SAP Central Finance | Muhasebeyi Merkezileştirmenin Kolay Yolu | Bölüm 2

Geçtiğimiz haftalarda SAP Central Finance konusuna giriş yapmıştık. Bu hafta biraz daha teknik detayına ineceğiz.

SAP Dönüştürme ve Çoklama Sunucusu (SLT Server)

Central Finance projesinde SLT sunucusu SAP Central Finance ile aynı sunucu üzerine kurulabilir. Bununla beraber performans ve kullanım esnekliği nedeniyle SLT’nin ayrı bir sunucu üzerine kurulması önerilir. Central Finance’ı etkinleştirmek için, SLT çoklama sunucusu üzerinde DMIS add-on (versiyon 2011_1_700 veya daha ileri bir versiyon) kurulmalıdır.

SLT Çoklama sunucusu kaynak sistemle merkezi sistem arasında bağlantı sağlar. Bu bağlantı hedef sistem olarak adlandırılır. Hedef sistemler Konfigürasyon ve Monitor paneli üzerinde LTRC işlemi kullanılarak konfigure edilirler. Organizasyon-içi (On-prem), bulut üzerinde (On-Cloud) seçenekleri bulunmaktadır.

Üçüncü parti sistemler için çoklama içeriği varsayılan olarak mevcut değildir, ancak SAP Not 2481900’den indirilebilir: “SAP NOTE 2481900: SAP LT Replication Server for Central Finance Third Party System Integration.”

SAP Ana Veri Yönetim Sistemi (MDG)

SAP Central Finance ana veri eşleştirmeleri için SAP MDG (Ana Veri Yönetimi) araçlarını kullanır. Eğer sadece eşleştirme servisleri kullanılacaksa SAP MDG için lisansı gerekli değildir Bununla beraber diğer ana veri dağıtımı süreç kuralları,iş akışı gibi diğer araçlar için lisans gerekmektedir.

Ana veri ömrüne bağlı olarak iki farklı ana veri eşleştirme türü vardır; genel muhasebe hesapları, müşteri ve teadrikçi gibi uzun ömürlü ana veriler için manuel eşleştirme ya da SAP MDG (ana veri yönetim programı-önerilen) kullanılabilir. İç sipariş veya üretim siparişi gibi kısa dönemli ana veri için masraf nesnesi eşleştirme aracı kullanılabilir.                     

Başlangıç Konfigürasyonu

Sistemi başlangıç konfigürasyonu, uyarlama adımlarını aşağıdaki adımlarla özetleyebiliriz:

 • Başlangıç kurulumunu SAP kaynak sistemiyle karşılaştır
 • Başlangıç kurulumunu Süreç uyarlama şablonuyla aktar.
 • Ana veriyi Yükle
 • Başlangıç konfigurasyonunun Migrasyon Cockpitiyle(Migration Cockpit) aktar
 • İşlem verilerini taşı
 • SAP uygulama kullanıcı ara yüzünü kur (AIF) (SAP Application Interface Framework Users)
 • İş sistemleri için Teknik kurulumların yapılması
 • Eşleştirmelerin yapılması
 • Süreç Eşleştirmeleri
 • Başlangıç verisinin yüklenmesi

Özellikler

 • SAP Central Finance ana veri ve çoklanan verilerin uyumunu sağlamak için kullanılabilir.
 • Ana veriyi birçok sistemden (SAP ya da SAP harici) manuel ya da MDG (ana veri yönetim programı) ile Central Finance sistemine uyumlu hale getirmek için eşleştirebilirsiniz.
 • Kaynak sistemler ve Central Finance arasında veri transferi yapabilmek için, kaynak sistemler ve Central Finance verileri arasındaki bağlantıyı tanımlayan eşleştirmeleri yapmalısınız.
 • İlk veri yüklemede ve kaynak sistemlerden Central Finance’a günlük veri transferinde kullanılacaktır. Muhasebe belgeleriyle birlikte oluşan Karlılık Analizi belgeleri de Central Finance sistemine transfer edilebilecektir. ACDOCA tablosu karlılık belge numarasıyla güncellenecek ve Central Finance’dan COPA raporu almak mümkün olacaktır.
 • Central Finance’ta şirketler arası mutabakatın yapılması: Satıcılar ve Alıcılar muhasebesi (AR, AP) verileri Central Finance’a çoklanacaktır. Şirketler arası mutabakat verilerine doğrudan Central Finance sistemi içinden erişilebilecektir.
 • Belge Bağlantı Gezgini: Belge Bağlantı Gezginini kullanarak her hangi bir FI belgesinin belge akışını görebilir ve bütün bağlantılı CO, SD, MM belgelerine kaynak sistemden ulaşabilirsiniz.
 • İşlemlere ilişkin bütün belgeleri görmek Belge Bağlantı Gezgini ile mümkündür.
 • Belge Bağlantı gezginin de belge navigasyonu yapılabilir.
 • Central Finance Sistemi veriyi birçok kaynak sistemden toplayarak tek bir sistemde harmonize ederek raporlama sağlar.

