende en registreret bruger.

Afhængigt af indhold og opbevaringstidsrum findes der forskellige typer af cookies. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session-cookies”, der slettes, når du afslutter din browsersession. Derudover findes der nogle cookies, der gemmes i et længere tidsrum, og som gør, at vi kan genkende dig som besøgende. Mange cookies stammer direkte fra os, desuden opbevares og anvendes enkelte cookies også af serviceudbydere (såkaldte “third-party-cookies”).

De fleste browsere er indstillet sådan, at de automatisk accepterer cookies. Du kan dog når som helst deaktivere opbevaringen af cookies eller indstille din browser sådan, at den giver dig besked, så snart der sendes cookies. Vær opmærksom på, at du eventuelt kun kan bruge vores online tilbud i begrænset omfang, hvis du ikke accepterer, at der gemmes cookies.

Cookie samtykke

Dit valg angående cookies på dette website.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”), til vores online tilbud. Google Analytics benytter såkaldte “cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere, hvordan du bruger webstedet. De informationer, som den pågældende cookie genererer om din brug af dette websted, overføres som regel til en af Googles servere i USA og gemmes dér. I tilfælde af at IP-anonymisering aktiveres på denne webside, vil din IP-adresse dog først bliver afkortet af Google inden for den Europæiske Union eller i andre stater, der har undertegnet EØS-aftalen.

Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde, og vil så blive afkortet dér. På vegn af webstedets ejer bruger Google disse informationer til at analysere din brug af webstedet for at udarbejde rapporter om websiteaktiviteterne og for at udføre andre serviceydelser for webstedets ejer i forbindelse med brugen af webstedet og brugen af internettet. Den IP-adresse, som Google Analytics videresender fra din browser, knyttes ikke sammen med andre data fra Google.

Ved at foretage de pågældende indstillinger i din browser kan du forhindre, at der gemmes cookies på din computer. Vi gør dog opmærksom på, at brug af siden i så fald kan være begrænset. Derudover kan du forhindre, at de data, der genereres af cookien, og som har relation til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) registreres af Google, samt at disse data behandles ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde yderligere informationer om dette på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generelle informationer om Google Analytics og databeskyttelse). Vi gør opmærksom på, at Google Analytics er blevet udvidet med koden „anonymizeIp();“ for vores online tilbud for at anonymisere IP-adresser, idet den sidste oktet slettes.

Vi er af den opfattelse, at databehandlingen med henblik på optimering af vores online tilbud på grund af de beskyttelsestiltag, der er blevet truffet (anonymisering og mulighed for indsigelse), kan anses som en legitim interessere i databehandling iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f).

Deling af indhold (Share)

I vores online tilbud giver vi mulighed for at dele enkelte dele af indholdet med tredjepart. Når den pågældende funktion aktiveres, åbnes der et nyt vindue, hvor der skal indtastes alle de informationer, der er nødvendige for at kunne dele indholdet. Dette vindue er ikke længere del af vores online tilbud, men stilles til rådighed af den udbyder af de sociale mediesider, hvor indholdet skal deles, eller af en anden udbyder. I denne forbindelse gælder henvisningerne vedrørende brug af sociale mediers kanaler (se nedenfor).

Ansøgerportal

Vi tilbyder dig mulighed for at søge job i NTT DATA Business Solutions Group direkte via vores online tilbud.

Brug af personoplysninger i tilfælde af en ansøgning

Alle personoplysninger fra din ansøgning og alle bilag, som du tilføjer til din ansøgning, bliver kun indsamlet, behandlet og brugt af os og vores datterselskaber med henblik på at udvælge ansøgere samt til interne statistikker. Dine personoplysninger opbevares og behandles i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser. Dataene opbevares på en server hos NTT DATA Business Solutions AG i Tyskland.

Vi vil eventuelt også sende dine oplysninger videre til en filial eller afdeling, der ikke befinder sig i det land, hvor du i første omgang havde interesse for et job. I så fald er det udelukkende de pågældende personaleansvarlige samt i særlige tilfælde udvalgte ledere i NTT DATA Business Solutions Group, der får adgang til dine oplysninger. Dine oplysninger behandles strengt fortroligt. Der gives ingen form for personoplysninger videre til tredjepart uden for NTT DATA Business Solutions Group.

Opbevaring af din ansøgning

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores system, så vi kan indordne eventuelle forespørgsler og i givet fald kontakte tidligere ansøgere, når der kommer ledige stillinger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger med fremadvirkende kraft samt at kræve, at dine personoplysninger opdateres, rettes, blokeres eller slettes. Du kan når som helst informere os herom via e-mail til [email protected]

Såfremt du har ansøgt en opslået stilling, slettes dokumenterne automatisk tre måneder efter, at ansættelsesproceduren er blevet afsluttet, såfremt ingen andre legitime interesser er til hinder for en sletning. Sådanne legitime interesser i henhold hertil er for eksempel bevispligten i en proces i henhold til tysk lov om ligebehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; AGG). I tilfælde af en ansøgning uden henvisning til en opslået stilling (uopfordret ansøgning) opbevares ansøgningen, så længe der er mulighed for, at ansøgningen kan være af interesse. Du har til hver en tid mulighed for at kræve, at din ansøgning bliver slettet, også før de fastlagte opbevaringsfrister er udløbet. I tilfælde af en ansøgning, der resulterer i beskæftigelse, vil de fremsendte oplysninger blive opbevaret under overholdelse af de retlige bestemmelser, for at kunne afvikle beskæftigelsesforholdet. I alle andre tilfælde er retsgrundlaget for opbevaringen af dine ansøgningsoplysninger dit samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a).

Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger i forbindelse med ansøgningen er frivillige.

Kommunikation med NTT DATA Business Solutions

Du kan kontakte os på forskellige måder, blandt andet via kontaktformularen i vores online tilbud og de forskellige kanaler på sociale medier. Desuden informerer vi dig gerne regelmæssigt via e-mail med vores nyhedsbrev.

Kontaktformular

Såfremt du ønsker at benytte kontaktformularen i vores online tilbud, forespørges der i den forbindelse om personoplysninger som navn og e-mailadresse. De oplysninger, der fremsendes via kontaktformularen, indsamler og benytter vi udelukkende med det formål at kunne besvare din forespørgsel eller dit anliggende.

Du kan selv bestemme, hvilke informationer du sender til os via kontaktformularen. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er dit samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a). Når vi har behandlet det pågældende anliggende, opbevares oplysningerne i første omgang i tilfælde af forespørgsler. Man kan til hver en tid kræve, at oplysningerne slettes, og ellers slettes de, når det pågældende anliggende er komplet afviklet; de lovmæssige opbevaringspligter berøres ikke heraf.

Kanaler via sociale medier

I vores online tilbud kan du finde links til sociale netværk. Du kan genkende linkene på de pågældende udbyderes logoer.

Ved at klikke på linkene åbnes de pågældende sociale mediers sider, som denne databeskyttelseserklæring ikke gælder for. Detaljerne om de bestemmelser, der gælder på disse sider, finder du i de pågældende databeskyttelseserklæringer fra de enkelte udbydere; dem finder du bl.a. på:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Før de pågældende links aktiveres, fremsendes der ingen personrelaterede informationer til de pågældende udbydere. Når du aktiverer en side, der er linket til, udgør dette samtidig grundlaget for den pågældende udbyders databehandling.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruges din e-mailadresse til egne reklameformål, indtil du framelder dig. Såfremt der forespørges om tiltale, fornavn og efternavn, bruges de pågældende oplysninger til tiltalen i nyhedsbrevet. Disse oplysninger knyttes ikke sammen med yderligere oplysninger.

