Industry: Healthcare and Life Science, Pharma
Category: Enterprise Resource Planning (ERP), SAP ATTP, Supply Chain Management

Sanquin Plasma Products, Holandia

Dlaczego NTT DATA Business Solutions:

 • Preferowany partner SAP dla SP
 • Specjalizacja i doświadczenie w dziedzinie Life Sciences i serializacji
 • NTT DATA Business Solutions dostarcza gotowe rozwiązanie, obejmujące także zarządzanie zewnętrznymi i wewnętrznymi zespołami
 • Silne partnerstwo i zaangażowanie w budowanie współpracy

Współpraca z itelligence* wykracza daleko poza relację klient-dostawca. Nie chodzi tu tylko o dostępną wiedzę, ale także o sposób, w jaki prowadzimy ze sobą interesy.

Duco Brouwer, Vice President Supply Chain Management, Sanquin Plasma Products

Sanquin Plasma Products (SPP) produkuje i eksportuje szeroką gamę produktów farmaceutycznych. Handel podróbkami produktów leczniczych stanowi poważny, globalny problem. Dlatego, aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów, prawo wymaga potwierdzenia autentyczności leków w momencie ich wydawania.

Challenges and Benefits

Wyzwania:

 • Podróbki produktów leczniczych to jeden z poważniejszych problemów
 • Sprzedaż leków tylko z zastosowaniem serializacji
 • Unikalna specyfikacja na każdym opakowaniu z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem
 • Indywidualna interpretacja dla każdego kraju

Korzyści:

 • Serializacja na pudełku, agregacja dodatkowych opakowań i palet
 • Zdolność do elastycznej pracy w warunkach zmieniającego się rynku i stanu zapasów
 • Zgodność z europejskimi regulacjami i prawem
 • Gotowość do dalszego rozwoju na międzynarodową skalę

Rozwiązanie:

 • SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals
 • Integracja z SAP ECC
 • Połączenie z lokalnymi i globalnymi bazami danych
 • Linia pakująca wraz ze skanowaniem
 • Aplikacja mobilna do weryfikacji hurtowników
Customer Reference
Sanquin Plasma Products, Holandia

Pełna kontrola nad farmaceutycznym łańcuchem dostaw dzięki SAP ATTP

Pobierz całą historię

Pełna kontrola nad farmaceutycznym łańcuchem dostaw dzięki SAP ATTP

Bezpieczny łańcuch dostaw dzięki Track-and-Trace

Sanquin Plasma Products (SPP) produkuje i eksportuje szeroką gamę produktów farmaceutycznych. Handel podróbkami produktów leczniczych stanowi poważny, globalny problem. Dlatego, aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów, prawo wymaga potwierdzenia autentyczności leków w momencie ich wydawania. Podstawowym wymogiem jest zapewnienie, aby każde opakowanie posiadało unikalny kod kreskowy 2D z numerem seryjnym. Ponadto, opakowania muszą być odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem. Dzięki temu konsumenci mogą zweryfikować, czy opakowanie było wcześniej otwierane.

 

Cele

Duco Brouwer, Vice President Supply Chain Management w Sanquin Plasma Products. “Nie patrzyliśmy na to wdrożenie jak na projekt IT. To raczej kwestia łańcucha dostaw, bo co się stanie jeśli produkt Ci upadnie, albo paleta zostanie przeniesiona do innego magazynu? Każda zmiana musi być odnotowana w bazie danych”.

 

Rozwiązania

Idąc za radą NTT DATA Business Solutions, SPP wybrało SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals (ATTP) oraz połączenie ze środowiskiem SAP ECC. SAP ATTP minimalizuje koszty związane z utrzymaniem zgodności i wspiera bezpieczny łańcuch dostaw.

To innowacyjne rozwiązanie w zakresie serializacji i track-and-trace pomaga producentom farmaceutyków w walidacji produktów, integracji procesów biznesowych i komunikacji z organami regulacyjnymi. Ponadto, zmodyfikowano trzy istniejące linie pakowania SPP i zdecydowano się na agregację: wszystkie opakowania dodatkowe i palety otrzymują unikalny kod, co oznacza, że SPP posiada maksymalna elastyczność logistyczną bez utraty kontroli.

 

Rola NTT DATA Business Solutions

Duco Brouwer: “Od 1997r., NTT DATA Business Solutions jest naszym preferowanym dostawcą SAP. Dyskusje na temat przepisów zostały zainicjowane przez zespół NTT DATA Business Solutions, który zrealizował projekt w ścisłej współpracy z nami. Oprócz prac związanych z SAP, NTT DATA Business Solutions przejęło rolę kierownika projektu w stosunku do innych podmiotów zewnętrznych i naszego zespołu. Dla nas było to kompletne rozwiązanie: dostarczone przez NTT DATA Business Solutions i wykorzystujące zewnętrznych specjalistów rynkowych. Istotną zaletą NTT DATA Business Solutions  jest specjalizacja w Life Sciences i serializacji. Podejście firmy różni się od tego, które zaproponowałby ktoś bez doświadczenia w branży podlegającej regulacjom”.

 

Rezultaty

Projekt został pomyślnie zakończony przed upływem terminu wyznaczonego przez UE (9 lutego 2019 roku). Duco Brouwer: “Realizacja tego projektu po raz kolejny udowodniła nam, że zespół NTT DATA Business Solutions dotrzymuje obietnic. Otrzymaliśmy rozwiązanie oparte na solidnych podstawach, wdrożone bez istotnych problemów i w uzgodnionym czasie. Uważam, że jest to partnerstwo, które wykracza daleko poza relację klient-dostawca. Nie chodzi tu tylko o dostępną wiedzę, ale także o sposób, w jaki prowadzimy ze sobą interesy”.

 

Plany na przyszłość

Sanquin planuje sprywatyzować SPP, aby dalej się rozwijać. Duco Brouwer: “Badamy obecnie m.in. możliwość zakupu osocza z innych krajów i przygotowujemy sprzedaż w dziewięciu nowych lokacjach. W dłuższej perspektywie czasowej badamy możliwości w Ameryce, co wiąże się z koniecznością spełnienia surowych zasad FDA. Obojętnie jak postąpimy, nie będziemy musieli wprowadzać żadnych nowych rozwiązań. NTT DATA Business Solutions dało nam fundament, dzięki któremu jesteśmy gotowi na przyszłość”.

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide