Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İhtiyaçlarını Karşılayan “Fashion and Vertical Business” Çözümü

Günümüz müşterilerinin anlık değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve  iş süreçlerine bütünleşik bir bakış açısı getirmek üzere Eylül 2017’de pazara sunulan SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business çözümü özellikle perakende ve tekstil sektörüne rekabette büyük oranda güç sağlıyor.

Müşterilerin ihtiyaçlarını öngörerek üretimden satışa kadar uçtan uca tüm süreçlerde verimliliği artırarak, ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması sağlayan Fashion and Vertical Business çözümü dijital ekonomi için gereken esnekliği tek bir platform üzerinden sunuyor. Moda ve tekstil dünyasının günümüz koşullarına hızla adapte olması ve dijitalleşmenin gerekliliklerini yerine getirmesi için NTT DATA Business Solutions Türkiye, tekstil endüstrisi yöneticisi olarak, Fashion and Vertical Business çözümüyle ilgili en sık karşılaştığım soruları 5 madde üzerinden özetleyerek sizler için kaynak oluşturmak istedim. Konuyla ilgili detaylı soru ve görüşleriniz için her zaman bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle!

1- “Fashion and vertical solutions” çözümü nedir? Hangi profillere uygun görülmektedir?

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe bulunan müşterilerimiz farklı iş süreçlerini (tasarım, üretim, satın alma ve toptan ve perakende müşterileri satış) ayrı SAP sistemleri üzerinde yönetmektedir. Bu sistemlerde farklı data modelleri ve konseptleri kullanmakta ve veri iletişim ara yüzleri ile entegre olmaktadır. Fashion and vertical solutions bu farklı iş süreçlerine ait prosesleri tek bir sistemde toplayan ve entegre eden bir çözümdür. Hem üretim hemde konfeksiyon iş kolu olan müşterilerimize Fashion and vertical solutions ürününü konumlandırmaktayız.

2- SAP çözümleri yapısına baktığımızda tekstil ve hazır giyim endüstrisine hangi çözümleri konumlandırıyorsunuz?

Moda ve tekstil endüstrisine baktığımızda aslında sektörün temel olarak 3’e ayrıldığını görüyoruz. Biri temel olarak iplik, kumaş, boya ve baskı süreçlerini kapsayan tekstil sektörüdür. Bir diğeri ise nihai ürün yani son kullanıcıya ulaşan ürün süreçlerini kapsayan moda/hazır giyim sektörüdür. Sonuncusu ise mağazacılık süreçlerini kapsayan retail sektörüdür. Bu doğrultuda tekstil sektöründe SAP nin S/4HANA ürünü ile birlikte tüm süreçleri uçtan uca kapsayacak şekilde bir yol haritası izlenmektedir. Bünyesinde Moda/Hazır giyim iş kolu içeren müşterilerimizde SAP Fashion and vertical solutions çözümünü konumlandırmaktayız. Mağazacılık sektörü için ise SAP nin Retail çözümünü konumlandırmaktayız.

3- Fashion and vertical solutions çözümü hangi sektör spesifik süreçleri kapsamakta ve çözüm sunmaktadır?

Fashion and vertical solutions çözümü, tüm üretim, model tasarımı, sezon yönetimi, mağaza stok ve dağıtım süreçleri, toptan satış gibi süreçleri kapsamaktadır.

Spesifik olarak örnek vermek gerekirse;

  • Ana modeli ifade eden article ve bu modelin farklı karakteristiklerini ifade eden varyant ürün yapısı,
  • Modellerin geçerli ve kullanımda olduğu sezon fonksiyonalitesi,
  • Ürünleri belli kriter veya karakteristikler bazında kategorize etmeye yarayan ve bu karakteristiklere ait değerler arasında ilişki kurmaya yarayan segmentasyon yapısı,
  • Ürün tasarımı,
  • Sezon, koleksiyon, tema gibi sektör spesifik anaveri yönetimi, gibi konulara çözüm sağlamaktadır.

4- Peki SAP nin Fashion and vertical solutions çözümüne ait yol haritası nedir?

SAP nin S/4HANA yol haritasında, fashion için yayınlamış olduğu 3 senelik bir plan bulunmaktadır. Örnek verecek olursak; 2019 senesi için stok ve retail özelinde FIORI uygulamaları, Arun (Dağıtım Çalıştırması) için simülasyon çalıştırması ve onay kontrol fonksiyonları, satınalma ve stok yönetiminde çoklu ölçü birimleri, 2020 senesi için Global Track and Trace sistemi ile entegrasyon, SAP nin Consumer Sales Intelligence ile entegrasyonu, sadeleştirilmiş mağaza bakım fonksiyonu, yapay zeka ve makine öğrenmesini içeren esnek satınalma sözleşme fonksiyonları ve 2021 senesi için IoT, makine öğrenmesi ve doğal dil işlemesini içeren dijital mağaza prosesleri, akıllı satış fiyatlandırma fonksiyonu gibi çalışmaları planlamaktadır.

5- Mevcut durumda SAP kullanan müşteriler için geçiş planı nedir?

Mevcut durumda AFS kullanan müşteriler için yeni kurulum planı öngörülmektedir. Bununla beraber anaveri aktarımı için arayüzler bulunmaktadır. HANA veya başka databaseler üzerinde bulunan sistemler için de yeni kurulum öngörülmektedir.

 

 

Ufuk Turcan
Ufuk Turcan
Industry Manager, Textile

Ufuk TURCAN is an SAP Application Consultant; who has 9 years of experience in supply chain modules about planning and execution. Responsible for system architecture, process design, pre-sales, business development, processes, operations, execution and support issues. He is experienced on ERP-PP, ERP-PP-PI, ERP-REM modules and SAP AFS, SAP FMS and SAP Fashion and Vertical solution.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.