En flexibel digital standard för allt från frukt och grönt till ost

Vilka är trenderna i mat- och jordbruksindustrin? Spårningsbarhet, hållbarhet och en väl sammankopplad försörjningskedja står överst på listan. I praktiken möter vi dock fler och fler utmaningar som mat- och jordbruksindustrin måste försöka lösa. Vi brottas till exempel med ett fragmenterat ERP-landskap och vill gärna få bättre insikt i deras företagsprocesser. Eller så söker de efter en lösning på problem som är väldigt specifika för deras bransch. Det rör sig om allt från att ta hand om emballage till noggrant kartläggande av ostens vikt genom hela kedjan.

Det låter motsägelsefullt, men med en standard SAP-lösning som grund, kompletterad med branschspecifik kunskap inom process- och mjukvaruområdet, kan varje näringslivsföretag optimera sin försörjningskedja till punkt och pricka. På så sätt uppnås en välfungerande försörjningskedja från inköp till logistik.

Från fragmenterad till integrerad

När vi blir inbjudna till ett mat- eller jordbruksföretag försöker vi först och främst identifiera var organisationens verkliga behov ligger. Integrering av kedjan återkommer ständigt som den största önskan. I många projekt stöter vi nämligen på ett fragmenterat applikationslandskap och då formar vi om det till en integrerad lösning där alla länkarna i kedjan är förbundna. Vi skapar ett system med en single source of truth där samma absoluta värden hanteras i varje länk av kedjan. Det ger djup insikt i och ett gott grepp om företagsprocessen. Även krav som spårningsbarhet garanteras i ett sådant system.

Med en stark grund håller ni er i framkant

I den starka integrerade grunden ligger hemligheten med att kunna hålla sig i framkant i förhållande till konkurrenterna. Ni arbetar fortare, mer noggrant och kan bättre uppfylla krav från såväl era kunder som era konsumenter. Och dessa förväntningar växer varje dag. Marginalerna är mycket små och måste registreras på grammet. Genom att automatisera manuell hantering och administrativa uppgifter så mycket som möjligt blir processerna mindre felkänsliga och informationen behöver bara fångas upp en enda gång. Ni kan också bevara data på en och samma plats och lära systemet att göra prognoser utifrån det.

För att visa hur flexibel en sådan standard SAP-lösning för mat är, presenterar vi tre olika exempel som jämförelse.

 

Exempel 1: Från bitar till kilon i ostbranschen

Lösningen som vi realiserade tillsammans med Vergeer Holland bevisar att en standard som SAP S/4HANA kan vara väldigt mångsidig och väl uppfylla de branschspecifika önskemålen. I arbetet med ost är produktionsprocessen och logistikprocessen särskilt invecklade. Och för att strömlinjeforma detta behöver man inte bara kunskap om mjukvara, utan också göra en djupdykning i själva branschen.

Vergeer arbetar med naturost. Företaget köper in de kända runda ostarna, låter dessa mogna, och skär sedan upp dem, förpackar dem och levererar dem till försäljare i hela Europa. Under produktionsprocessen torkar ostarna. Ju äldre, desto lägre vikt – och desto dyrare. Torkningen – och därmed åldern och vikten på ostbitarna – påverkar alltså den finansiella värderingen, men också logistiken och andra företagsprocesser. Vi valde därför en mognadslösning baserad på Catch Weight Management i SAP S/4HANA och lösningar för planering, logistik, hantering av produktens livscykel, transporthantering och rapportering.

Vergeer har tack vare vår lösning nu kontroll över det komplexa samspelet mellan bitar, vikt och ålder på ostarna. Men företaget har också kontroll över mognadsprocessen, råvaruavkastning och kan snabbt svara på krav utifrån marknaden. S/4HANA utgör alltså en stabil grund för tillväxt och även för vidare optimering.

