insan kaynakları mülakat

Qualtrics EmployeeXM ile Çalışan Deneyimi Stratejinizi Belirleyin

Sürekli değişim karşısında çalışan deneyimi çerçevesi geliştirmek zorlu bir iştir. Çalışan deneyimi stratejinizi belirlemek için üç temel öğeyi dikkate alıp iş gücünüz için bir çalışan deneyimi tasarlayıp şekillendirebileceksiniz:

  • Çalışan yaşam döngüsü boyunca düzenli olarak geri bildirim toplayarak çalışanlarınız için önemli olan anları keşfetmek
  • Şirket kültürünü, teknolojisini ve çalışma alanını olabilecek en iyi hale getirmek
  • Müşteri deneyiminin önemini ve çalışan deneyiminin bunu nasıl etkilediğini anlamak için geleneksel İK işlevlerini genişletmek

Çalışan deneyimi anket türleri

Kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için, çalışanların yaşam döngülerinin farklı aşamalarında nasıl hissettiklerini anlamanız çok önemlidir: işe başlarken, geliştikçe ve ayrılırken. Hangi deneyimler olumlu oldu ve bir şirket olarak nerede iyileştirmeler yapılabilir soruları kılavuz olarak kullanılabilir.

Bir çalışan deneyimi yönetimi programı, çalışan bağlılığını ve yaşam döngüsünün önemli anlarındaki deneyimlerini ölçmek için farklı türde değerlendirme öğelerini içermelidir. Çalışanlarınızın nasıl hissettiğini daha iyi anlamak için değerlendirme programınız düzenli olarak geri bildirim toplamalıdır. Qualtrics içerisinde yer alan hazır proje şablonları ve kılavuz ile ilerleyebileceğiniz proje çeşitleri ile çalışan deneyimizinizi yönetmeniz sizler için anlaşılır ve basit hale getirildi.

Çalışan Bağlılığı Yönetim Platformu (Employee Engagement Management Software)

Employee Engagement Management Software şirketinizdeki yöneticilere, çalışanların performansını artırmak için çaba göstermeleri gereken noktaları ve tam olarak nereye odaklamaları gerektiğini gösteren gerçek zamanlı bilgilerle çalışan bağlılığını iyileştirmesi için gerekli altyapıyı sunar.

Qualtrics Employee Engagement Management Software, deneyim, bağlılık ve üretkenlik faktörlerini saptamayı kolaylaştırır, böylece birinci sınıf bir şirket kültürü oluşturmak için gerçek zamanlı olarak hareket edebilirsiniz. Çalışan geri bildirimleri, şirketinizin ‘organizasyonel hiyerarşisine’ otomatik olarak eşlenir, böylece herkes kendileri için en önemli olan bilgileri görebilir. Qualtrics’te oluşturulmuş hazır şablon bağlılık anketleri ile sürecinizi iyileştirmeye başlayabilirsiniz. Sistemde hazır oluşturulmuş anlık takip anketleri ile topladığınız geri bildirimler platforma aktıkça geri bildirimleri gerçek iyileştirmelere dönüştürmek için tasarlanmış analizlerle çalışan action planning araçları sizlere yol haritası çıkaracaktır.

• Bağlılık anketleri

Çalışan bağlılığı, çalışanın işiyle bağlantısının ve çalışanların şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için nasıl hareket ettiklerinin bir ölçüsüdür. Genelde yıllık olarak gerçekleştirilen bu değerlendirmeler, mevcut çalışanların işlerinde ne kadar ilgili olduklarını gösterdikleri için, özellikle çalışan yaşam döngüsünün çalışanı elde tutma aşamasında faydalıdır.

• Anlık anketler

Çalışanların nasıl hissettikleri hakkında çok basit düzeyde birkaç soru içeren günlük anketlere talep artmaktadır. Çalışanların isteklerine bağlı olarak anonim şekilde yer alabilecekleri anketlerle genel şirket tutumunu ve çalışan memnuniyetini gerçek zamanlı anlık olarak takip edebilir ve çalışanların geri bildirim sağlamaları, içgörü sunmaları ve sorunlarını dile getirmeleri için bir fırsat sunabilirsiniz. Örneğin, genellikle çalışanın modu düşük görünüyorsa veya şirket genelinde bir motivasyon düşüklüğü varsa, bu liderlik sürecinin ilerleyişinde bir değişiklik olması gerektiği anlamına gelebilir.