Når du bestiller nyhedsbrevet, får du regelmæssigt tilsendt informationer via e-mail om de udvalgte emner samt e-mails i særlige anledninger, for eksempel i tilfælde af specielle kampagner. Disse e-mails kan være personaliseret og individuelt tilpasset på basis af vores informationer om dig. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, erklærer du dig indforstået med en brugerrelateret anvendelse og profilgenerering (se også punktet “Profilgenerering ved hjælp af webtracking-værktøjer”). Du bør kun tilmelde dig nyhedsbrevet, hvis du er indforstået med den beskrevne anvendelse og profilgenerering. Tilbagekaldelse af dit samtykke medfører automatisk, at du ikke længere modtager nogen nyhedsbreve.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bruger vi, såfremt du ikke har givet os dit skriftlige samtykke, den såkaldte dobbelte opt-in-procedure, dvs., at vi først sender et nyhedsbrev via e-mail til dig, når du forinden udtrykkeligt har bekræftet over for os, at vi skal aktivere nyhedsbrevtjenesten. Så sender vi dig en informations-e-mail, hvori vi beder dig om at klikke på et link i den pågældende e-mail for at bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er dit samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a), hvis du udtrykkeligt har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser kan det også forekomme, at du modtager vores nyhedsbrev uden udtrykkeligt samtykke, fordi du har bestilt varer eller serviceydelser hos os, og vi i den sammenhæng har modtaget din e-mailadresse, og du ikke har gjort indsigelse mod at modtage informationer via e-mail. I så fald anses vores legitime interesse i at fremsende direkte markedsføring iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f) for det pågældende retsgrundlag.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod det, uden at der opstår andre udgifter end overførselsudgifterne i henhold til basistarifferne. Benyt ganske enkelt det frameldingslink, der findes i hvert nyhedsbrev, eller send en besked i tekstform til os eller vores databeskyttelsesansvarlige (fx e-mail, fax, brev).

Hvilke informationer indsamler vi og til hvilke formål?

E-mailadresser

Hvis du oplyser din e-mailadresse til os, kommunikerer vi med dig via e-mail. Vi giver ikke din e-mailadresse videre til tredjepart uden for NTT DATA Business Solutions Group. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os, kan du når som helst informere os om det. Når der sendes en e-mail til os, kan der, afhængigt af indstillingerne i dit e-mailprogram, automatisk blive fremsendt personoplysninger. Dem behandler vi ligeledes fortroligt. Hvis du tilmelder dig tjenester fra tredjepart uden for NTT DATA Business Solutions Group, kan det eventuelt være nødvendigt at fremsende en del af vores registreringsinformationer til den pågældende serviceudbyder, som fx din e-mailadresse. Det sker dog kun, hvis det er nødvendigt i forbindelse med den service, du har forespurgt om.

Bestillinger og tilmeldinger til arrangementer

Vores online tilbud indeholder bestillings- og tilmeldingsformularer, som du kan udfylde for at forespørge om informationer, produkter og serviceydelser. I disse formularer registreres der til dels også finansielle oplysninger som fx din bankforbindelse eller dit kreditkortnummer. Finansielle oplysninger, der overføres til os på denne måde, bruger vi udelukkende til fakturering og betalingsafvikling til den særlige procedure. Retsgrundlaget for dette er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b); behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig.

Oplysningerne opbevares hos os, så længe det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Derudover opbevarer vi disse oplysninger for at opfylde forpligtelser efter aftalens ophør og på grund af handels- og skatteretlige opbevaringsfrister i det lovmæssigt foreskrevne tidsrum. Denne opbevaringsfrist er som regel 10 år til udgangen af det pågældende kalenderår.

Online rundspørger

I vores rundspørger bliver du muligvis spurgt om demografiske oplysninger som fx postnummer eller din branche. I det omfang der indsamles kontaktinformationer i forbindelse med en rundspørge, bliver disse informationer kun benyttet til en opfølgende fremsendelse af informationer, hvis du eksplicit har givet os tilladelse hertil i forbindelse med rundspørgen. Du har også her mulighed for når som helst at tilbagekalde denne tilladelse. Du kan selv bestemme, hvilke informationer du overfører til os i forbindelse med online rundspørger. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er dit samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a).