Aşağıdaki şema verinin kaynak sistemden S/4 Central Finance sistemine nasıl çoklandığını göstermektedir:

central-finance

 

SAP Central Finance’a veri beslemesini aşağıdaki arayüzler yapmaktadır:

 • Finans ve Yönetim Muhasebesi Arayüzü (FI/CO) kayıtları için
 • İkincil CO kayıtları için arayüz.
 • Masraf nesneleri eşleştirmesi için bir arayüz

Bütünleşik İş Planlaması (IBP, Integrated Business Planning)

S/4HANA, işletme-içi sürümünde, tutarlı bir planlama raporu sağlamak için IBP ve S/4HANA Central Finance’ı birleştirmek mümkündür. IBP aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

 • Gider Planlaması
 • Karlılık Planlaması
 • Kar Zarar Planlaması

Kısıtlar

 • Duran Varlık Muhasebesi belgelerinin çoklanması
 • Denkleştirmelere başlangıç verisi olarak transfer edilmemektedir. Fakat denkleştirme belgelerinin taşınması günlük çoklama sürecinde etkinleştirilebilir.
 • CO-FI mutabakat kayıtları çoklanmıyor..
 • Refereans işlemi(AWTYP’si) GLYEC olan yıl sonu kayıtları çoklanmıyor.
 • Yinelenen girişler ve Örnek belgeler çoklanmıyor.
 • Park edilmiş belgeler ve & devir kayıtları çoklanmamaktadır.

Faydalar

 • Geçek zamanlı veri çoklaması
 • Kolaylaştırılmış Raporlama
 • Konsolidasyon için tek bir kaynak
 • S/4HANA doğrudan (kesintisiz) geçiş
 • Merkezi süreç uyarlamaları – Merkezi Ödemeler, Nakit Akışı, Merkezi alacaklar muhasebesi

Zorluklar

Satın alma maliyeti: Central Finance yaklaşımını gerçekleştirmek için oluşacak ek maliyetlerin karşılanması işletme açısından bir zorluktur. Finans işlemlerini yansıtabilmek için iki ayrı sistem çalışıyor olacaktır. Mevcut kaynak sistemlerin ve Central Finance sisteminin teknik bakım zorluğu; bir dizi diğer bileşenler gerekmektedir; SLT sunucusu, net bir ana veri yönetim stratejisi ve kapasite planlaması işletme için zorluk taşıyan işler olacaktır

Gerekli Lisanslar

 • Kesin olarak ayrı bir lisans gerektiriyor.
 • SAP Landscape Transformation Replication Server (SAP dönüştürme ve Çoklama sunucusu) – ayrı Lisans gerektiriyor
 • SAP MDG (Ana veri yönetim Programı) ayrı lisans gerektiriyor.Kullanmak zorunlu değil ancak ana verinin manuel olarak eşleştirilmesi çok fazla angarya iş gerektirdiğinden, kullanılması şiddetle önerilmektedir.
 • Sap dışı kaynak sistemler için lisans.

İlk Yükleme ve Verinin Online Çoklanması

İlk yükleme belirli bir dönemden kayıtları aktarmak için kullanılır; Örneğin, geçerli mali yıl için, veriler kaynak sisteminizden Central Finance sistemine kopyalanabilir. Başlangıç verisi yüklendikten sonra, yeni kayıtlar, SAP Central Finance sistemine gerçek zamanlı olarak çoklanır.

Daha önceki dönemlerin verilerini yüklemek istemeseniz bile, kaynak sistemde online çoklamayı başlatmak için ilk yüklemeyi “boş” olarak mutlaka yapmalısınız.

Lisans zorunlu olan yazılımlar

Aşağıdaki yazılımlar için lisansınız olmalı:

 • Central Finance

Bu lisansı satın almanız gerekip gerekmediğini SAP yetkilinizle konuşun.

 • SAP Landscape Transformation Replication Server

DMIS 2011_1_700 Add-on’u (veya sistemin sürümüne bağlı olarak daha yüksek bir versiyonu) ilgili tüm sistemlere yüklenir. Bu durum, SAP LT Replication Server lisansının satın alınmasını gerektirir.

 • İsteğe Bağlı Yazılım

Kaynak sisteminizde dışardan bir vergi hesaplama yazılımı kullanıyorsanız, Central Finance sistemi içinde aynı vergi hesaplama programını entegre etmelisiniz. Bunun nedeni vergi hesaplamadan sonra, vergi kontrollerinin her iki sistem içinde yürütülüyor olmasıdır.

 • SAP Business Objects Analysis, Microsoft Office için sürümü

Mali tablolar, nakit akışı, ya da karlılık raporları gibi klasik SAP raporlarının yanı sıra, raporlama için Microsoft Office için SAP Business Object Analaysis sürümünü kullanabilirsiniz. SAP Business Object Analysis Microsoft Office sürümü microsoft  excell’e entegre çalışacak ve süreç verilerinde derinlik kazanmanıza yardımcı olacaktır. Bu ürün için Lisans alıp alamamanız gerektiğini SAP yetkilinize sorabilirsiniz.

Öneriler

Ana verileri eşlemesinin manuel yapılması çok fazla zaman alan bir iş olduğu için MDG kullanılması tavsiye edilir. Vergi raporlamalarının Central Finance yerine kendi kaynak sistemlerinizden yapılması tavsiye edilmektedir. Central Finance genellikle süreç mimarisinin çok karmaşık olduğu organizasyonlarda kullanılmaktadır, örneğin farklı ERP sistemleri olan(SAP veya SAP-harici) organizasyonlar veya birleşmelerle satın alımlarla büyüyen organizasyonlarda Central Finance ortak raporlama yapısı sağlar.

 

Detaylı bilgi için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Serdar Sarp
Serdar Sarp
SAP CO EXPERT CONSULTANT

Serdar Sarp has received his degree in Applied Mathematics in Middle East Technical University. He is currently pursuing his career as Expert Consultant, Itelligence TR. He is experienced for 19 years on SAP CO 15 years experiences as System Analyst & Programmer.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.