Läs hela exemplet: Från bitar till kilon i ostbranschen

 

Exempel 2: Smart lösning för komplexiteten i frukt och grönt-sektorn

Frukt och grönt-sektorn består av komplexa processer. Typen av företag där vi nyligen realiserat en implementering av SAP S/4HANA gjorde vårt projekt till en utmaning. Denna organisation arbetade inte bara med olika ERP-paket i olika företagsprocesser. Företaget har också två marknadskanaler: servering och detaljhandel.

De två marknadskanalerna och den korta ledtiden för lagren gjorde vår uppgift något mer komplicerad. Ett annat problem som måste lösas i det nya systemet var adekvat hantering av emballage. Genom att skriva in den stora mängden olika förpackningsinstruktioner i SAP Extended Warehouse Management blev alla dessa variabler nu noggrant registrerade. Lösningen tar också hänsyn till löpvägarna och ger råd om de mest optimala plockstrategierna i det komplexa högvolymsmagasinet.

I korthet: för denna kund fanns vissa viktiga branschspecifika utmaningar som vi lyckades förebygga i ett enkelt integrerat system. Vi implementerade SAP S/4HANA med lösningarna EWM (Extended Warehouse Management) och transporthantering. Därigenom har företaget nu en single source of truth i alla företagsprocesser, realtidsinsikt i lagren och en mindre felkänslig administration genom automatisering. Dessutom finns det nu ett grundlag som även kan användas på andra platser. Ännu viktigare: på det ena distributionscentret föll lösningen så väl ut att systemet också infördes på ytterligare en plats.

Läs hela exemplet: Smart lösning för komplexiteten i frukt och grönt-sektorn

 

Exempel 3: En central ekonomisk punkt för ett djurfoderkooperativ

Företag inom djurfodersektorn är komplexa. Varför? De har traditionellt uppstått ur så kallade kooperativ. Vilket de fortfarande också ofta är. De försörjer alltså en grupp medlemmar, vilket i det förflutna lett till anskaffning av olika företag – utöver produktionen av djurfoder – för att kunna erbjuda medlemmarna en god avkastning. Detta innebär att de ofta har ett digitalt fragmenterat landskap med olika enheter. Och det gör den ekonomiska administrationen – särskilt den centrala rapporteringen – till en klurig uppgift.

Vi strömlinjeformade denna komplexa ekonomiska process för en stor aktör på djurfoderområdet. Företaget har inte mindre än 18 företag som olika enheter under sig. Kooperativet omfattar bland annat en försäkringsgrupp och byggmarknader. Nästan varje enhet hade sin egen lösning för ekonomisk rapportering. Vi valde att implementera en ekonomisk ryggrad i SAP som kopplade samman alla lösa enheter och fungerade som central punkt för hela administrationen. Därigenom minskade felkänsligheten och mängden dubbelarbete drastiskt, och det är vi glada för!

Läs hela exemplet: En central ekonomisk punkt för ett djurfoderkooperativ

 

Integrering av kedjan som ett måste för varje bransch inom mat och jordbruk

Kontroll över hela kedjan. Från inköp till logistik och från ekonomi till lagerhantering. För att uppfylla de växande kraven från kunder och konsumenter är det viktigt att snabbt och ständigt ha insikt i era företagsprocesser, så att ni också direkt kan svara på förändringar på marknaden. Genom att arbeta med samma absoluta data genom hela er kedja och genom att koppla samman alla era processer med varandra ligger ni steget före konkurrenterna. Integrering av kedjan är alltså nyckeln.

Ovanstående exempel visar att ni med en flexibel standardlösning kan nå precis det ni strävar efter, oavsett vilken bransch inom matsektorn som ni opererar i. Det enda ni behöver är experter som inte bara har intensiv erfarenhet av mjukvaruimplementeringar, utan också känner er bransch utan och innan. Så får ni de bästa lösningarna för att optimera er specifika kedja och för att ge er organisation det lilla extra som inte bara gör er redo att möta framtiden, utan också kan hantera och förbättra er position på marknaden.

Nyfiken på hur vi kan ta ert företag inom mat eller jordbruk till en högre nivå? Våra experter tar sig gärna an er utmaning!

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message