360 Geliştirme: Çalışan ve Yönetici Gelişim Yönetimi Platformu (360 Development: Employee and Leadership Development Software)

Qualtrics 360 Development ile Öğrenme ve Geliştirme ekipleri, İnsan Kaynakları ve İnsan Analitiği ekipleri şirketinizde benzeri görülmemiş bir hız, kolaylık ve güvenle gelişimin yönlendirmesini sağlayabilirler.
360 Development, her bir çalışan için kişiselleştirilmiş, veriye dayalı, eyleme geçirilebilir içgörülerle, yeteneğini geliştirmesine, bireysel zorluklarını anlamasına ve sonuçta işe katkısını artırmak için doğru eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. 360 Development ile takip edebilmek için Qualtrics 360 değerlendirme anketleri ve performans görüşme anketlerini de hazır şablonlar olarak sizlere sunmaktadır.

• 360 değerlendirme anketleri

Yönetici ve çalışan performans değerlendirmeleri, bir çalışanın şirketinizde nasıl çalıştığına dair resmin yalnızca bir kısmını ortaya çıkarabilir. Birden çok değerlendiricinin yer aldığı geri bildirim toplama mekanizması olarak da bilinen 360 değerlendirme, kıdemli çalışanlar, ast/üst ilişkisi bulunan çalışanlar ve eşkıdemli çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin yanı sıra öz değerlendirmeyi de içerir. Anonim oldukları için 360 değerlendirmesinde yer alan katılımcıların düşündüklerini söyleme olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, yalnızca bireysel performansı derecelendirmek ve ödüllendirmek için değil, ekip gelişimi için de kullanımı oldukça faydalıdır.

• Performans görüşmeleri anketleri

Her üç ila altı ayda bir düzenli olarak yapılan pulse anketleri ve yöneticilerle yapılan “performans görüşmeleri” günümüzde yeni normal haline gelmektedir. Performans görüşmelerinde toplanacak geri bildirimlere odak, motivasyon, bir çalışanın meslektaşlarıyla nasıl etkileşime girdiği “iletişim becerileri” gibi metrikler ekleyebilir ve bunları geliştirmeye odaklanabilirsiniz.

• Eğitim geri bildirim anketleri

Eğitim programları, başarılı bir işe alım süreci için çok önemlidir, aynı zamanda geliştirme ve elde tutma aşamalarında da önemli kilometre taşlarıdır. Yaşam döngüsü boyunca her eğitim etkinliğinden önce ve sonra veri toplamak, bireyin gelişmesi için yol haritasını çıkaracak ve organizasyonun öğrenmeyi ve gelişmeyi daha verimli bir şekilde geliştirebileceği yerleri vurgulayacaktır.

Yan Hakları İyileştirme Platformu (Benefits Optimizer Tool)

Çalışanlara sağlanan hakların analizi, şirketin şağladığı yan haklar ve ücret ile ilgili mevcut memnuniyeti belirlemek için yürüttüğü bir araştırma projesidir. Sağlanılan yan haklar; yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın önemli bir parçasıdır. Manuel bir analiz yürütmek aylar sürebilmekte, bu nedenle çoğu şirket sağladığı yan hakları yılda yalnızca bir kez gözden geçirmektedir. Bununla birlikte, Qualtrics Benefits Optimizer Tool ile şirketinizin yeni sunduğu paketleri çok daha sık test etmelerini sağlayarak, bu tür çalışmaların maliyetini önemli ölçüde azaltıp süreci hızlandırabilirsiniz.

• Ücret ve yan hakları iyileştirme anketleri

Bir Glassdoor anketinde, çalışanların %60’ı, yeni bir iş teklifini değerlendirirken sağlanacak hakların önemli bir faktör olduğunu söyledi. Ve çalışanların %80’i maaş zammı yerine daha iyi bir ikramiyeyi tercih edeceğini belirtti. Ücret ve yan haklar anketlerini kullanarak, çalışanlarınızın gerçekten ne istediğini öğrenebilir ve yetkin insanları şirketinize çekip elinizde tutmak için genel harcamalarınızı nasıl daha iyi yönlendirebileceğinizi bulmak için yapılan geri bildirimleri analiz edebilirsiniz.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Çözümü (Diversity, Equity and Inclusion Solution)

Daha çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir organizasyon tasarlamak ve güçlü, ölçülebilir sistematik değişimi sağlamak için doğru çözümü Qualtrics sunmaktadır. Sistematik sorunlar sistemsel değişiklik gerektirir – bu nedenle Qualtrics, bağımsız bir program olarak çalıştırılabilen veya mevcut çalışan deneyimi programınıza yerleştirilebilen Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) çözümleri sunar. Sunduğumuz her DEI programı, dünyanın en güçlü çalışan deneyimi yönetimi (XM) platformuyla eşleştirilmiş araştırmaya dayalı anket içeriği temeli üzerine kurulmuştur. Qualtrics çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, aidiyet ve daha fazlası hakkında kritik içgörüleri ortaya çıkarmanız için fırsat tanır ve ardından güçlü, ölçülebilir ve kapsamlı değişimleri yönetmek için atılacak adımları belirlemenizi sağlar. Qualtrics DEI çözümünün gücünü artırmak için Korn Ferry ile ortaklık kurmaktadır. Korn Ferry DE&I çözümü için global ölçekte tescilli bir metholojiye sahiptir.

Qualtrics ile çalışanlarınıza Korn Ferry tarafında dizayn edilmiş, profesyonel, kullanıma hazır şablonlarla bağlılık, olanaklar ve metrikler ile ilgili sorular sorarak, sonuçları yine Korn Ferry tarafından tescillenmiş dashboardlar üzerinde analiz edebilirsiniz.

Çalışan Yaşam Döngüsü Programı ( Employee Lifecycle Program)

Bir kişinin çalışan adayı olarak şirketinizdeki iş olanağını değerlendirdiği andan, çalışanınız olarak şirketinizden ayrıldığı ana kadar öğrendiği, yaptığı, gördüğü ve hissettiği her şey çalışan deneyiminin bir parçasıdır ve başından sonuna çalışan yaşam döngüsünü oluşturur.

Yaşam döngüsünün her aşamasındaki çeşitli temel performans göstergeleri (KPI’ler), bu göstergelerin yöneticiler için ne ifade ettiği ve insan kaynakları süreçlerinin şirketinizin temel finansal veya operasyonel metrikleriyle nasıl ilişkilendirildiği ile doğrudan bağlantılıdır. Tüm İK süreçlerimizde KPI’ları nasıl geliştirmeliyiz sorusu ile yola çıktığınızda, her aşamada çalışan geri bildirimlerini toplamanız ve bunu bütünsel bir veri seti olarak analiz etmeniz gerekecektir. Çalışanların mülakattan işten ayrılmasına kadar olan deneyimlerinin haritasını çıkarabilir ve her aşamada farklı faaliyetler arasındaki ilişkileri belirleyebilirsiniz. Bu süreç için Qualtrics Employee Lifecyle Programı ile uçtan uca takip sağlayabilir, süreçler için özel hazırlanmış şablonlar ile ilerleyebilirsiniz.

• Aday tepki anketleri

Aday tepki anketleri, şirketinizin yeni çalışanlar için işe alım sürecini değerlendirmelerine yardımcı olur. İyi tasarlanmış bir anket, hem başarılı hem de başarısız adayların deneyimlerini ölçebilir ve sonuç ne olursa olsun adayların önemli olduklarını ve fikirlerinin önemsendiğini hissetmelerini sağlar. Reklam ve pazarlama etkinliklerinizin işe alım süreçlerinde olan etkisini gözlemlemenize yardımcı olur.

• İşe uyum anketleri

İşe uyum (onboarding) süreci, yeni işe alınanları iş arkadaşlarına, rollerine, beklentilerine ve şirket kültürünüze adapte olduğu süreci kapsamaktadır. Yeni işe alım anketlerini kullanarak yeni işe alımlarınızın “adaptasyon süreleri” hakkında ne düşündüklerini öğrenebilirsiniz. İlk günden itibaren ilk izlenimleri toplayabilir ve bu süreci iyileştirmek için gerekli bilgileri edinebilirsiniz. İşe adaptasyon deneyimi, tüm çalışan yolculuğunun gidişatını belirler ve çalışan deneyimi ölçütleri ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır.

