SAP RAR ile Raporlama ve Entegrasyon Adımlarında Yenilik

SAP’nin IFRS 15 standartlarının hem USGAAP hem de IFRS raporlamaları açısından kabul görmesiyle birlikte, Revenue Accounting and Reporting (RAR) adı altında IFRS 15 ürününü ERP içerisinde konumlandırdığını daha önce başka bir blog yazımızda ele almıştık. Bu yazımızda ise SAP RAR’ı biraz daha detayına inerek inceliyoruz. SAP, RAR ürününü konumlandırma noktasında oldukça esnek bir yapı tercih etmiş görünüyor. Sadece SAP içerisinde konumlandırılan bir yapıdan ziyade bir ara modül olarak da kurgulanabilir bir yapısı söz konusu. Farklı sistemler kullanmak durumunda kalan firmalar için veri ambarı içerisinde konumlandırma, SAP içerisinde ise add-on olarak kurgulama yapılabilmektedir.

SAP RAR

IFRS15’e göre etkilenen kuruluşlar

Yeni hasılatların kaydı standardı çıktığı dönemde ve çıkma aşamasında bazı firmaların bu raporlama standartlarına uyması gerektiği biliniyordu ancak tam olarak hangi firmaların etkilendiği belirsizdi. Yapılan açıklamalardan anlaşılan kısım ise sektör temelli bir süreç yerine sözleşmeye bağlı bir kurgu olduğunu ortaya çıkarıyor.  IFRS 15 yayımlandığı dönemde yeni hasılat standartlarının nasıl belirleneceği ve hangi kurumları etkileyeceği başta belirtilmiştir.

Buna göre “Belirli bir sözleşme ile işlem yapan firmalar, ilgili sözleşme içerisinde farklı ürünler barındırdığı durumlarda bu ürünleri perakende olarak müşterisine satabiliyor ise ve bu sözleşme ile müşteri bir fayda sağlıyor” ise bunun IFRS 15’e tabi olduğu konusunda birleşmiştir.

IFRS 15’te 5 Adım Metodu

  • Sözleşmenin Tanımlanması
  • Performans yükümlülüklerinin belirlenmesi
  • Sözleşme bedelinin tespitinin yapılması
  • Perakende satış fiyatlarının belirlenmesi
  • Yükümlülüklerin yerine getirilmesi

IFRS adımlarına göre muhasebe işlemleri, yükümlülükler yerine getirildiğinde başlamaktadır. Performans yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin hasılat kaydı oluşturması gerektiği için SD ve CRM modüllerinde meydana gelen mal hareketleri ve faturalama süreçleri de IFRS 15 raporlamasına uygun olarak alınabilmektedir. Bunun yanında zamana bağlı performans yükümlülükleri de raporlama ve muhasebe kayıtlarına etki etmektedir. Performans yükümlülüklerinin sisteme tanımlanarak senkronize edilmesinin yanı sıra, sistem bu yükümlülüklerin kontrollerine manuel müdahale edilmesine de olanak sağlıyor.

SAP RAR

 

Her zaman olduğu gibi raporlama ve entegrasyon adımlarında SAP birçok yenilik de katmış bulunuyor. SAP’nin kendi fonksiyonları ile hem yükümlülük kalemleri hem de sözleşmeyi temel alan raporlar çekilebilmektedir. Bunun yanında isteğe bağlı olarak hem entegrasyonlar hem de SAP içerisinde meydana gelen operasyonlara da müdahale imkanı tanımaktadır. Raporlama açısından RAR modülü doğrudan standart karlılık ve mali muhasebe raporlarını beslemektedir. Bunun yanında SAP’nin sunduğu raporlama araçlarına da veri sağlayabilmektedir. Sadece raporlama değil aynı zamanda iş süreçlerinin takibi için alert ekranları, sözleşme takipleri, ham verilerin işlenmesi gibi adımlar modül içi raporlanabilmektedir.

SAP mali muhasebe bağımsız yapısı ve entegre süreçleri yüksek performans ortaya koyan bir ürünü ile karşımıza çıkmış bulunuyor. Bu kısımda ise kontrollü ilerlemek isteyen kullanıcılar için manuel müdahale imkanları ara kontroller ve raporlama ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilmektedir.

sap-rar-ifrs15

 

SAP RAR, yapısı itibari ile IFRS 15 ile paralel bir düzlemde ilerleyerek, süreci sözleşmeden başlayarak konumlandırıyor. Bu yapı muhasebe kayıtlarının oluşturulmasında esnek ve kontrollü bir yapı sunmakta ve sözleşme tipi ve yükümlülükleri ne olursa olsun uygulanabilir olmaktadır. RAR ile birlikte defter yapısında da değişiklik sunmaması ve her türlü yapıya uygun olması proje sürelerini kısaltan bir güzel bir detay. Hem Account Based defter ayrımı hem de Paralel Ledger ayrımları için kullanılabilir olması sayesinde sistem gereksinimleri ve defter yapısında her türlü sistem ile uyum içerisindedir.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Muhammet Mustafa Çelik
Muhammet Mustafa Çelik
SAP FI Expert

Muhammet Mustafa Çelik has been working as a SAP FI Expert in Service, automotive, oil / gas, food, packaging, glass and retail sectors. He also has experiences about conceptual process design, project implementation, roll in/out process , data migration and technical specifications and localizations. He is experienced on SAP ERP FI , SAP ERP IM, SAP ERP CM, SAP ERP LP, SAP ERP FIN –FSCM-COL , SAP ERP FIN –FSCM-DM, SAP ERP FI-TV modules. He holds a degree in economics. He has been joined Itelligence in 2017.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.