Leonardo da Vinci’den ilham alan SAP Leonardo Çözüm Portföyü

Bugünlerde adını sıklıkla duyduğumuz ve ilk kez 1999 yılında İngiliz teknoloji öncüsü Kevin Ashton tarafından internetin sensörler vasıtasıyla fiziksel dünya ile bağlantılı olduğu bir sistemi tanımlamak için ortaya çıkardığı IoT kavramı, SAP’nin en çok ilgisini çeken ve yatırım yaptığı alanlardan biri haline geldi. Günümüz şirketlerinin dijital dönüşümü, iş süreçlerinin optimize edilmesiyle şirket verimliliğinin ve müşteri deneyiminin geliştirilip çalışan memnuniyetinin arttırılmasına kadar uzanan birçok farklı alanda etkisini göstermeye başladı. Dijital dönüşümün etkisini gösterdiği her alana dokunan, Bilgi Teknolojileri departmanlarının operasyon merkezi haline gelerek, şirket içi nesneler arası iletişimi ve üretkenliği arttırmaları da dijital dönüşümden en büyük beklentilerin arasında yer almaya başladı.

Bu doğrultuda SAP, IoT kavramı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni ürün ve çözümleri tek bir başlık olan SAP Leonardo portföyü altında birleştirdi. SAP tarafından önümüzdeki 5 sene boyunca 2 Milyar Euro’luk bir yatırım yapılması beklenilen bu ürün portföyü, uçtan uca dijital dönüşüm sağlamak için büyük veri yönetimi, analitik ve bulut teknolojilerini bir araya getirmemize olanak sağlıyor.

Bir dijital inovasyon platformu olarak da tanımlayabileceğimiz, SAP Cloud Platform ve SAP HANA Platform üzerinde çalışabilen SAP Leonardo’nun üst düzey mimarisini genel anlamda üç temel katman halinde inceleyebiliriz:

  • SAP Leonardo for Edge Computing: IoT adaptörü olarak hizmet vererek, cihaz bağımsız veri girdi katmanı olarak işlev görür.
  • SAP Leonardo Foundation: Fonksiyonel çekirdeği oluşturur. SAP Leonardo for Edge Computing üzerinden çeşitli senaryolar ile alınan ham sensör verilerinin işlenmesi için büyük veriyi manipüle edebilecek yeteneklere ve kurumsal yazılım sistemleri ile veri entegrasyonu üzerinden işletmeler için uçtan uca IoT çözümleri oluşturma olanağına sahiptir.
  • SAP Leonardo Bridge: Birbiri ile iletişim halinde olan nesnelerin etkileşimi ile ortaya çıkan gerçek zamanlı bilgilerin genişletilmiş tedarik zinciri uygulamalarının izlenebilirliğini arttırmasına olanak sağlar. Bir çok iş kolu ve endüstride farklı uygulamalar tasarlanmıştır.

SAP Leonardo for Edge Computing, SAP Leonardo Foundation ve SAP Leonardo Bridge katmanlarından oluşan SAP Leonardo ürün portföyünün farklı endüstrilerde IoT senaryolarını etkinleştirebilmek için oluşturulmuş bileşenleri ise şu şekildedir:

  • Connected Products: Ürün merkezli operasyonlarda uçtan uca görünürlük sağlar.
  • Connected Assets: İşletme ve bakım maliyetlerini azaltmak, nesnelerin çalışma sürelerini arttırmak için üretim sistemleri ve sistem üzerinde tanımlı nesnelerin üretim ve bakım süreçleri ile entegre olmasını sağlar.
  • Connected Fleet: Hareket halinde bulunan tüm varlıkların izleme, analiz ve bakım onarım işlemlerin tüm iş süreçleri ile entegre takibini sağlar.
  • Connected Infrastructure: Ekonomik büyümeyi yönlendirmek, daha etkin ve düşük maliyetli operasyonlar elde edebilmek ve altyapı uyumluluğu ile ilgili oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak için fiziksel altyapı sistemlerini dijital dönüşüm sürecine dahil eder.
  • Connected Markets: Yerel pazarları, kentsel ve kırsal alanları besleyerek doğal kaynakların kullanımını etkin bir şekilde yönetir ve enerji tüketimini optimize eder.
  • Connected People: Topluluklar arası etkileşimleri arttırarak insanlara iyi bir yaşam tarzı sunmayı ve organizasyonlarda yeni iş modelleri geliştirmeyi hedefler.

SAP Leonardo, bahsedilen bileşenler üzerine kurulmuş, en yeni teknoloji ve hizmetleri tek bir akıllı sistemde yürütmek üzere geliştirilmiş bir platform olarak büyümeye devam etmektedir. Gelişen bu platform IoT senaryoları dahilinde büyük veri analizi, machine learning algoritmaları, analitik uygulamalar ve bir çok teknolojik servis kullanarak işletmelere akıllı iş süreçleri tasarlamayı hedefler.

SAP Leonardo ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

https://www.sap.com/products/leonardo.html#

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.