Dijital Dünyada Otomotiv Endüstrisini Etkileyen Yeni İş Modelleri

Tüm alışkanlıklar ve müşteri ihtiyaçlarının bu denli hızla geliştiği günümüzde otomotiv şirketleri ayakta kalabilmek için global mega trendleri yakından takip etmek ve bu trendleri gelişimleri için birer fırsata dönüştürmek durumunda. Bu Mega Trend’lerin başında gelen sürdürülebilir enerji ve temelinde mobiliteyi barındıran akıllı şehir konseptinin yaygınlaşması ile birlikte kullanışlı, hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli ulaşım önem kazanmış vaziyette. Araştırmalara göre, 2050 yılında nüfusun üçte ikisi yaşamını halihazırda kirlilik ve kalabalıkla mücadele eden kentlerde sürdürüyor olacak. Bu doğrultuda otomotiv şirketleri, müşterilerinin güvenli, sürdürülebilir ve kullanışlı çözüm ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla teknoloji sağlayıcıları, enerji şirketleri ve belediyelerle sürekli etkileşim içinde olmak zorundalar. Bu ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkan Connected Cars, Otonom Araçlar, Taşıt Ağları gibi teknolojiler ve Teknoloji odaklı hizmetler ise iş süreçlerini doğrudan etkileyerek kalifiye personel ihtiyacını artırmakta.

Lider otomotiv şirketleri tüm bu pazar dinamiklerini yeni fırsatlar oluşturmak için birer araç olarak kullanarak;

 • Müşteri deneyiminde mobiliteyi artırmak amacıyla yeni iş modelleri geliştirmek,
 • Müşteri hacmini genişletmek için iş süreçlerinde inovasyonu sağlamak,
 • Mevcut müşteri tabanını koruyabilmek için satış sonrası hizmetler ve müşteri etkileşimini artırmak,
 • Geleceğin 4 mobil trendine (Connected, Otonom, Paylaşımlı ve Elektrikli) uyum sağlamak amacıyla akıllı birer kuruma dönüşmekte ve bu dönüşüm sırasında dijital teknolojilerden destek almaktadır.

Otomotiv şirketleri için odaklanılması gereken 5 stratejik alan

 • Akıllı Ürünler: Ürün içerisine gömülü sensör ve yazılımlardan oluşan inovasyonlar, ürün kapasitesini artırırken, ürünün yaşam döngüsünü destekler.
 • Dijital Tedarik Zinciri ve Akıllı Fabrikalar: Shop floor uygulamaları yardımıyla uçtan uca tüm değer zinciri birbirine bağlanırken kısa vadeli talepler, arzdaki dalgalanmalar veya konfigürasyon değişikliği gerektiren farklı malzeme, parça ve operasyon gibi dış etmenlere uyum sağlanır.
 • Mobilite: Mobilite yardımıyla müşterilere sunulabilecek inovatif hizmetlerle yeni iş modellerinin önü açılmış olur.
 • Müşteri Odaklı Hizmet: Bu denli değişken bir pazarda işin merkezine müşteriyi koymak en önemli stratejilerden biridir. Müşterinin sadece satın alma deneyimi değil, aynı zamanda tüm yaşam döngüsü boyunca yaşadığı deneyim, marka bağlılığını güçlendirirken müşteri kaybını azaltır ve pazarın gideceği yöne ilişkin önemli bilgiler verir.
 • Değişen İşgücüne Uyum Sağlamak: Akıllı ürünlerin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan yazılım geliştirici, veri analisti ve sanal zeka uzmanı gibi işgücü ihtiyaçları işe alım, eğitim ve gelişim alanlarında yeni yaklaşımları da beraberinde getirir.

Akıllı işletmelerde 3 temel bileşen

 • Akıllı ERP
 • Akıllı Teknolojiler (Robotik Süreç Otomasyonu, Makina Öğrenmesi, Sanal Zeka)
 • Dijital Platform (Veri Yönetimi, Bulut Platform)

Akıllı İşletme Uygulamaları şirketlerin iş süreçlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duydukları sistemsel yetenekleri sağlar. Bir şirketin uçtan uca iş süreçleri birden fazla uygulamayı kapsadığı için, süreçler ve veriler, otomasyon, kesintisiz kullanıcı deneyimi, hızlı adaptasyon ve işlem kolaylığını sağlayabilmek amacıyla entegre bir şekilde yönetilmelidir.   Bu bakış açısıyla otomotiv sektörü için  sunduğumuz değer haritası aşağıdaki gibidir;

otomotiv-deger-haritasi

Akıllı birer kuruma dönüşme yolculuğunda tüm süreci uçtan uca planlamak büyük önem taşır. Dönüşüm projelerinde hedefler aynı olsa da, şirketlerdeki iş yapış şekilleri nedeniyle başarıya ulaşma ve proje sonundaki verimlilik oranları aynı olmamaktadır. Yapılan araştırmalar, projelerdeki başarıyı artıran en önemli faktörün, iş süreçlerinin gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması olduğunu söyler. Bu bakış açısını referans alarak oluşturduğumuz süreç danışmanlığı hizmetimiz müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuğunda destek sağlar.

Süreç danışmanlığı hizmetinde başlangıç fazımız kalibrasyon sürecidir. Bu aşamada, dönüşüm projesi sonunda projenin başarısının ölçümlenebilir olmasını sağlamak için şirketin yönetim ekibi ile birlikte şirket vizyonu çerçevesinde tüm departmanların hedefleri belirlenmektedir.

Belirlenen hedefler çerçevesinde üst düzey modelleme fazına geçerek, dijital dönüşüm projesinin omurgasını belirlemek üzere tüm süreçler için olması gereken sistem mimarisi tasarlanır. Şirketlerin tüm süreçleri analiz edildikten sonra, şirketin mevcut süreç haritası çıkarılır. Mevcut yapıyı çıkardıktan sonra ise yürütülen tüm süreçler için olması gereken yapı tasarlanır.

Üst düzey modelleme fazından sonra tasarlanan yapının sistem üzerinde kurgulanmasını hedefleyen detay tasarım fazına geçilir. Detay tasarım fazında tüm süreçlerin ekranlar üzerinde gösterilebileceği prototip sistem hazırlanır. Her süreç için ayrı toplantılar düzenlenerek hazırlanılan prototip sistemi müşteri proje ekibine anlatılır. Bu toplantılar neticesinde oluşan farklar ve çözümler detaylı olarak iş kapsam maddeleri belirlenmiş şekilde dokümante edilerek uygulama danışmanlarına ve müşteri proje ekibine teslim edilir.

Süreç danışmanlığı hizmeti SAP sektöründe danışmanlık tecrübesi uzun yıllara dayanan NTT DATA Business Solutions expert ekibi ile gerçekleştirilir. Beklenti ve ihtiyaçlara göre Kalibrasyon, üst düzey modelleme ve detay tasarım şeklinde 3 fazdan oluşan hizmet paketinin ayrı paketler halinde de projelendirilebilmesi mümkündür.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İrem İncesu
İrem İncesu
Solution Executive

Profile information about the blogger: İrem İncesu is an experienced sales professional generating customer tailored solutions for several years. She has received her Bachelor’s Degree in both Electrical & Electronics Engineering (Hacettepe University) and Business Administration (Anadolu University). She has gained precious professional experience by taking part in several IT projects in different industries. She is currently pursuing her career as a Solution Executive in NTT DATA Business Solutions TR.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.