Industry: Utilities
Category: Supply Chain Management

Digitálne katalógy pre NAFTA, a.s.

Prečo NTT DATA Business Solutions?

 • Vynikajúca znalosť klientovho ERP systému pred realizáciou projektu
 • Dlhoročné skúsenosti na trhu

Digitálne katalógy od itelligence* zvizualizovali a zjednodušili celý náš proces evidencie nákupných požiadaviek. V prípade, že naši pracovníci potrebujú hoci len obyčajné kancelárske potreby, jednoducho ich vložia do košíka ako v e-shope a ich požiadavka putuje rovno na schválenie nadriadenému, ktorý ich objedná.

Ing. Mária Hudecová, špecialista nákupu – senior, NAFTA a.s.

Počet zamestnancov: 500+ (2019)

Tržby: MEUR 145, 757 (2018)

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. NAFTA vo viacerých krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. S celkovou skladovacou kapacitou približne 60 TWh je pozícií 6. najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov plynu v Európe.

Challenges and Benefits

Východisková situácia

 • Neprehľadná evidencia nákupných požiadaviek
 • Pôvodne riešená mimo ERP systém
 • Množstvo zbytočných papierovačiek
 • Časová náročnosť schvaľovania a spracovávania objednávok

Benefity

 • Možnosť zobraziť obrázky nakupovaného tovaru súvisiaceho priamo s daným kontraktom
 • Možnosť vytvárať vzorové nákupné košíky slúžiace ako predloha pre samotný nákup
 • Eliminácia chybných objednávok
 • Úspora papiera

Riešenie

 • Digitálne katalógy (DK)
 
NAFTA: Objednávajte chýbajúci tovar bez zbytočných papierovačiek vďaka Digitálnym katalógom

Vďaka rieriešeniu DK je spracovávanie žiadostí na objednávanie tovarov v papierovej forme minulosťou. Ich najpodstatnejšou výhodou je však možnosť grafickej vizualizácie sortimentu nákupných kontraktov. Koncoví užívatelia si môžu zobraziť obrázky jednotlivých materiálov spolu s ich textovými popismi. Pomocou nákupných košíkov si potom vedia objednávať chýbajúci tovar. Ich požiadavky totiž putujú priamo k určeným užívateľom, ktorí majú oprávnenie ich ďalej spracovávať.

Prečítajte si celú Success Story

Objednávajte chýbajúci tovar bez zbytočných papierovačiek vďaka Digitálnym katalógom

Vďaka Digitálnym katalógom vznikne grafická nadstavba nad vašimi nákupnými kontraktmi, v ktorej môžete vytvárať nákupné košíky založené na podobnom princípe ako poznáme z e-shopov.
Rozdiel je len v tom, že do košíka vkladáte objednaný tovar už zo sortimentu konkrétneho kontraktu. Košík s týmto vloženým tovarom je následne použitý ako referencia pre štart celého nákupného procesu, v rámci ktorého sa najprv odošle požiadavka na objednávku. Po jej schválení kompetentným pracovníkom sa vystaví oficiálna objednávka, príjemka a napokon faktúra. Nižšia spotreba papiera je len jednou z mnohých výhod DK.

 

Riešenie Digitálne katalógy

Vďaka Digitálnym katalógom je spracovávanie žiadostí na objednávanie tovarov v papierovej forme minulosťou.

Ich najpodstatnejšou výhodou je však možnosť grafickej vizualizácie sortimentu nákupných kontraktov. Koncoví užívatelia si môžu zobraziť obrázky jednotlivých materiálov spolu s ich textovými popismi. Pomocou nákupných košíkov si potom vedia objednávať chýbajúci tovar. Ich požiadavky totiž putujú priamo k určeným užívateľom, ktorí majú oprávnenie ich ďalej spracovávať.

Similar posts

About NTT DATA Business Solutions

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide