Özler Holding, SAP ile Genel İş Verimini ve Kalitesini Artırdı

“Yaklaşık 9 aylık SAP implementasyon sürecimizde, başarılı bir proje hazırlık evresi geçirilmiştir. Bu hazırlık devresinde kavramsal tasarım çalışmaları çok dikkatli ve özenli bir şekilde sürdürülerek, Türkiye’de ilk defa tarım ve ziraat odaklı bir şirketler grubunda SAP altyapı kurma çalışmaları yapılmıştır. Kurumumuzda 1 Ağustos 2013 itibarıyla ‘SAP Canlı’ kullanıma geçilmiştir. Proje partnerimizin yoğun ve devamlı sürdürülebilir desteği ile proje uygulamasında iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.”

Şener Batum, Özler Holding SAP Proje Yöneticisi

Hedefler

 • Programın verimli kullanılmasını sağlama
 • Mevcut iş yükünü azaltmak
 • Holding şirketlerindeki tüm süreçleri daha ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek

Neden SAP

 • Türkiye’de ve dünyada birçok şirkete, başarılı bir şekilde uygulanan çözümler sunması
 • Projenin canlı kullanıma geçmesi sürecini sorunsuz ya da minimum sorunla tamamlamaya imkan vermesi

Neden itelligence

 • Program kurgusunu iyi hazırlaması
 • Beklentilere en iyi cevabı vermesi
 • Toplam sahip olma maliyetinin düşük olması

SAP Çözümleri ve Hizmetleri

 • SAP Kurumsal Kaynak Planlama
 • Genel Muhasebe
 • Kalite Yönetimi
 • Satış ve Dağıtım
 • Maliyet Muhasebesi
 • İnsan Kaynakları
 • Bakım ve Onarım
 • Üretim Planlaması

Faydalar

 • Her türlü faaliyet için etkin bir raporlama ve kontrol mekanizmasının oluşturulması
 • Genel iş verimi ve iş kalitesinin artırılması
 • Müşteri beklentilerinin daha etkin bir şekilde karşılanması
 • Şirket personelinin programı verimli kullanması
 • Holding’in işletme, mali, finans ve idari işlerinin belli bir seviyede ve eşgüdümde yürütülmesi
 • Mevcut iş yükünün azaltılması
 • Tüm süreçlerin daha ölçülebilir ve kontrol edilebilir olması

Gelecek Planları

Özler Holding, danışman firmayla birlikte yürüttüğü SAP projelerinden duyduğu memnuniyet sonucunda, ilerleyen dönemde de aynı iş birliği ile başarılı projelere imza atmayı hedefliyor.

 

Özler Holding Hakkında

Köklü bir kuruluş olan Özler Holding, 2007 yılındaki yeniden yapılanma ile tarımsal faaliyetlerine devam etmektedir. Çoğunlukla narenciye ve elma üretimi yapan firma, yakın zamanda sert çekirdekli meyve çeşitleri üretimine de başlamıştır. Özler Holding, yeni ve popüler ürün çeşitlerinin piyasaya kazandırılmasına ilişkin çalışmalar yapmakta, fidan ve fidancılık üzerine yoğunlaşmaktadır. Modern tarım teknolojilerini kullanarak verimliliği artırmayı amaçlayan Holding, araştırma ve geliştirme çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Holding bünyesinde ayrıca plastik sanayii, gıda sanayii ve soğuk hava depolama iştirakleri de bulunmaktadır. Özler Holding, faaliyet gösterdiği sektörlerde Türkiye’nin öncü şirketleri arasına girmeyi ve bu şeklide ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamayı sürdürmeyi hedeflemektedir.

 

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.