NTT DATA Business Solutions
Daniel Broe | juni 21, 2023 | 5 min.

Digital Product Passport kan blive det store gennembrud for blockchain

 

Forestil dig, at du kan QR-scanne et hvilket som helst produkt og få relevante informationer om dets tilblivelse, herunder materialer, CO2-aftryk og mulighed for genanvendelse. Det bliver virkelighed om godt tre år, når EU-direktivet Digital Product Passport træder i kraft. Her vil blockchainteknologien spille en afgørende rolle, fordi den – bedre end nogen anden teknologi – kan levere transparens, sporbarhed og sikkerhed. Det digitale produktpas kan blive blockchainteknologiens store gennembrud.

image

Vi taler skræmmende lidt om det. Men allerede fra 2026 buldrer EU’s direktiv om øget produktansvar afsted, og det digitale produktpas bliver en realitet. Det skal skabe forbrugersikkerhed og transparens gennem forsyningskæden og give forbrugere viden om et produkts bæredygtige historie, så de kan træffe mere informerede beslutninger inden et køb.

I første omgang er det virksomheder, der indgår i forsyningskæden til produktion af batterier, elektronik og beklædning, som digitalt skal dokumentere et produkts oprindelse, miljøpåvirkning og bæredygtighed. I 2030 står byggeriet for tur, og herefter vil industri på industri følge trop. Det digitale produktpas vil på sigt gælde for alle industrier og lande i EU, men også lande, der handler med EU.

Helt konkret fungerer et digitalt produktpas som en digital tvilling, der indsamler, sporer og rapporterer relevante data gennem produktets tilblivelse, herunder materialevalg, leverandørkæden og bæredygtighed. Produktpasset udregner klimaaftrykket på et slutprodukt ved at opsummere, hvor stort klimaaftrykket er i de enkelte led i kæden.

Blockchain og det digitale produktpas hænger uløseligt sammen. En public blockchain giver nemlig den nødvendige transparens, sporbarhed og sikkerhed bedre end med nogen anden teknologi, fordi data kan overføres mellem flere parter, uden at de kan kopieres, manipuleres, stjæles eller kræver involvering af en mellemmand. Det i sig selv sikrer troværdige data, både for forbrugere og for de virksomheder, der indgår i blockchainøkosystemet.

I første omgang skal det digitale produktpas dokumentere miljøaftrykket gennem hele værdikæden. Men produktpasset vil også reducere salg af kopivarer og give mulighed for gensalg af varer, fordi ægthed, brug og service kan dokumenteres. Produktpasset vil desuden sikre en bedre styring af ressourcer i hele produktets livscyklus, øge produkternes bæredygtighed, reducere spild og give mulige omkostningsbesparelser. Alt sammen fordi blockchain er nøglen til ansvarlighed og effektivitet gennem hele kæden. En blockchain holder ganske enkelt styr på databogholderiet.

Desværre er blockchainteknologien ikke særlig udbredt. Formentlig fordi mange virksomheder mangler viden om, hvad den  kan tilbyde, og hvordan den kan udnyttes forretningsmæssigt. Det hjælper vi med i partnerskab med SAP og den danske blockchainudvikler Concordium. Det digitale produktpas vil uden tvivl accelerere anvendelsen af blockchain på tværs af lande og industrier i en grad, vi ikke hidtil har set, og der er ingen grund til at vente med at komme i gang. Forbrugerne ønsker det, og snart bliver det lovpligtigt. Og så er det hverken dyrt eller vanskeligt. Men det kræver, at man har styr på sine processer. Så det er et godt sted at starte.

Vil du vide mere om blockchain? Læs vores blog Blockchain er ikke død – tværtimod.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on
+45 7022 2166
Send a message