Industry: Trade, Wholesale and Distribution
Category: Cloud, Managed Cloud

Dom Development, Warszawa, Polska

Dlaczego NTT DATA Business Solutions:

 • Przewidywalny model utrzymywania zasobów IT i rozliczenia kosztów usług
 • Wsparcie merytoryczne na etapie analiz technicznych i biznesowych, a także tworzenia architektury rozwiązania
 • Dostęp do specjalistycznych kompetencji technicznych ekspertów NTT DATA Business Solutions
 • Dostęp do globalnej sieci Data Centers

Decydujemy się na wdrożenie komponentów chmurowych wszędzie tam, gdzie możemy. Korzystamy z gotowych rozwiązań i maksymalnie je integrujemy. Mamy dzięki temu możliwość szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe.

Tomasz Chudzik, Dyrektor ds. Zarządzania Informacją, Dom Development S.A.

Historia Dom Development sięga już 25 lat działalności. Największy w Polsce deweloper zrealizował inwestycje obejmujące blisko czterdzieści tysięcy mieszkań. Sprawnie zorganizowane procesy w firmie i przemyślane decyzje przekładają się na efektywne zarządzanie relacjami z klientami oraz dostarczanie produktów na najwyższym poziomie.

Challenges and Benefits

Wyzwania

 • Zwiększenie wydajności systemów i stabilny rozwój środowiska IT
 • Zwiększenie kompetencji zespołu IT w perspektywicznych obszarach na styku technologii i biznesu
 • Optymalizacja zasobów i kosztów chmury

Korzyści

 • Skalowalność i elastyczność infrastruktury
 • Wysoka dostępność oraz bezpieczeństwo systemów
 • Możliwość zaangażowania zespołu IT klienta w budowanie wartości biznesowej
 • Sprawna i bezpieczna komunikacja systemów z usługami opartymi na platformie Microsoft Azure

Rozwiązania

 • Utrzymanie i administracja infrastruktury sieciowej klienta
 • Zapewnienie infrastruktury dla krytycznych aplikacji biznesowych w modelu Private Cloud
 • Centralny system tworzenia kopii zapasowych oraz Disaster Recovery
Customer Reference
Dom Development, Warszawa, Polska

Sprawna infrastruktura IT utrzymywana w Data Center NTT DATA Business Solutions.

Pobierz całą historię

Sprawna infrastruktura IT utrzymywana w Data Center NTT DATA Business Solutions

Potrzeby dynamicznego biznesu

Historia Dom Development sięga już 25 lat działalności. Największy w Polsce deweloper zrealizował inwestycje obejmujące blisko czterdzieści tysięcy mieszkań. Sprawnie zorganizowane procesy w firmie i przemyślane decyzje przekładają się na efektywne zarządzanie relacjami z klientami oraz dostarczanie produktów na najwyższym poziomie. W Dom Development stale rośnie znaczenie digitalizacji i nowoczesnych technologii. Rozwiązania wdrożone we współpracy z ekspertami Data Center NTT DATA Business Solutions zapewniają stabilność środowiska IT klienta również w czasie dynamicznie zmieniających się okoliczności.

Kluczowa transformacja IT

Wspieranie rozwoju przez zespół IT jest jednym z elementów transformacji. „Zależało nam na zwiększeniu efektywności działań w bardziej niszowych, ale perspektywicznych obszarach znajdujących się na styku technologii i biznesu” – mówi Tomasz Chudzik, Dyrektor ds. Zarządzania Informacją w Dom Development. Odpowiedzialność za powtarzalne zadania techniczne, takie jak utrzymanie środowiska IT, przejął wyspecjalizowany, zewnętrzny dostawca – NTT DATA Business Solutions. W ramach usług outsourcingu, zespół NTT DATA Business Solutions odpowiada za sprawnie funkcjonowanie rozległej warstwy sieci w Dom Development. Prowadzone działania modernizują infrastrukturę IT oraz poprawiają jej wydajność, dostępność i bezpieczeństwo. „Zapewniamy nowoczesne rozwiązania pozwalające na precyzyjną segmentację ruchu sieciowego i kontrolę dostępów. Wdrażając szereg technologii i dobrych praktyk poprawiliśmy ochronę dostępu do firmowych zasobów naszego klienta.” – podkreśla Tomasz Piętak, Cloud Solutions Architect w NTT DATA Business Solutions.

Chmura – strategiczny kierunek

Wykorzystanie możliwości modelu chmury obliczeniowej wpisane jest w długoterminową strategię IT klienta. Utrzymywanie infrastruktury dla krytycznych aplikacji biznesowych w modelu Private Cloud zwiększa elastyczność środowiska IT i optymalizuje koszty niezbędnych usług. Przetwarzanie danych w chmurze spełnia też wymagania w zakresie wysokiej skalowalności systemów i sprawnego wdrażania zmian. Rozwiązanie zaproponowane przez ekspertów NTT DATA Business Solutions umożliwia wymianę informacji z usługami opartymi na platformie Microsoft Azure, co jest istotne z perspektywy koncepcji multicloud. Usługi systematycznie są rozszerzane, a w Data Center NTT DATA Business Solutions docelowo będzie obsługiwana cała infrastruktura sieciowa klienta.

Partnerskie podejście

Dynamiczny rozwój wpływa na priorytetowe działania klienta: planowanie i obsługę inwestycji oraz sprzedaż. Duże
znaczenie ma łatwy dostęp do przejrzystych raportów biznesowych opartych na wysokiej jakości danych. Założone cele są realizowane dzięki usprawnieniu funkcjonowania środowiska IT klienta. W tym wypadku ważne jest zaangażowanie zespołów i precyzyjnie określona relacja partnerska Dom Development i NTT DATA Business Solutions.

O opisanym projekcie pisze też portal ITwiz: https://itel.li/itwiz-case-study

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide