rpa blog page banner

UiPath Data Service ile Verilerinizi Kolaylıkla Yönetin

UiPath’de iyi tasarlanmış bir RPA süreci, çalışanları tekrarlı işlerinden kurtarır, hataları minimize eder ve çalışanların katma değeri yüksek işlere daha çok vakit ayırabilmesini sağlar. Ancak RPA projelerinde, veri erişimi ve depolama her zaman üzerinde düşünülmesi ve aşılması gereken bir zorluk olarak göze çarpıyor.
Neyse ki, Microsoft Excel gibi kullanıcı dostu, ilişkisel veritabanları gibi güçlü UiPath Data Service kullanıma sunuldu.
UiPath Data Service, RPA süreçlerine veri modelleme ve depolama özellikleri getiren, kalıcı bir depolama hizmetidir. UiPath ile doğrudan ve güvenli entegrasyonu ile kolaylık sağlarken, harici uygulamalara açık API entegrasyonu ile daha özelleşmiş işlere adaptasyonu da kolaylaştırır.

Data Service temel bileşenlerini 4’e ayırabiliriz:

1. Entity

Data Service’te oluşturulan karmaşık nesnelerdir. İlişkisel veri tablosu modelindeki tabloların eşdeğeridir. Sistem tarafından oluşturulan varsayılan alanları ve kullanıcı tarafından oluşturulan alanları içerir.

2. Fields

Bir Entity içerisindeki verileri yapılandırmayı sağlar. İlişkisel veritabanı modelindeki sütunların eşdeğeridir. Varsayılan alan tipleri aşağıdaki şekildedir:

 •  Number
 •  Yes/No
 •  Date-Time
 •  Relationship
 •  Choice Set
 •  File

3. Records

Bir Entity içinde bulunan verilerin her biridir. İlişkisel veritabanı modelindeki satırların eşdeğeridir.

4. Relationships

Belirli bir alanın yalnızca başka bir varlığa referans tutabileceği anlamına gelir. İlişkisel veritabanı modelindeki Foreign Keys’e karşılık gelir. Bu eşleştirmelerde 1-N (Bire çok) ilişki mevcuttur.

Neden UiPath Data Service?

 • Verileri saklamaya yarayan güvenli, kalıcı ve kolay erişilebilir ortam sağlar.
 • RPA süreçlerine entegrasyonu basit bir şekilde yapılabilir.
 • Veri tipi çeşitliliği yönünden zengindir.
 • Rol tabanlı erişim ve yetkilendirme mevcuttur.
 • Sürükle & Bırak şeklinde kullanılabilir.
 • UI ve API tabanlı otomasyonun uyumlu çalışmasını sağlar.

Data Service Open API

UiPath Data Service kaynaklarını API’lar yardımı ile harici uygulamalara aktarmanıza olanak sağlar. Kullanılan OAuth 2.0 protokolü ile beraber herhangi bir kimlik bilgisi ile doğrulama yapmadan uygulamanın sağladığı doğrulama ile aktarım sağlanır. Bu entegrasyon sayesinde, harici uygulamalarınız UiPath Data Service ile kolayca iletişim kurabilir, Data Service’ten elde ettiğiniz verileri istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.

Data Service Open API kullanımı için 3 tür izin tipi vardır.

1. DataService.Schema.Read
Harici uygulamadan Data Service şemalarını okuma olanağı sağlar.
2. DataService.Data.Read
Harici uygulamadan Data Service verilerini okuma olanağı sağlar.
3. DataService.Data.Write
Harici uygulamadan Data Service verilerinde ekleme, okuma, güncelleme ve silme olanağı sağlar.

Yetkilendirme ve Roller

 • Manage Roles : Role sahip kullanıcılar gruplar ve kullanıcıların rollerini düzenleyebilir.
 • View Schema : Role sahip kullanıcılar Entity şemalarını görüntüleyebilir fakat düzenleyemez.
 • Customize Schema : Role sahip kullanıcılar Entity şemalarını içeriye aktarabilir ve düzenleyebilir.
  Ana rollerin dışında her bir Entity ve field’a özel rol atamaları da yapılabilmektedir. Entity için ekleme, okuma, güncelleme ve silme işlemleri, field için ise ekleme, okuma ve güncelleme işlemleri ayrıca yetkilendirilebilir. Bir kullanım senaryosu üzerinden ilerlersek, KVKK gereği bazı sütun bilgilerinin erişimi sadece robotlara atanır. Kullanıcılar bu sütundaki bilgilere erişemez ve daha güvenli bir kullanım sağlanmış olur.

 

UI İşlemleri için yetkilendirme
Görsel Açıklama:UI İşlemleri için yetkilendirme

 

UiPath içerisinde bu rollerin daha düzenli ve kolay dağıtımı için kullanıcı gruplarına rol atamaları da yapılabilmektedir. Bir kullanıcı grubuna varsayılan rollerin atanabileceği gibi, yetkili kişi tarafından kapsamı belirlenen roller de dağıtılabilir.

Rol bazlı yetkilendirme
Görsel Açıklama: Rol bazlı yetkilendirme

 

Sonuç olarak, UiPath Data Service kullanıcı dostu arayüzü, esnek ve işlevsel kullanımı ile etkili bir hizmet olarak görünmektedir. UiPath Data Service, iş akış süreçlerine boyut atlatabilecek potansiyeliyle heyecan vermekte, gün geçtikçe birçok iş akış sürecinin merkezinde yer alabilecektir.

 

Kaynak: https://docs.uipath.com/data-service

Onur Ertürk
Onur Ertürk
Software Engineer

Onur Ertürk has been working as a Software Engineer in various sectors such as financial services, IT, logistics, energy, transportation, aviation, and so on. He also has experience in conceptual process design, project implementation, roll in/out projects, data migration, and technical specifications. He is experienced in UiPath. He joined NTT Data Business Solutions in 2020. He holds a degree in Civil Engineering.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.