Yderligere informationer

Databeskyttelse i hele NTT DATA Business Solutions Group

Som global virksomhed driver vi en række af websteder i hele verden. Det kan derfor forekomme, at informationer, som du afgiver i et vilkårligt land via et af vores websteder, overføres elektronisk til dette websteds server i et andet land. NTT DATA Business Solutions Group beskytter dine oplysninger i hele verden i og med, at alle online tilbud er omfattet af vores standarder og interne regler som beskrevet her.

Links til andre websteder

Vores online tilbud indeholder links til websteder fra andre udbydere. Vi har ingen indflydelse på, om disse udbydere overholder de gældende databeskyttelsesbestemmelser. Vi er ikke ansvarlige for andre websteders tiltag til databeskyttelse eller deres indhold. Vi anbefaler derfor, at du også informerer dig på andre websteder om den pågældende databeskyttelseserklæring.

Brug af kontaktoplysninger

Vi gør hermed udtrykkeligt indsigelse mod, at tredjepart benytter kontaktoplysninger, vi har offentliggjort som led i informationspligten om websideindehaveren, til at fremsende markedsføring og informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til retlige tiltag, hvis der uopfordret fremsendes reklameoplysninger, eksempelvis gennem spam-mails.

Dine rettigheder

Du har omfattende rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger. Først og fremmest har du en omfattende indsigtsret og kan i givet fald kræve, at dine personoplysninger bliver rettet og/eller slettet eller spærret. Du kan også kræve, at behandlingen begrænses, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Med henblik på de personoplysninger, du har overført til os, har du desuden ret til dataportabilitet. Hvis du vil gøre en af dine rettigheder gældende og/eller ønsker at modtage nærmere informationer herom, bedes du kontakte os eller vores databeskyttelsesansvarlige.

Et samtykke, som du allerede har afgivet, kan til hver en tid tilbagekaldes med fremadvirkende kraft. En tilbagekaldelse af samtykket berører ikke retmæssigheden af den behandling, der er sket på grundlag af samtykket inden tilbagekaldelsen. Kontaktpersonen i dette tilfælde er ligeledes vores databeskyttelsesansvarlige.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger ikke er baseret på et samtykke, men sker på et andet retsgrundlag, kan du gøre indsigelse mod denne behandling af dine oplysninger. Din indsigelse medfører så en kontrol og i givet fald, at behandlingen af dine oplysninger ophører. Du vil blive informeret om resultatet af kontrollen og modtager — såfremt databehandlingen alligevel skal fortsættes — nærmere informationer fra os om, hvorfor databehandlingen er tilladt.

Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger ikke stemmer overens med denne databeskyttelseserklæring eller de gældende regler om databeskyttelse, kan du klage til vores databeskyttelsesansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige vil så gennemgå sagen og informere dig om resultatet af denne kontrol. Derudover har du også ret til at klage til en tilsynsmyndighed.

Information og spørgsmål

Hvis du anmoder om det, informerer vi dig om, hvorvidt og hvilke personoplysninger, der opbevares hos os. Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke til, at dine personoplysninger og/eller din brugerprofil opbevares og benyttes. Tilbagekaldelsen bedes du sende til NTT DATA Business Solutions AG, Online-Marketing, Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Tyskland eller via e-mail til [email protected] Den gælder så med fremadvirkende kraft. Du har især mulighed for til hver en tid at tilbagekalde dit samtykke til modtagelse af et nyhedsbrev.

Hvis du har spørgsmål med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, der også står til rådighed i tilfælde af anmodninger om informationer, forslag eller klager.

NTT DATA Business Solutions AG

Klaus Brandhorst

Chief Information Security Officer

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

E-mail: [email protected]

Ændring af databeskyttelseserklæring

Den gældende version af databeskyttelseserklæringen vises med datoangivelsen (nedenfor). Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre denne databeskyttelseserklæring med fremadvirkende kraft. Den til hver en tid aktuelle version kan hentes direkte via vores online tilbud. Du bedes gå ind på vores online tilbud med jævne mellemrum og informere dig om den gældende databeskyttelseserklæring.

Version: maj 2018

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on
+45 7022 2166
Send a message