• İşten çıkış anketleri

En dürüst geri bildirimleri muhtemelen işten ayrılan çalışanınızla yaptığınız görüşmede almaktasınız. Özellikle çalışan sirkulasyonunun yüksek olduğu zamanlar şirketinizin yanıtlamaya en çok ihtiyaç duyduğu soruları sorması için ideal zamanlardır. İşten çıkış anketlerini 360 değerlendirme ve çalışan bağlılığı gibi diğer çalışan yaşam döngüsüne ait anketlerinizle bağladığınızda yıpranma oranınızı daha iyi anlayabileceksiniz.

EX25 Çözümü

Qualtrics, yıllarca süren müşteri araştırmalarından ve küresel analiz çalışmalarından yararlanarak, çalışan deneyimini ölçmek ve optimize etmek için bütünsel bir yaklaşım olan EX25’i geliştirdi.
Bağlılık, tek bir metrik olarak artık yeterli değil. Bağlılık metriğini basitleştiren ve kapsayıcılık ve refahla ilgili yeni ölçümler ekleyen yeni bir KPI seti oluşturuldu. Kurum içi endüstriyel psikologlardan oluşan Qualtrics ekibi, ayrıca bu KPI’lar için güven, güvenlik, saygı ve iş-yaşam dengesi gibi en etkili 25 faktörü belirledi. EX25 ile şirketiniz, çalışan deneyim programlarında daha fazla karmaşıklık yaratmadan çalışan deneyimini ve etkiyi yönlendirmek için nereye odaklanmaları gerektiğini bütünsel olarak anlayabilirler.

EX25 şunları içerir:

  • İşverenlerin, çalışanlarla yıl boyunca uyum içinde kalabilmeleri ve çalışanların sürekli anket doldurma yoğunluğundan kaçınabilmeleri için, çalışanlarının nabzını doğru aralıklarla ölçmeyi sağlayacak program tasarım kılavuzu
  • Çalışan deneyimini izlemek için 5 KPI ve KPI’ları etkileyen kritik konuların dahil olduğu 25 faktör ile bilimsel olarak doğrulanmış öğelerden oluşan kapsamlı bir kitaplık
  • Yöneticilerin ve liderlerin ekiplerinde çalışan bağlılığının en önemli faktörlerini anlamasına ve ele almasına yardımcı olmak için çalışan geri bildirimlerinin analizini içeren dashboard şablonları
  • Bir şirketin çalışan deneyiminin aynı sektördeki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösteren karşılaştırmalar
  • Yöneticilerin her bir deneyim faktörünü anlamlı bir şekilde geliştirmesine yardımcı olan, uzmanlar tarafından tasarlanmış eylem kılavuzu
  • EX25; ayrıca Qualtrics’in insan kaynaklarının şirketlerindeki deneyim boşluklarını tespit etmesine yardımcı olan Spotlight Insights ve ekiplerin işbirliği yapmasına ve EX’in en iyi faktörlerinii geliştirmek için atılacak eylemleri tanımlamasına yardımcı olan Action Idea Boards gibi mevcut EX platformlarıyla birlikte çalışır.

Özetle Qualtrics, çalışan deneyiminizi iyileştirmeniz ve deneyim açığını kapatabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir. Qualtrics ile çalışanlarınızın, şirketinizdeki yaşam döngüsü boyunca her anını analiz edebilir, metodolojiye uygun anketleri ile anlık geribildirimler toplayarak çalışanlarınızın düşünceleri hakkında bilgi sahibi olabilir, operasyonel verilerinizi Qualtrics’in gelişmiş istatistik araçları sayesinde deneyim verileriniz ile birlikte modelleyerek aksiyon alabileceğiniz verilere çevirebilirsiniz. Ve en önemlisi Qualtrics ve gelişmiş deneyim yönetimi çözümleri ile sorunlar kültürünüzün bir parçası olmadan harekete geçebilirsiniz.

Kaynak: www.qualtrics.com

Bizimle İletişime Geçin


Seray Gürdil
Seray Gürdil
Junior Digital Experience Consultant

Seray Gürdil has been working as a digital experience consultant at NTT DATA. She joined NTT DATA in August, 2021. She is currently presenting studies such as customer experience management, text analysis, sentiment analysis on Qualtrics. She holds a degree in Industrial Engineering. While she is studying, she has presented studies such as machine learning algorithms during her graduation projects.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.