Industry: Industrial Machinery and Components
Category: Enterprise Resource Planning (ERP)

Enter kompetanse AS

Enter kompetanse

Hvorfor NTT DATA Business Solutions?

  • Rask implementeringstid
  • Levering av produkt som dekker nåtidige og fremtidige behov

Vi trenger fremtidsrettede og moderne verktøy, som våre deltagere kommer til å møte også i andre bedrifter.

Kenneth Selmer Lokshall, IT-sjef, Enter Kompetanse

Attføringsbedriften Enter Kompetanse AS ble etablert i 1960 og har siden da hjulpet mennesker til en ny start i arbejdslivet. Enter er en moderne salgs- og produksjonsbedrift i Drammen. Enter Kompetanses ALUGRAF SIGN SYSTEMS® er et ledende varemerke innen inn-/ og utvendig skiltsystemer, og inngår sammen med tynnplatebearbeiding og elektromontasje i produksjonsporteføljen. Selskapets idé er at hele bedriften skal utgjøre en profesjonell, markedsorientert og kvalitetsbevisst læringsarena, og at de sammen med sine samarbeidspartnere også kan tilby opplæringsalternativer i det lokale næringsliv. Enter Kompetanse har i overkant 100 fast ansatte, og årlig velger ca 700 arbeidssøkere et av deres opplæringstilbud. Dette tilbud omfatter muligheten for deltagere og medarbeidere til å ta fagbrev innenfor en rekke områder. Deretter kan de møte arbeidslivet som velkvalifiserte og etterspurte fagarbeidere.

Enter Kompetanse AS (tidligere DIAS) slet med gamle systemer som ikke ga dem tilstrekkelig støtte i produksjonsverdiprosessen. De trengte et brukervennlig og moderne forretningssystem for dagens og fremtidige behov. Da Microsoft besluttet å kutte support på XAL fra 2009 var saken klar og implementeringen skjedde i rekordfart. Enter Kompetanse valgte SAP Business All-in-One, som er en forhåndskonfigurert basisplattform. Denne løsningen passer like godt for små som for store bedrifter, og har det som skal til for at Enter Kompetanse kan levere sine produkter uten for mye konfigurasjon og tilpasninger. Den kan også utvides til å møte fremtidige behov.

Challenges and Benefits

Utfordringer

  • Enter Kompetanse hadde en gammel Microsoft XALløsning som ikke samarbeidet med nye plattformer
  • Microsoft tilbyr ikke support på løsningen etter 2009
  • Enter Kompetanse hadde både papir- og elektroniske løsninger. De ønsket seg over til en ”papirløs” ordning
  • Attføringsbedriften hadde behov for fremtidsrettede systemer som de ansatte kan gjøre nytte av også i fremtidige jobber

Løsning

  • SAP Business All-in-One

Implementering

  • Enter Kompetanse har implementert helt ny IT- infrastruktur hvor behovet for et produksjonsstøttesystem er spesielt ivaretatt
  • Løsningen ble implementert på 10 uker. Det raske systemskiftet ga noen interne utfordringer i endringshåndteringen som de jobbet seg igjennom. Etter et par måneder hadde alle ansatte tilegnet seg det nye systemet
 
Enter Kompetanse AS, Drammen, Norge

Enter kompetanse AS gjorde det umulige mulig: Fra papir til IT på 10 uker

Last ned historien her

Om prosjektet

Attføringsbedriften i Drammen slet med gamle systemer som ikke ga dem tilstrekkelig støtte i produksjonsverdiprosessen. De trengte et brukervennlig og moderne forretningssystem for dagens og fremtidige behov. Og de trengte det fort.

Den gamle teknologien på Microsoft XAL-plattformen kommuniserte ikke med de nye og moderne plattformene, og da Microsoft besluttet å kutte support på XAL fra 2009, var det ingen vei utenom. Enter Kompetanse måtte ha et nytt forretningsstøttesystem. Enter Kompetanse gikk samtidig inn i konkurranse om bilskiltproduksjon i Norge, der krav til system, samt produksjonsstart fra 1. januar 2009, krevde at bytte av system måtte skje raskt.

Forhåndskonfigurert og klar for fremtiden

Enter Kompetanse valgte SAP Business All-inOne, som er en forhåndskonfigurert basisplattform. Denne løsningen passer like godt for små som for store bedrifter, og har det som skal til for at Enter Kompetanse AS kan levere sine produkter uten for mye konfigurasjon og tilpasninger. Den kan også utvides til å møte fremtidige behov.

– Vi hadde en grundig kartlegging og gjennomgang av interne prosesser for å identifisere vårt behov. Hos oss var produksjonsprosessen den største utfordringen. Vi trengte et system som kan støtte vår produksjon, og da vi var i konkurranse om å få tildelt bilskiltproduksjon i Norge, krevde det tett integrasjon med Vegvesenets løsninger. SAP var den aktøren som best kunne imøtekomme dette behovet, forteller ITsjef i Enter Kompetanse , Kenneth Selmer Lokshall.

 

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide