SAP ME: Siparişten Teslime, Gerçek Zamanlı Üretim Yönetimi

Endüstri 4.0 ve izlenebilirliğin çok önemli olduğu günümüzde, üretim takibi, yönetimi ve bu aşamaların standartlaştırılması için geniş imkanlar sunan SAP Manufacturing Execution (SAP Üretim Yönetimi) çözümünden sizlere bahsetmek istiyorum. Üreticilerin üretim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için esnek, uyarlanabilir ve zengin özelliklere sahip entegre bir ürün olup; hem özel (on-premise) hem de bulut (cloud) hizmetleriyle çözüm önerileri sunmaktadır. Özellikle, SAP ERP ile çok yönlü entegre olarak çalışabilen baştan sona bir MES (Üretim Yönetimi Sistemi) çözümü olması, SAP ME’nin öne çıkan özelliklerindendir.

SAP ME’nin Öne Çıkan Özellikleri

 • Üretim süreçlerinin gerçek zamanlı olarak takip ve monitör edilebilmesi,
 • SAP ERP ile kapsamlı entegrasyon kabiliyeti,
 • Üretim verilerine gerçek zamanlı erişim sağlanması sayesinde, üretim sahasında hızlı karar ve aksiyon planlarının alınabilmesine imkân sağlaması,
 • Anlık makine durum ve arızaların takip edilebilmesi sayesinde makine arızalarının önceden tahminlenebilmesi, duruşların azaltılıp kalitenin arttırılması ve böylelikle zaman ve maliyette de tasarruf sağlanması,
 • Otomasyon sistemlerine kolay entegre olabilme kabiliyeti,
 • HANA Database’i ile SAP ME tablolarındaki kayıtlara hızlı erişim,
 • Kullanıcı dostu standart OEE rapor ve üretim yönetim ekranlarına sahip olması ve gerektiğinde bu ekranlarda custom değişiklik yapılabilmesi,
 • Gerçek zamanlı izlenebilirlik sayesinde üretim sahası için;
   1. Ürün kalitesinin artması,
   2. Makinelerin efektif çalışması,
   3. Kaynak ve enerjinin kullanımının optimize edilmesi gerçekleşmiş olur.

 

Standart ME Ekranları

SAP ME-Ekranı

 

SAP ME-Ekran

 

SAP ME-Ekranları

SAP ME ile yapılan projenin kazanımları:

• SAP ME sistemi sayesinde bütün fabrika hiyerarşik olarak tanımlanır ve tek sistemden bütün üretim ve OEE verilerinin takibi sağlanmış olur. Böylelikle farklı lokasyanlardaki fabrika üretim verilerinin sistem üzerinde karşılaştırılabilmesi sağlanır.
• Hammaddenin gelişinden son ürünün çıkmasına kadar olan kalite onayları, fire miktarları ve teyit miktarları dahil bütün süreç anlık olarak takip edilebilir;

¤Bu sayede fabrika sipariş ve malzemelerin anlık durumlarına göre gerekli planlama ve aksiyonları hızlı bir şekilde yapılabilir.

¤Müşteriden gelen hata bildirimlerinde ilgili sipariş ve ürünün ham maddeye kadar geçmişe yönelik analizi yapılabilir.

• SAP ME standart rotalama özelliği sayesinde siparişlerin hangi operasyonlardan geçerek üretileceği belirlenebilir.
• Çalışma talimatlarının (work instruction) yüklenebilmesi sayesinde üretim operatörleri siparişin ilgili adımlarını dökümandan takip edebilir.
• Makine ekipmanlarının anlık lokasyon ve versiyon bilgileri SAP ME sisteminde mevcut olduğu için, ilgili siparişin doğru versiyon ve kalıpla üretilmesi için ilgili kontroller konulması sağlanır ve bu kontrollerin sonuçları POD operator ekranlarında görüntülenebilir hale getirelerek hata yapılması engellenir.
• SAP ERP bakım sistemi ile olan entegrasyon sayesinde SAP ME üretim sisteminden arıza durumlarında anlık arıza/bakım siparişleri açılabilir ve bu siparişlerin bakım personellerinin taşınabilir cihazlardan anlık olarak görülmesinin sağlanır. Arıza/bakım siparişlerinin anlık durumlarını ve alınan aksiyonlar üretim sisteminden takip edilebilir.
• Bütün fabrikadaki üretim hatlarının anlık olarak makinelerin üzerinde üretim sipariş planı olup olmadığı, hangi makinelerin arızada olduğu, sayaç bilgisi sayesinde makinelerin planlı bakımının gelip gelmediğinin takibi sağlanabilir.
• SAP ME standart Data Collection özelliği sayesinde üretilen her ürün için anlık olarak makine parametrelerinin (çevrim süresi, yağ sıcaklığı basınç vb.) takibi ve sistemde kayıt altına alınması sağlanabilir. Bu veriler sayesinde makinenin ariza yaptığı ve üretilen ürünün hatalı (fire) olduğu durumlarda ilgili makinenin parametreleri analiz edilerek makine arızaları ve fire miktarları önceden tahmin edilerek engellemek için ilgili aksiyonların alınması sağlanabilir. Böylelikle Predictive Maintenance için veri sağlanarak büyük bir yol alınmış olur.
• SAP ME’nin standart e-posta özelliği ile anlık üretim verilerinin kritik değişimlerinde ilgili personel ve yöneticiler mail uyarısı ile bilgilendirilir. Örneğin, bir sipariş kalite onayından geçemez, makine parametreleri olması gereken değer aralığının dışına çıkarsa, e-posta ile bildirim sağlanabilir. Ayrıca bu bildirimler SAP ME standart ekranlarından da takip edilebilir.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bünyamin İnce
Bünyamin İnce
Senior ME/MII Consultant

Bünyamin İnce has been working as a SAP ME/MII senior consultant in iron steel, consumer electronics, textile, and logistic industries. He has experience in optimizing MES databases including SAP HANA Database, working on shop floor automation integration via SAP PCo, project implementation and technical specifications. He is also experienced with SAP ME (with full two cycle projects), SAP MII , SAP ERP SD, SAP ERP PP and SAP ERP PM. Moreover, he has worked as a Project Engineer in an SAP EWM project. He joined Itelligence in September 2019. He holds a Bachelor's Degree in Computer Engineering.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.